Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 227

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumaczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Zeszyty Prawnicze
|
2017
|
tom 17
|
nr 2
249-254
PL
O PRZESTRZEGANEJ I STRZEŻONEJ WŚRÓD RZYMIAN ŚWIĘTOŚCI PRZYSIĘGI; ORAZ O DZIESIĘCIU JEŃCACH, KTÓRYCH HANNIBAL WYSŁAŁ DO RZYMU PO OTRZYMANIU OD NICH PRZYRZECZENIA. AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 6,18 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ
PL
Praca koncentruje się na zbieżnych i rozbieżnych elementach idiosynkratycznych systemów prawnych Kanady oraz międzynarodowego systemu Unii Europejskiej. Ukazana zostanie metodologia stosowana w Kandzie w zakresie identyfikacji punktów styku pomiędzy różnymi systemami prawnymi a językami oficjalnymi w kontekście procedur stosowanych do rozwiązywania problemów braku rozbieżności pojęciowych i terminologicznych jak również przyjętej techniki prawodawczej i uzasadnienia każdorazowo dokonywanych wyborów. Kanadyjskie podejście do kwestii terminologicznych w zakresie procesu nieustającej harmonizacji ustawodawstwa federalnego zostanie przedstawione w niniejszej pracy, jako potencjalnie trafne rozwiązanie, które można zastosować do rozwiązywania problemów terminologicznych związanych z przekładem terminologii prawniczej w ramach Unii Europejskiej.
EN
Th is paper willfocus on the converging and diverging elements of theidiosyncratic legal regimes of federal Canada and of the supranational European Union. The methodology applied in Canada in terms of the stages in identifying the points of contact between the diff erent legal systems and languages in relation to the procedure adopted in cases of conceptual and terminological non-correspondence, as well as the draft ing techniques employed and the justifi cation for choice in each particular instance, will be highlighted. The Canadian approach to terminological issues in the ongoing process of harmonizing federallegislation will be considered as a possible model for felicitous solutions regarding current pressing diffi culties in the translation of legal terms in the European Union.
3
80%
PL
Informacje dostępne na stronach internetowych mają w turystyce ogromne znaczenie. Dzięki nim turysta może szczegółowo zaplanować podróż – przyjazna strona internetowa może wręcz zadecydować o jego wizycie w danym miejscu. Wśród stron, z których korzystają turyści, znajdują się strony internetowe muzeów. Turysta szuka na nich przede wszystkim danych o lokalizacji placówki, mapy dojazdu, cen biletów czy godzin otwarcia, jak również informacji o wystawach. Coraz częściej strony muzeów są jednak czymś więcej niż tylko wirtualnym informatorem. Wiele instytucji umieszcza w internecie multimedialne materiały edukacyjne czy digitalizuje swoje zbiory, co umożliwia zapoznanie się z nimi bez wychodzenia z domu i czyni je dostępnymi dla całego świata. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy strony internetowe polskich muzeów są przygotowane na wirtualne wizyty anglojęzycznych internautów. Dla potrzeb artykułu przebadano strony internetowe wybranych muzeów w Polsce pod kątem udostępniania informacji w języku angielskim. Sprawdzono, czy strona ma wersję anglojęzyczną, czy łatwo można przełączyć jej wersję językową oraz czy wersja anglojęzyczna odpowiada treściowo wersji polskojęzycznej, czy przetłumaczono tylko niektóre informacje
4
80%
EN
Winged words are combinations of lexical items which can be attributed to a given source. There are two main types of such word combinations: intercultural units, found in a number of languages, and intracultural ones, i.e. the units which are language-specific and are not present in other languages. The focal issue of the paper is the translation of intracultural winged words. Such items are bound to pose a number of problems in the process of translation. First of all, they belong to so-called phraseological lacunae; second, many of them are due to the cultural connotations which they evoke in the native users of a given source language. Therefore, there are no equivalents in the target language. Moreover, many units are not included in bilingual lexicographic works. As a consequence, the translator has to decide on a technique to deal with intracultural winged words. In order to do so, a multiaspectual analysis of a given occurrence of intracultural units has to be conducted to interpret the intratextual and extratextual factors. The analysis is necessary to determine the parametres important for choosing the most adequate technique. Selected case studies of Polish phraseological units are discussed to shed light on the complex phenomenon.
