Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kalarepa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Glukozynolany są grupą naturalnie występujących składników typowych dla roślin należących do rodziny Brassicaceae, do której należą warzywa: kapusta, kalafior, brokuły i in. Glukozynolany ulegają rozpadowi, dając w wyniku różne fizjologicznie aktywne produkty (np. izotiocyjaniany, indole). Oprócz tego, że wpływają one na charakterystyczny smak roślin kapustnych, związki te mają różne biologiczne aktywności, w tym aktywność antykancerogenną. Konsumpcja roślin kapustnych, jak sugerują dietetycy, jest naturalnie związana ze spożyciem szerokiej gamy związków fitochemicznych, w tym glukozynolanów. Uwaga publiczna i środowiska naukowego skupia się na nowych informacjach dotyczących wpływu tych składników na zdrowie człowieka.
EN
Glucosinolates are a group of naturally occurring compounds typical of plants belonging to the family Brassicaceae. This family comprises a lot of commonly consumed vegetables (cabbage, cauliflower, broccoli, etc.). Glucosinolates undergo their breakdown to yield various physiologically active products (e.g. isothiocyanates, indoles). Apart from that arising products affect characteristic flavour of Brassica vegetables, they possess various biological effects, including anticarcinogenic activity. High and frequent consumption of Brassica vegetables, as it is suggested by dietary recommendations, is naturally associated with higher intake of a wide range of phytochemicals. The attention of lay public and scientific community is set upon new pieces of knowledge concerning the impact of these compounds on the human health. Glucosinolates, being treated in the article, belong among them.
PL
Procesowi suszenia mikrofalowo-próżniowego poddano kalarepę, warzywo zawierające cenne mikroelementy oraz witaminy(B1, B2, B6, C) i kwasy: nikotynowy, pantotenowy, foliowy. Celem pracy było wyznaczenie kinetyki suszenia kalarepy, określenie skurczu suszarniczego, wyznaczenie kinetyki rehydracji jak również określenie maksymalnej temperatury nagrzewania materiału. Materiał został poddany procesowi suszenia mikrofalowo-próżniowego przy ciśnieniu 2-4 kPa i mocy mikrofal na poziomie 240, 360 i 480 W. Kalarepa pokrojona została w kostkę o wymiarze 10 mm. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że w kinetyce suszenia dla wszystkich trzech mocy mikrofal można wyróżnić dwa okresy suszenia. Okres stałej szybkości suszenia opisany równaniem liniowym, który kończył się wraz z osiągnięciem uk=4 kg·kg-1 i okres zmiennej szybkości suszenia opisany równaniem wykładniczym. Końcowy objętościowy skurcz suszarniczy kształtował się na poziomie 70%.
EN
Kohlrabi, a vegetable which contains precious microelements and vitamins(B1, B2, B6, C) and acids: nicotinic acid, panthotenic acid, folic acid were subjected to microwave-vacuum drying. The objective of the paper was to determine the kinetics of drying of kahlrabi, drying shrinkage, rehydration kinetics as well as the maximum temperature of heating the material. Material was subjected to microwave-vacuum drying process at the pressure of 2-4 kPa and power of microwaves at the level of 240, 360 and 480 W. Kahlrabi was cut into 10 mm cubes. The research which was carried out allowed the statement that in the kinetics of drying for all three powers of microwaves, two periods of drying may be distinguished. The period of constant speed of drying described with a linear equation, which ended upon reaching uk=4 kg·kg-1 and the period of variable speed of drying described with exponential equation. Final volumetric drying shrinkage was at the level of 70%.
PL
Wykonano doświadczenie polowe z kalarepą, w którym badano wpływ nawożenia azotem metodą konwencjonalną i NH4-Depot na plonowanie kalarepy, zawartość w niej azotanów i innych składników mineralnych, jak również na zmiany zasobności N-NO3 i N-NH4 w glebie po zbiorze roślin. Stwierdzono, że nawożenie NH4-Depot działa podobnie! lub nawet korzystniej na plonowanie kalarepy niż konwencjonalnie stosowana saletra amonowa. Zawartość azotanów w produkcie spożywczym pod wpływem NH4-Depot zmniejsza się do połowy wartości, jaką otrzymano po nawożeniu saletrą amonową. Nawożenie NH4-Depot zmniejszyło zagrożenie eutrofizacji środowiska i poprawiło wartość konsumpcyjną produktu.
EN
There was studied the effect of conventional nitrogen fertilization and NH4-Depot application in ield experiment with kohlrabi on yield, concentration of nitrates and other nutrients, also on changes of N-NO3 and N-NH4 availability in soil after cropping. It was noticed that effect of NH4-Depot fertilization on kohlrabi yield was the same or beter then conventional application of ammonium nitrate. Nitrates concentration in food product under influence of NH4-Depot decreased to half of value which was determined under ammonium nitrate fertilization. Fertilization of NH4-Depot decreased the environment hazard of eutrophication and improved consumption value of product.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.