Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miod nektarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
5
Content available Profile zwiazkow lotnych wybranych miodow pszczelich
84%
PL
Celem pracy było określenie przydatności techniki mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas (GC-MS) do określania autentyczności botanicznej. Materiałem badawczym były miody nektarowe dostępne na rynku warszawskim: eukaliptusowy, kasztanowy, lawendowy, malinowy, mniszkowy, pomarańczowy i rozmarynowy. Do ekstrakcji związków lotnych fazy nadpowierzchniowej miodów wykorzystywano technikę mikroekstrakcji do fazy stałej SPME poprzez adsorpcję związków na włóknie DVB/CAR/PDMS – Divinylobenzen/Cerboxen/Polidimetylosiloxan. Analizę związków lotnych wykonywano przy użyciu chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas SHIMADZU GCMS-QP2010S. Chromatograf gazowy wyposażony był w kolumnę kapilarną typu DB–5 30 m x 0,25 mm x 0,5 μm (faza niepolarna o udziale 5% grup fenylowych). Zastosowana analiza jakościowa profili związków lotnych pozwoliła na zróżnicowanie botaniczne badanych produktów i udowodniła, że metoda mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas (GC-MS) okazała się przydatna w określaniu autentyczności botanicznej miodów nektarowych.
EN
The objective of the study was to verify the authenticity floral honey by using solid phase microextraction technique (SPME) together with gas chromatography coupled with to mass spectrometry (GC-MS). Seven different floral honey variatious were selected for the research: eucalyptus, chestnut, lavender, raspberry, dandelion, orange blossom and rosemary. The isolation of the aroma compounds was performed using the SPME procedure. A DVB/CAR/PDMS fibre was used to extract headspace volatiles from honey. The analysis of the extracts was performed using an SHIMADZU GCMS-QP2010S. The column used was an DB-5 capillary column (30 m x 0.25 mm i.d., 0.5 µm film thickness). Quantitative analysis of aroma profiles let us differentiate samples of honey, and it has proven that solid phase microextraction technique (SPME) together with gas chromatography coupled with to thurned out in definition of botanical authenticity of honey.
PL
Materiał do badań stanowiło: 37 prób miodów nektarowych i 6 prób miodów spadziowych dostępnych w handlu białostockim w 1998 roku. Badania przeprowadzono metodą zalecaną przez Polską Normę PN-88/A-77626. Na podstawie analizy pyłkowej w osadzie miodowym stwierdzono, że 43% badanych miodów nektarowych zostało nieprawidłowo zaklasyfikowanych do poszczególnych odmian. Analizę spektrofotometryczną w bliskiej podczerwieni (w zakresie widma 6100-5700 cm można zastosować do różnicowania miodu sztucznego, nektarowego i spadziowego, ale metoda ta wymaga dalszych badań.
EN
The test material consisted of 37 samples of flower beehoneys and 6 honeydew samples available on the market in Białystok in 1998 were assessed with the application of the pollen analysis recommended by the Polish Trade Norm PN-88/A-77626. The results have shown, that 43% of the tested honeys were classified incorrectly. Spectrometry in NIR (in spectrum range 6100-5700 cm-1) can be applied for differentiation of artificial, nectar and honeydew honeys. However, it requires further research.
PL
Oznaczono aktywność antyoksydacyjną i całkowitą zawartość polifenoli w miodach nektarowych i spadziowych. Stwierdzono istotną korelacją dodatnią pomiędzy zawartością polifenoli w badanych miodach, a ich aktywnością antyoksydacyjną. Wykazano ponadto, że istotne właściwości antyoksydacyjne posiadały miody nektarowe gryczane i spadziowe iglaste.
EN
Antioxidant activities and total polyphenol contents of different types of honey were evaluated. Total polyphenol contents of honey samples varied from 0.27 ±0.12 mg/g GAE (Gallus Honey Equivalent) in acacia honey 1.26 ± 0.00 mg/g GAE in deciduous honeydew honey. TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) of floral honey was lowest for acacia honeys (0.08 ± 0.02 µmol/g), and highest for buckwheat honeys (13.08 ± 6.92 µmol/g). TEAC of honeydew honey was higher in conifer honeydew honeys (13.6 ± 3.85 µmol/g honey). A high positive correlation (r = 0.714; p = 0.03) was observed between the antioxidant activities and total polyphenol contents of the test honeys.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.