Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper provides fresh insights about media representations of political debates as highly agonistic environments, and in addition about narratively related (reported) speech as a transformative technique favoured by journalists to report on televised political debates in the next day’s newspaper. In doing so it also demonstrates a method (using the discourse analysis software Prospéro) for detecting and analysing formulaic semantico-discursive phrases that recur in large textual corpuses. Following a theoretical approach rooted in the ideas of polyphony and narrativisation as an act of translation, it describes two formulas with a strong narrative and argumentative dimension, X udělal B, když řekl A (In saying A, X did B) and Jak X řekl, … (As X said, …). I show how both are deployed to support the reporter’s rendition of the debates as ongoing argumentative contests, the first to “uncover” the drama behind what was said, the second to project a mission or scenario “discovered” in the words of an authority. A reporter who uses the phrase In saying A, X did B is performing narrativisation, whereas one who uses the phrase As X said, … is performing critical or apologetic co-narration.
CS
Studie nabízí nový pohled jednak na mediální reprezentaci politické debaty jako prostředí vysoce agonistického, jednak na narativně reprodukovanou řeč jako oblíbenou transformační techniku novinářů píšících o nedělních televizních politických debatách pro pondělní noviny. Zároveň představuje metodu detekce a analýzy sémanticko-diskurzivních řečových formulí ve velkých textových korpusech (pomocí diskurzněanalytického softwaru Prospéro). Studie vychází teoreticky z pojmů vícehlasí a narativizace chápané jako proces překladu, v němž se řečové akty proměňují v narativní fragmenty. Analýza se soustředí na dvě formule se silnou narativní i argumentační dimenzí: ‚X udělal B, když řekl A‘ a ‚Jak X řekl, …‘ Ukazuje, jak jsou obě formule používány, aby podpořily referujícím nabízenou verzi debaty jako pokračující soutěže argumentů: první „odhaluje“ v citovaných slovech dramatičnost, druhá předkládá misi nebo scénář, jež referující v citovaných slovech „objevuje“. Použije-li novinář formuli ‚X udělal B, když řekl A‘, citovanou událost narativizuje, zatímco použije-li formuli ‚Jak X řekl, …‘, účastní se kritické nebo apologetické ko-narace.
FR
Ce texte apporte un nouveau regard à la fois sur les représentations médiatiques des débats politiques vus comme des environnements hautement agonistiques, mais aussi sur le discours dit narrativisé en tant que technique de transformation en faveur chez les journalistes pour relater des débats télévisés dans les quotidiens du lendemain. Ce faisant, il établit également la démonstration d’une méthode (à l’aide du programme Prospéro) pour détecter et analyser des formules sémantico-discursives dans de grands corpus textuels. Partant d’un cadre théorique ancré dans les idées de la polyphonie et de la narrativisation comme acte de traduction, l’article prend deux formules comportant une forte dimension tant narrative que argumentative: ‹ X udělal B , když řekl A › (En disant A, X a fait B) et ‹ Jak X řekl, … › (Comme l’a dit X, …). Je montre comment celles-ci sont déployées pour soutenir des restitutions des débats construites par le journaliste comme des duels argumentatifs, la première afin de « dévoiler » le drame derrière ce qui a été dit, la deuxième afin de projeter une mission ou un scénario « découvert » dans les mots d’une autorité. Si un journaliste qui utilise la tournure ‹ En disant A, X a fait B › effectue une narrativisation, celui qui emploie ‹ Comme l’a dit X, … › réalise une co-narration critique ou apologétique.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.