Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnia przydomowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem, gro madzeniem i odprowadzaniem ścieków. Gospodarka ściekowa, obejmuje systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, a także systemy indywidualne min. zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne oczyszczalnie ścieków, które zapewniają należytą ochronę środowiska przyrodniczego. W niniejszym artykule odniesiemy się do systemów indywidualnych, a konkretnie do przydomowych/indywidualnych oczyszczalni ścieków, które w ostatnich latach stanowią coraz większy procent urządzeń instalowanych i wykorzystywanych do poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Artykuł jest kontynuacją tematyki podjętej w numerze 3/2018.
PL
Pamiętamy nieuprawnioną praktykę uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na budowę, które częstokroć były droższe niż sama oczyszczalnia przydomowa. Wielu upatrywało w tej procedurze przyczyn dużego oporu społecznego przed wykonywaniem oczyszczalni przydomowych.
PL
Niestety, nadal ponad 1 milion metrów sześciennych ścieków z terenów wiejskich codziennie nie jest oczyszczany i trafia do naszych żołądków, jako ziemniaczki, marcheweczka, wieprzowinka, mleczko i ryby. Smacznego! Za ok. 23 lata możemy osiągnąć przyzwoite nasycenie kraju kolektorami kanalizacyjnymi. Pożądany rezultat da 40 lat inwestowania w oczyszczalnie. Producenci oczyszczalni przydomowych mają zapewnioną pracę na około 56 lat. Cieszmy się!
PL
Niestety częstokroć pan urzędnik, jako car i Bóg nadinterpretuje prawo, każąc indywidualnemu inwestorowi starać się o różne "papiery". Taka postawa skutecznie niweczy wiele proekologicznych działań, a niekontrolowane dziurawe szambo wygrywa z oczyszczalnią.
PL
Prawo powinno być tak skonstruowane, żeby efekty jego stosowania przyczyniały się do poprawy naszego życia, uniknięcia bezpośrednich zagrożeń czy pozytywnego uregulowania kwestii społecznych. Najważniejszą rolą, jaką mają do odegrania przydomowe oczyszczalnie, to faktyczne oczyszczanie ścieków, przed ich odprowadzeniem do ziemi. Dlatego celem uregulowań prawnych dotyczących tego typu obiektów powinno być doprowadzenie właśnie do tego stanu.
PL
Sposób i miejsce mierzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przydomowej są dość precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU nr 168, poz. 1763).
PL
Zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem gromadzeniem i odprowadzaniem ścieków. Gospodarka ściekowa, obejmuje systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, a także systemy indywidualne min. zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne oczyszczalnie ścieków, które zapewniają należytą ochronę środowiska przyrodniczego. W niniejszym artykule odniesiemy się do systemów indywidualnych a konkretnie do przydomowych/indywidualnych oczyszczalni ścieków, które w ostatnich latach stanowią coraz większy procent urządzeń instalowanych i wykorzystywanych do poprawy gospodarki wodno-ściekowej.
10
Content available remote Indywidualne oczyszczalnie ścieków
100%
PL
Zielone oczyszczalnie umożliwiają powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków z jednoczesnym niskim zapotrzebowaniem energetycznym. Wdrażane technologie, rozwiązujące problemy gospodarki ściekowej, oparte są na gospodarce niskoemisyjnej i gospodarce o obiegu zamkniętym.
PL
Trudno dziś wyobrazić sobie budowę nowoczesnego domu bez wykorzystania technologii przyjaznych środowisku. Coraz więcej budynków jest wyposażonych w mikroinstalacje fotowoltaiczne i coraz więcej osób korzysta z zasobów energii zgromadzonej w gruncie i powietrzu, montując gruntowe lub powietrzne pompy ciepła. Rośnie też zainteresowanie systemami małej retencji w postaci zbiorników podziemnych lub naziemnych (nie chodzi oczywiście o tzw. oczka wodne) oraz autonomicznymi rozwiązaniami w zakresie oczyszczania ścieków. I właśnie ten ostatni temat opiszę szerzej w artykule.
15
Content available remote Utylizacja ścieków bytowych w technologii Turbojet EP
100%
PL
W artykule przedstawiono wybrane akty prawne w ochronie środowiska, traktujące o oczyszczalniach przydomowych. Interpretacji niektórych spornych zapisów dokonano na podstawie doświadczeń ze stosowania oczyszczalni przydomowych w kilkunastu gminach naszego kraju. Znajdują się tu także wskazówki dla przyszłych inwestorów zainteresowanych budową oczyszczalni przydomowych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.