Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 224

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niedobor wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Susze atmosferyczne i hydrologiczne są cechą charakterystyczną środowiska naturalnego Polski. Obserwowane w ciągu ostatnich 20-30 lat zmiany warunków meteorologicznych i hydrologicznych mogą wpływać na wzrost częstości i natężenia tego zjawiska. Wszystkie te czynniki oddziałują z kolei negatywnie na ilość wody dostępnej dla roślin. To może być przyczyną bardzo poważnych problemów dla rolnictwa, w szczególności w tych regionach Polski, w których produkcja roślinna odgrywa istotną rolę. Jednym z takich regionów jest Wielkopolska.W artykule przedstawiono zmiany w czasie wartości wskaźników hydrolo-giczno-meteorologicznych, które mogą mieć wpływ na produkcję roślinną w województwie Wielkopolskim. Podstawą analizy były dane ze stacji meteorologicznych i hydrologicznych dla okresu wegetacyjnego (kwiecień-wrzesień) dla lat 1966-2005. Wyniki analiz wskazują, że zmiany opadów i w konsekwencji odpływu, były małe i statystycznie nie istotne. Trendy temperatury powietrza, usłonecznienia rzeczywistego oraz ewapotranspiracji były dodatnie i statystycznie istotne. W wyniku tych zmian, obniżyły się wartości klimatycznego bilansu wodnego. Kierunek zmian analizowanych wskaźników na obszarze Wielkopolski wskazuje, że deficyt wody dostępnej dla roślin w okresie wegetacyjnym pogłębia się.
EN
Atmospheric and hydrological droughts are characteristic feature of natural environment in Poland. Observed changes of meteorological and hydrological conditions during the last 20-30 years may strengthen this phenomenon. Meteorological and hydrological factors can influence negatively the amount of water accessible for plants needs causing very serious problems for agriculture, especially in these regions of Poland where crop production is the basis of economy. One of such a regions is Wielkopolska. The main aim of this article is the analysis of trends of hydro-meteorological indexes which can influence plant production in Wielkopolska Voivodship. The analysis is based on data from hydro-meteorological stations for growing season (April-September) covering years 1966-2005. The results of the analysis show that changes of precipitation, and as a consequence – runoff, were small and statistically not significant. The trends of the air temperature, sunshine duration and evapotranspiration were positive and statistically significant. As a result of these changes, the values of climatic water balance decreased. Direction of changes of the described indices in the Wielkopolska region indicates that water deficit during growing season will continue to worsen.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.