Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1767

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walory przyrodnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
Aura
|
2003
|
nr 05
32-35
EN
The Western Bieszczady Mts. located in south-eastern border land of Poland differ from other parts of the Carpathians by the unique landscape, different botanical zonation, endemic fauna and flora, and unique geology, land relief and climate. The present landscape of the Western Bieszczady Mts. is dominated by forests covering areas previously used for farming. This is the effect of demographic and natural changes that took place over last sixty years following, the 2nd World War. The almost complete de-population and the power of nature allowed the area to revert to its primeval state of the Carpathian Forest. It has become extremely attractive to scientists, tourists and, above all, to nature conservationists.
PL
Leżące na południowo-wschodnim krańcu Polski Bieszczady Zachodnie różnią się od innych części Karpat swoistym krajobrazem, odmiennym układem pięter roślinnych, odrębną florą i fauną, a także rzeźbą i klimatem. W dzisiejszym krajobrazie Bieszczadów dominują lasy, które w dużej części pokryty dawne pola, łąki i ogrody. Stan ten jest efektem zmian demograficznych i przyrodniczych w ostatnich sześćdziesięciu latach. Po prawie całkowitym wyeliminowaniu wpływu człowieka i pod przemożnym działaniem sił przyrody, region ten przybrał wygląd dawnej Puszczy Karpackiej. Z tego względu jest niezwykle atrakcyjny dla badań naukowych, turystyki, a także i dla ochrony przyrody.
EN
Only Polesie Lubelskie, a small fragment of Polesie, the vast Central European lowland west to the Bug river, lies within Poland’s boundaries. Its great natural values and nearly unchanged natural environment have led to placing this area under protection. It is a land of meadows, swamps, wetlands and lakes. The Polesie National Park and natural reserves located there deserve a closer look.
PL
Tylko niewielka część Polesia, wielkiej niziny środkowoeuropejskiej, Polesie Lubelskie, leży w granicach Polski, na zachód od Bugu. Wielkie walory przyrodnicze i zachowane w prawie naturalnym stanie środowisko sprawiły, że tereny te objęto ochroną. Jest to kraina łąk, moczarów, bagien i jezior. Na szczególną uwagę zasługuje Poleski Park Narodowy oraz rezerwaty, znajdujące się na jego terenie.
12
80%
EN
This contribution describes the quality of the natural environment and landscape of Uniejów municipality and the state of their preservation. An extensive stock-taking in respect of nature protection forms was carried out on the territory of this municipality. It identified 9 protected and endangered habitats as listed in Appendix I to the Habitat Directive and 6 nature protection forms, such as Nature 2000 area, protected landscape area or nature monument. Valorisation of the different parts of the municipality resulted in updating the knowledge about its natural and tourist values. Research findings confirm the diversity and attractiveness of the natural environment of this region. It is important to place emphasis on preservation of the existing natural assets and introduction of new forms of nature protection.
Aura
|
2005
|
nr 12
30-31
EN
Established ten years ago in the south-eastern part of the Małopolska Voivodship, in a part of the Pogórze Landscape Park, the Ciężkowicko-Rożnowski Park encompasses areas most valuable in terms of nature, landscape and culture, just to mention the rock formation of Skamieniałe Miasto („town of stone”) reserve in Ciężkowice, forest communities, sulphidic water springs, as well as low-level environmental degradation and attractive relics of material culture.
PL
Utworzony dziesięć lat temu w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza park obejmuje tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Wystarczy wymienić tu nie tylko rezerwat form skalnych Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, ale i zbiorowiska leśne, źródła wód siarczkowych, siarczkowych, a także niski stopień degradacji środowiska i interesujące zabytki kultury materialnej.
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.