Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sądy koleżeńskie w stuletniej historii Stowarzyszenia zaistniały dopiero po roku 1958. Co prawda już X Walne Zgromadzenie Członków SEP w Gdyni w 1938 r. wprowadziło do statutu zapis o nowym organie w strukturze Stowarzyszenia – sądzie koleżeńskim. W rozdziale IV § 19 do władz Stowarzyszenia Statut zaliczał sąd koleżeński. Rozdział IX § 46 określał tryb wyboru, skład i kompetencje sądu.
PL
Uroczyste obchody Jubileuszu stulecia naszego Stowarzyszenia oficjalnie zostały zakończone. Ale owoce Jubileuszu powinny trwać. Skromnym przyczynkiem jest artykuł, upamiętniający członków Komisji Statutowych SEP.
PL
W cyklu artykułów pokazano działalność i skład osobowy GSK SEP w kadencjach: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022. Poniżej, oprócz wprowadzenia, zamieszczono streszczenie publikacji dotyczącej historii i składu osobowego GSK SEP w kadencjach 1957-2006 [1] oraz skład osobowy i działalność GSK SEP w kadencji 2006-2010.
PL
Historia Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ma nieco ponad 75 lat. W tym okresie aktywność społeczna wielu członków Stowarzyszenia wyrażała się w wielu inicjatywach, takich jak: odczyty, konferencje, kluby dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki techniczne i wyjazdy integrujące o charakterze turystycznym. Większość zaistniałych wydarzeń została opisana w wydawnictwach książkowych finansowanych przez Oddział. Pewien fragment historii Oddziału Wrocławskiego SEP zawarty jest też w Informatorach O/Wr SEP. W artykule opisano zagadnienia związane z wydawaniem Informatora w 75-letniej historii O/Wr SEP.
EN
The history of Wroclaw Branch of Polish Electrical Engineers Association (SEP) has a little over 75 years (the date of establishment of the Branch is 05.09.1946). During these 75 years, the social activity of many members of the Association was expressed in such initiatives as: lectures, conferences, discussion clubs, occasional meetings, technical trips and integrating tourist trips. Most of these events were described in books financed by the Branch. A certain part of the history of the Wrocław Branch of SEP is also included in the O/Wr SEP Handbooks. This article describes the issues related to the issue of the Guidebook during 75 years of the history of O/Wr SEP.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.