EN
translation
PL
tłumaczenie
EN
translation
PL
tłumaczenie
EN
translation
PL
tłumaczenie
EN
The article aims at analysing methods of translation of alliteration. This stylistic device seems to be neglected in the theory of translation as most scholars focus on such elements as: culturebound items, proper names, dialects, titles, idioms, puns, etc. Yet in some texts (mostly poetic but also written in prose) alliteration is a constructive element which definitely demands consideration on the part of the translator. One such text is G.K. Chesterton’s The Strange Crime of JohnBoulnois which provides the basis not only for the analysis of the nature and functions of alliteration but also methods of its translation. The article discusses different methods used by translators of the short story in order to provide a systematisation of procedures which can be applied when dealing with this linguistic phenomenon.
Vox Patrum
|
1984
|
tom 6
392-410
EN
translation
PL
tłumaczenie
EN
translation
PL
tłumaczenie
EN
In article Sulikowska discussed the problem of a lexical equivalent in German-Polish PONS Dictionary. The main field of interest were primary the unproper equivalents of German phraseologisms in Polish translation in the mentioned dictionary. The article has a critical charakter, basing upon contrastive lexicographic research between German and Polish languages.
PL
W artykule autorka analizuje problem ekwiwalentu słownikowego w niemiecko-polskim słowniku PONS na podstawie frazeologizmów, skupiając się przede wszystkim na niewłaściwych ekwiwalentach frazeologizmu niemieckiego w języku polskim w słowniku PONS. Praca ma charakter krytyczny, bazuje na kontrastywnych badaniach leksykograficznych niemiecko-polskich.
15
Content available Anonim, Przeciw Kosterom (Adversus aleatores)
70%
Vox Patrum
|
1983
|
tom 4
230-243
EN
translation
PL
tłumaczenie
EN
This paper describes the BRILI English-Spanish Cross-Lingual Question Answering (CL-QA) system. Besides, a study that justifies the negative effect of Machine Translation (MT) tools on the precision of CLQA tasks is detailed. The BRILI system is capable to answer English questions from Spanish Documents. Some new characteristics in BRILI are described, especially the strategy used for the question processing module in which the Inter Lingual Index (ILI) Module of EuroWordNet is used with the aim of reducing the negative effect of question translation on the overall accuracy . Our system has participated in the 2006 edition of Cross-Language Evaluation Forum (CLEF) being rank first at English- Spanish QA task.
19
60%
EN
In the course of translation activity, similarly as in the process of decoding its actual result embodied in the target text, significance of various references to the source and target contexts may be observed. On this background, it may be instructive to analyse various instances of better or less convincing adjustment of source texts to the target realities of their reception. The proposed case study is designed to provide the description of the processes of translation and interpretation in terms of specific language games, according to the model presented formerly by Stanisław Barańczak – with certain roughly sketched rules, valid even despite varying degrees of their productive reference to the objects of extralinguistic reality. Different recognition of rules may result in varying translations, as shown in the analysed example.
PL
Tłumaczenie to aktywność, w trakcie której, podobnie jak w procesie interpretacji jej konkretnego efektu w postaci tekstu docelowego, ze szczególną wagą ujawniają się odniesienia do różnych kontekstów źródłowych i docelowych. Na tym tle pouczająca może być analiza rozmaitych przypadków lepszego lub mniej przekonującego dostosowania tekstu docelowego do rzeczywistości jego odbioru. Proponowane studium przypadku służyć ma w założeniu opisowi procesów tłumaczenia i interpretacji w kategoriach specyficznych gier językowych, według modelu zaproponowanego niegdyś przez Stanisława Barańczaka – o z grubsza ustalonych zasadach, obowiązujących nawet mimo różnego stopnia ich produktywnego odniesienia do obiektów pozajęzykowej rzeczywistości. Odmienne rozpoznanie owych zasad skutkuje powstaniem różnych tłumaczeń, jak ukazano na analizowanym przykładzie.
Vox Patrum
|
2004
|
tom 46
597-622
EN
translation
PL
tłumaczenie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.