Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 311

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajnosc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
10
Content available Wybrane aspekty oceny pras zwijajacych
70%
EN
The paper reviews recent literature on round balers evaluation. Special attention was paid to some factors affecting the working capacity of round balers and the density of bales formed by the machines of various baleing chamber construction.
EN
The objective of this study was to investigate the effect of particle size of sunflower head residues and extraction conditions on yield and chemical quality of sunflower pectin. Pectin was extracted with sodium hexametaphosphate (SHMP) and nitric acid solution. The highest yield was obtained for 60 mesh particle size, however larger sizes (about 2 mm) can be used in industry for reason to facilitate the filtration process. The factors of pH and time of SHMP extraction affected the yield of pectin however strong statistical interacions among all of the three factors (pH, temperature and time) existed only for the firmness of jellies prepared at pH 2.4. Each of the factors of acid extraction of sunflower pectin (pH, temperature, time) had a strong effect on the yield, molecular mass and firmness of gels. There were no differences in moisture, ash and galacturonic acid content between SHMP- and acid-soluble pectin. The acid-soluble pectin had a higher degree of methylation (43.7%) than SHMP-soluble pectin (35.3%). The acid soluble-pectin, despite its higher yield (15.3%), compared to that of SHMP-soluble pectin (9%), had relatively poor gelling quality.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu wielkości cząstek kwiatostanów słonecznika oraz parametrów ekstrakcji na wydajność i jakość pektyny słonecznikowej. Pektyny ekstrahowano przy użyciu roztworów hexametafosforanu sodu (SHMP) i kwasu azotowego. Najwyższą wydajność pektyn osiągnięto dla cząstek o wielkości 60 mesh, jednakże w warunkach przemysłowych w celu usprawnienia procesów filtracji możliwe jest stosowanie materiału o większych rozmiarach cząstek (ok. 2 mm) (Tab. 1). Zarówno pH jak i czas ekstrakcji przy użyciu SHMP wpływały na wydajność pektyn, jednakże silna, statystycznie istotna interakcja wszystkich trzech parametrów ekstrakcji (pH, temperatury i czasu) miała miejsce jedynie w odniesieniu do twardości żeli o pH 2.4 (Tab. 2). Każdy z parametrów ekstrakcji kwasowej (pH, temperatura i czas) miał wpływ na wydajność, masę molową i twardość żeli (Tab. З i 4). Nie stwierdzono różnic w zawartości wody, popiołu i kwasu galakturonowego między pektynami wydobywanymi przy użyciu roztworów SHMP i kwasu azotowego. Pektyny rozpuszczalne w kwasie posiadały wyższy stopień metylacji (43.7% ) w porównaniu z pektynami rozpuszczalnymi w SHMP (35.3%). Pektyny wydobywane metodą kwasową pomimo większej wydajności (15.3%) w porównaniu z pektynami SHMP (9%) odznaczały się słabymi właściwościami żelotwórczymi (Tab. 5). Biorąc pod uwagę powyższe dane wydaje się, że lepszą metodą wydobywania pektyn z kwiatostanów słonecznika jest ekstrakcja przy użyciu roztworów SHMP
EN
The effectiveness of perennial ryegrass plantations, and hence their profitability, depends, to a considerable extent, on the specificity of the reproduced cultivar. The most appropriate strategy for maintaining high seed yields of new grass cultivars, apart from the improvement of their fodder and lawn aspects, is to seek to obtain the highest seed yield calculated per one generative shoot. In order to increase the efficiency of perennial ryegrass seed plantation it is necessary, apart from the improvement of the seeding aspect of a given cultivar by way of breeding work, also to improve technology of their cultivation. This target can be reached by optimization of agrotechnical factors stimulating biological reproductive potentials of cultivars. Results of own studies indicate that there is an optimal state of nitrogen concentration of perennial ryegrass plants in successive growth stages, which guarantees obtaining the highest seed yields on plantations. In the case of ‘Maja’ cultivar, the content of nitrogen in leaf blades at the beginning of vegetation should amount to 47 g kg⁻¹ DM and at the car initiation - 51 g kg⁻¹ DM. in the case of ‘Anna’ the optimal concentration of nitrogen in leaf blades were 54 and 57 g kg⁻¹ DM, respectively. Another very important factor is the determination of the optimal time and method of harvest as they affect the level of losses of the produced seed yield. The optimal time of seed harvest on perennial ryegrass plantations is the drop of sugars in kernels to the level of 5% DM. The increase of yields from seed plantations of Lolium perenne is a strategic matter for Polish grass seed production, which constitutes an important segment of the domestic seed industry.
PL
W artykule przedstawiono badanie wpływu wilgotności i rodzaju ziarna zbóż na czas ich rozdrabniania. Wyniki badań posłużyły do matematycznego opisu wyżej wymienionej zależności oraz sformułowania wniosków.
EN
In this article shows the research of influance wetness and kind of grains on comminution's time. The results serve to mathematical description this dependens and formulate conclusions.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.