Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lebiodka pospolita
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie zmienności wewnątrzgatunkowej wybranych dziko rosnących populacji lebiodki pospolitej pod kątem zawartości i składu chemicznego olejku eterycznego. W 2011 roku wytypowano 8 populacji lebiodki pospolitej występujących na stanowiskach naturalnych, głównie na terenie wschodniej Polski. Z kwitnących roślin pozyskano ziele, które po wysuszeniu w temperaturze 35°C poddano ocenie chemicznej. Ogólną zawartość olejku określono metodą destylacji z parą wodną, a jego skład chemiczny oznaczono przy wykorzystaniu chromatografi i gazowej. Badane populacje lebiodki różniły się zarówno pod względem zawartości, jak i składu chemicznego olejku eterycznego. Ogólna zawartość olejku wahała się od 0,20% do 0,73%. W olejku zidentyfi kowano 21 składników, przy czym w największej ilości wystąpiły: sabinen (5,24–30,49%), tlenek kariofi lenu (6,07–19,21%) i β-kariofi len (3,29–12%).
EN
The aim of this study was to determine the effect of water extracts from fresh and dry matter of Origanum vulgare L. on feeding both females and males of Leptinotarsa decemlineata Say. Dried extracts were prepared at concentrations of 2%, 5% and 10%, while the fresh plant at concentrations of 10%, 20% to 30%. Beetles feeding intensity assessment was carried out by dipping leaves of potato in respective solutions of the extracts, and then determining the weight of food eaten by beetles twice daily. In addition, absolute deterrence index and palatability index were calculated. The results of the experiment showed that the extracts prepared from dry and fresh matter at the highest concentrations (10 and 30% respectively) contributed to the greatest reduction of the females and males feeding. Similar results were also observed after application of lower concentrations of extracts, however, only in the case of females. The highest concentrations of the extracts analysed hindered feeding of Colorado potato beetle adults mostly, what is demonstrated by the highest values of absolute deterrence index and the lowest values of palatability index in these objects.
PL
Celem badań było określenie oddziaływania wodnych wyciągów ze świeżej i suchej masy lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) na żerowanie zarówno samic, jak i samców stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.). Wyciągi przygotowano w stężeniach 2, 5 i 10% dla suchej masy oraz 10, 20 i 30% dla świeżej masy. Ocena intensywności żerowania chrząszczy została przeprowadzona przez moczenie liści ziemniaków w roztworach odpowiednich wyciągów, a następnie określenie masy pokarmu zjedzonego przez chrząszcze z częstotliwością dwa razy na dobę. Dodatkowo obliczono wartość bezwzględnego wskaźnika deterentności oraz wskaźnika smakowitości. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wyciągi z suchej i świeżej masy w najwyższych stężeniach (odpowiednio 10 i 30%) najbardziej ograniczały żerowanie zarówno samic, jak i samców stonki ziemniaczanej. Podobne prawidłowości zaobserwowano także po zastosowaniu niższych stężeń wyciągów jednak tylko w przypadku samic badanego szkodnika. Najwyższe stężenia wyciągów najbardziej hamowały żerowanie osobników dorosłych stonki ziemniaczanej, o czym świadczą najwyższe uzyskane wartości bezwzględnego wskaźnika deterentności oraz najniższe wartości wskaźnika smakowitości w tych obiektach.
EN
Many years' studies on germination of Origanum vulgare L. seeds in the first year after harvest showed that their germination capacity in laboratory conditions is from 60 to 75% with unimportant fluctuations. The studies were carried out on the seed material derivating from the garden of the Institute of Medicinal Plants in Poznań. Hie seeds stored in the conditions of nonheated room keep their germination capacity during 4-5 years. Tlie seeds stored over 5 years germinate only a little bit over a dozen percentage. Ten years old seeds lose their vitality. For seed material estimation the germination analysis can be carried out either on Petri dishes or in the Jacobsen apparatus. The first control is after 6, the last after 14 days.
PL
Wieloletnie badania nad kiełkowaniem nasion lebiodki pospolitej w warunkach laboratoryjnych wykazały, że w pierwszym roku po zbiorze zdolność ich kiełkowania jest dobra - w granicach od 60 do 75%. Badania prowadzone były na materiale siewnym pochodzącym z upraw Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu. Materiał nasienny przechowywany w warunkach magazynu nieogrzewanego utrzymuje zdolność kiełkowania w ciągu 4-5 lat. Nasiona przechowywane ponad 5 lat kiełkują tylko w kilkunastu procentach, a dziesięcioletnie tracą żywotność. Ocenę materiału siewnego należy przeprowadzać na płytkach Petriego lub na kiełkowniku Jacobsena, stosując jako podłoże bibułę. Pierwszą kontrolę przeprowadził się po 6, a końcową po 14 dniach.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.