Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Improvisation. Sketch. Synthesis. Short forms in architectural education
100%
EN
The game is a particular aspect of human activity, organized and limited by rules, with a result, though not a material outcome. In the process of creating architecture we undertake activities associated with the notions of fun and game. This also, or primarily, applies to architectural education, which, in short, free forms seeks experience and inspiration for further, serious design solutions.
PL
Gra jest szczególnym przejawem ludzkiej aktywności, zorganizowanym i ograniczonym regułami, przynoszącym rozstrzygnięcie, choć nie materialny rezultat. W procesie tworzenia architektury podejmujemy szereg działań budzących skojarzenia z zabawą i grą. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, edukacji architektonicznej, która w krótkich, niezobowiązujących formach poszukuje doświadczenia i inspiracji dla późniejszych, poważnych rozwiązań projektowych.
PL
Charakter architektury mieszkaniowej określają warunki, w jakich powstaje. Koncepcje kształtowania osiedli i budynków zmieniają się w relacji do uwarunkowań przestrzennych, gospodarczych i środowiskowych. Zestawiając przykłady historyczne i współczesne realizacje podejmiemy próbę wskazania kierunku, w jakim mógłby podążać proces tworzenia (idealnego?) miejsca do mieszkania. Przejawem przedwojennej aktywności budowlanej były akcje podejmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Kwaterunku Wojskowego. Instytucje te, przy organizacyjnym i finansowym wsparciu państwa, zrealizowały szereg obiektów mieszkalnych podejmując przy tej okazji próby stworzenia nowych standardów dla lokali małych i średniej wielkości. Obecnie znaczną większość rynku pierwotnego stanowią mieszkania sprzedawane przez deweloperów. Postawmy więc pytanie, czy i w jaki sposób możemy wykorzystać tamte doświadczenia zmagając się z ograniczeniami i uwarunkowaniami dzisiejszego rynku.
EN
The nature of residential architecture is defined by the conditions of its origins. Concepts of forming living estates and buildings vary in relation to the spatial, economic and environmental conditions. Comparing historical and contemporary examples we will attempt to indicate the direction in which the process of creating a (perfect?) place to live could follow. A manifestation of a pre-war building activities were initiatives executed by the Social Insurance Institution and the Military Cantonment Fund. These institutions, with the organizational and financial support from the state, carried out a series of residential investments while taking opportunity to try to create new standards for the flats of small and medium size. Currently, the vast majority of the primary housing market are dwellings sold by developers. Let’s put the question of whether and how we can use those experiences struggling with the limitations and circumstances of today’s market.
3
100%
EN
Faculty of Architecture at Warsaw University was founded in 1915 as one of the four units of the newly established university. The Organisation Committee's task was to outline the rules of functioning, including the principles of University educational program. The Committee members were architects and engineers who graduated from different European schools, universities of technology and academies and had various scientific and esthetical experiences.
PL
Współczesna kultura zbudowała przekonanie o konieczności ponadnormatywnej ekspresji. Wyścig ikon generuje krótkotrwałe zainteresowanie i różnorodne skutki w czasie. Teledyskowa lista przebojów znika w cotygodniowej reinkarnacji. Miasto krzyczących fasad trwa. Kiedy w roku 1915 członkowie Komisji Organizacyjnej tworzyli podstawy programowe Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej kontekst działań architektów odzwierciedlał ponad stuletnią destrukcję państwowości. Różnorodność upodobań i rodowodów upoważniała do przewidywania niespójnych, kompilacyjnych efektów. Spotkali się m.in.: Józef Pius Dziekoński, Rudolf Świerczyński, Karol Jankowski wywodzący się z różnych europejskich szkół, politechnik i akademii sztuk pięknych. Mimo to warszawska spuścizna dwudziestolecia tworzy spójny obraz o ponadprzeciętnej jakości. Szkoła wykształciła "architektów klasy średniej", którzy tworzyli znakomitą architekturę tła: gmachy publiczne, budynki socjalne, mieszkalne. O czym przekonuje spacer po warszawskiej Saskiej Kępie, czy Żoliborzu. Jakiej chcemy dziś architektury? Czy przez absorpcję ikonicznych modeli zdołamy uporządkować krajobraz miast zniszczony przesz półwieczne niedoinwestowanie i totalitaryzm? A może znów, bardziej niż wirtuozów potrzeba nam mistrzów drugiego planu?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.