Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  people income
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
|
|
tom 46
|
nr 2
EN
System and economic transformations initiated in 1989 compelled management reform not only in the private but also in the public sector. In order to meet the requirements of changing reality self-government units must strive at a more efficient management of resources at their disposal. Municipality budget is one of the driving forces of local development, therefore using modern techniques and methods for its planning, realization and control has a significant influence on generating positive economic results.
|
|
nr 06
EN
The purpose of the article was the analysis of the level and the structure of the fruits and fruits' preserves consumption, depending on socioeconomic and demographic conditions in polish households. The source of the information was the basis of individual data of researches of households budgets GUS. It was demonstrated, as a result of the analysis that in the households with better financial situation it was consumed bigger quantity of fruits and fruits' preserves. This was seen especially in case of expensive fruits (citrus, dehydrated fruits). The bigger consumption of fruits and fruits' preserves was seen among people who had high level of the education, among the elderly people and among families without children. The season had also influence on the consumption of fruits.
PL
Celem artykułu byla analiza poziomu i struktury spożycia owoców i przetworów owocowych w zależności od uwarunkowań socjoekonomicznych oraz demograficznych w polskich gospodarstwach domowych. Materiał źródłowy stanowiła baza indywidualnych danych badania budżetów gospodarstw domowych GUS. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano; że w gospodarstwach z korzystniejszą sytuacją materialną spożywano większe ilości owoców i przetworów owocowych, zjawisko to było widoczne szczególnie w przypadku droższych owoców (cytrusy owoce suszone). Większe spożycie owoców i przetworów owocowych zaobserwowano wśród osób posiadających wyższy poziom wykształcenia; wśród osób starszych; oraz wśród rodzin nieposiadających dzieci na utrzymaniu. Na spożycie owoców wpływała ponadto sezonowość.
|
|
tom 49
|
nr 01
21-22
EN
The Polish market of non alcoholic beverages is characteristic of a big dynamic of consumption. But preferences related to choose of various types of beverages are differentiated. Segmentation of consumers is allowed to concern marketing activities of producers for proper group of consumers. In the each of segments in consumption different group of beverages dominate and attachment to proper segment is determinate by some social and demographic features, like age, education and income.
PL
Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce cechuje się dużą dynamiką wzrostu spożycia. Jednak preferencje w zakresie wyboru różnych typów napojów są zróżnicowane. Segmentacja konsumentów pozwala na skierowanie przez producentów działań marketingowych do właściwej grupy. W każdym z segmentów w spożyciu dominuje inna grupa napojów; a przynależność do danego segmentu zdeterminowana jest takimi zmiennymi społeczno-demograficznymi jak: wiek, wykształcenie, dochody.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania nad zachowaniami żywieniowymi rodzin o niskich dochodach: wiejskich i warszawskich. Opisano również wybrane parametry zdrowotne osób, z którymi przeprowadzane były wywiady. W rodzinach wiejskich zaobserwowano więcej tendencji do prozdrowotnych zachowań żywieniowych niż w rodzinach warszawskich.
EN
The aim of this study was analysis of nutrition behaviour of families with low income living in village and town. The interviews concerning socio-economical conditions, actual nutrition behaviour and selected health indicator of respondents were carried in 13 rural and 14 Warsaw families. Respondents were for the most part women 34-44 years old with elementary education. Rural families were mainly numerous families, half of Warsaw families consists of mother lonely bringing children up. The main sources of living were allowances from social welfare and rents. One can observe in both kinds of families pro-healthy nutrition behavior: daily drinking milk by children, frequent consumption of poultry, using margarine and vegetables oil, and in rural families eating breakfast and several meals everyday. Negative aspects of nutrition were: small consumption of vegetables and fruits, fishes, and in town also dairy products and insufficent number of daily meals. Half of respondents both in village and town has proper BMI index. One can observe in rural families more tendency toward healthy nutrition behavior than in Warsaw families. Modeling healthy nutrition behavior in poor families (especially in town) can be realised by centers of social welfare.
PL
Prace dotyczące oceny spożycia tłuszczów są ważne dla ludzi zajmujących się wpływem Żywności na zdrowie człowieka. Celem pracy było zbadanie ilości i jakości spożywanego tłuszczu przez kobiety z Polski południowej. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 525 kobiet, analizowano ilość i jakość tłuszczów używanych do smarowania pieczywa, do smażenia i do sałatek a także czynniki wpływające na zakup przez kobiety określonych produktów tłuszczowych. Badano również zależność między wiekiem, wykształceniem i dochodem a ilością spożywanych tłuszczów. Ponadto zbadano grupę 123 kobiet-matek, w celu stwierdzenia jakich rodzajów tłuszczów używały w okresie ciąży i karmienia piersią.
EN
The studies concerning assessment of fat consumption are important for people who deal with impact of food on human health. The study aimed at examining the quantity and quality of edible fats consumed by women from southern Poland. Questionnaires were conducted among 525 women, and quantity and quality of fats used as bread spreads, frying fats and salad ingredients were analysed. Factors which influence women's purchase decisions concerning particular fat products were also examined as well as relations between age, education and income and the quantity of fats consumed. Besides, a group of 123 mothers was included in the study in order to determine the kinds of fats they used at the time of pregnancy and breast-feeding.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.