Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1286

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulacja prawna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
EN
System of development planning for gas industry based on the concept of spa-tial design policy and voivodship/country development strategy.
5
Content available Aspekt prawny rynku pracy w Republice Białorusi
100%
PL
Celem artykułu jest wyszczególnienie przekształceń systemowych normatywno-prawnej bazy instytucji rynkowych, w tym w sferze stosunków do pracy i zatrudnienia w Republice Białorusi, w poszczególnych etapach transformacji gospodarki kraju po 1991 r., wraz z ustanowieniem głównych form płacy i stymu-lowania pracy w warunkach budowy państwa z socjalnie zorientowaną ekonomiką. Za metodę badawczą posłużyła analiza normatywnych aktów oraz literatura opisująca daną problematykę.
PL
Na dobrostan zwierząt wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest transport, na który oddziałuje rozbudowana regulacja prawna. Jej podstawowym celem jest zapewnienie ochrony zwierząt przed negatywnymi jego skutkami oraz zapewnienie im bezpieczeństwa w toku jego wykonywania. Przewożenie zwierząt może być organizowane tylko przez przedsiębiorców spełniających wymagania ustawowe. Wszyscy jego uczestnicy, jak i sama procedura przewozu podlega kontroli na szczeblu kraju oraz UE.
EN
There are many factors which influence on the farm animal welfare. The transportation is one of them. It is affected by extended legislation which takes aim to protect animals against the negative effects of transportation and to assure their proper safety. The transport might be provided only by the entrepreneurs who fulfill the legal conditions and hire the trained workers. All the participants are under the EUs’ and domestic authorities control.
PL
Wprowadzenie nowych regulacji prawnych, związanych z planowaniem przestrzennym, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na występujące różnice w dotychczasowych i obecnie obowiązujących zapisach ustawowych. W znaczący sposób zmieniają one procedury, zasady i postępowanie i w większym lub mniejszy zakresie dotyczą planowania na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.
PL
Czynniki chłodnicze obecnie stosowane w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej poddawane są coraz to nowym regulacjom prawnym. Najpierw wycofywane były czynniki szkodzące warstwie ozonowej, obecnie branża jest na etapie wycofywania czynników wpływających na efekt cieplarniany. Warto się zastanowić, jak na tym tle wygląda kwestia stosowania fluorowanych czynników klasy A2L.
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.