Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy notacji uzyskanej z polączenia dwóch standardów reprezentacji danych: ASN.1 i XML. Przedstawiono istotę notacji ASN.1 i XML oraz połączoną notację ASN.1 i XML. Obie notacje dają możliwość specyfikacji danych w celu późniejszego przesłania ich przez sieć, ale różnica polega na liczbie bajtów wygenerowanych dla transferu. Przedstawiono zasady tworzenia kodu tranferu dla obu języków. Przytoczony w artykule przykład ilustruje proces kodowania w obu notacjach oraz dostarcza ilościowego porównania kodu tranferowego otrzymanego w obu przypadkach dla tych samych danych. W zakończeniu artykułu podano obszar zastosowań tego rodzaju standardu oraz aktualny stan prac normalizacyjnych.
EN
The paper describes the notation resulting from two standards of data representation: ASN.1 and XML. The basis ideas of the two notations are outlined and benefis from combining them are presented. The both languages produce a network transfer code, but there is a difference in number of resulting bytes. The rules for encoding data structures for ASN.1 and XML are introduced. An example proving the difference in therms of volume for transfer message using rules for XML schema and ASN.1 encoding rules is presented. Some potential application domains and a current state of normalization process complete the paper
PL
W artykule przedstawiono rolę sieci komputerowych w środowisku przemysłowym. Opisano typy i lokalizację sieci w przemyśle oraz zagadnienia normalizacyjne związane z tego rodzaju sieciami. Jako przykład standardu przetwarzania sieciowego przedstawiono architekturę MAP/TOP, która pozwala na integrację przetwarzania w całym przedsiębiorstwie.
PL
Zarządzanie systemami podlega ciągłemu rozwojowi. Wpływ na to mają głównie pojawiające się coraz to nowe możliwości w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz nowe wymagania stawiane tym systemom. Rozszerza się również zakres dziedzin zarządzania. W artykule omówiono czynniki mające istotny wpływ na ewolucję systemów zarządzania, modele tych systemów oraz wspomagające je technologie. Szczególną uwagę poświęcono zarządzaniu bazującemu na usłudze WWW (WBEM).
EN
Systems management are being developed, deployed and improved. The main reasons for that are new abilities in hardware and software technologies and new requirements for those systems. Systems management has been expanded to include many other management domains. The paper describes major evolving trends in management area, models and supporting technologies. The stress is put on Web based management (WBEM).
PL
W artykule omówiono współzależność prac normalizacyjnych w zakresie zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi i systemami otwartymi. Przedstawiono podstawowe pojęcia oraz elementy specyficzne dla zarządzania zgodnego z OSI oraz związane z TMN.
EN
In the paper a dependability of normalisation efforts in management areas of telecommunication and open systems are presented. Basic terminology and items specific for OSI and TMN management are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wymiany informacji, dotyczące dostępności sieci, między różnymi protokołami rutingu. W prezentacji współdziałania protokołów rutingowych uwzględniono redystrybucję tras oraz wykorzystywane do tego celu mechanizmy. Szczególną uwagę zwrócono na bardzo istotny mechanizm zarządzania metrykami oraz na metody kontrolowanego rozgłaszania informacji o dostępnych trasach. Praca zawiera przykłady konfiguracji ruterów Cisco uzyskane w wyniku prac prowadzonych w zakresie zarządzania siecią.
EN
This paper describes issues of information exchange between different routing protocols, relating networks accessibility. In presentation of routing protocols internetworking, redistribution of routes and other network mechanisms have ben considered. Special attention has been turned onto essential mechanism of metric management and controlled advertisement. Paper also contains examples of Cisco routers configurations obtained as a result of research work in the area of network management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.