Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bulwy kwiatowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono stan i zmiany produkcji cebul i bulw kwiatowych w Polsce i poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz określono perspektywy dalszego jej rozwoju. Przeprowadzone analizy obejmują zmiany powierzchni reprodukcyjnej cebul i bulw kwiatowych w poszczególnych krajach, zmiany struktury obszarowej gospodarstw, struktury gatunkowej upraw i jakości cebul i bulw kwiatowych. Powyższe zjawiska określono przy wykorzystaniu indeksów jednopodstawowych i wskaźników procentowych.
EN
This work presents the current state and changes in flower bulbs’ production in Poland and in selected EU member states, as well as prospects for its further development. The analyses concern the changes in flower bulbs’ production area in respective countries, the changes in the farms’ land use structure, in the proportions of species grown and the quality of flower bulbs. The abovementioned phenomena were displayed by using single base and percentage indices.
PL
Przedstawiono stan i zmiany produkcji cebul i bulw kwiatowych w Polsce i poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz określono perspektywy dalszego jej rozwoju. Przeprowadzone analizy obejmują zmiany powierzchni reprodukcyjnej cebul i bulw kwiatowych w poszczególnych krajach, zmiany struktury obszarowej gospodarstw, struktury gatunkowej upraw i jakości cebul i bulw kwiatowych. Powyższe zjawiska określono przy wykorzystaniu indeksów jednopodstawowych i wskaźników procentowych.
EN
This work presents the current state and changes in flower bulbs’ production in Poland and in selected EU member states, as well as prospects for its further development. The analyses concern the changes in flower bulbs’ production area in respective countries, the changes in the farms’ land use structure, in the proportions of species grown and the quality of flower bulbs. The abovementioned phenomena were displayed by using single base and percentage indices.
PL
Przedstawiono najważniejsze aspekty wpływające na poziom konkurencyjności krajowej produkcji cebul i bulw kwiatowych. Dokonano oceny poziomu konkurencyjności z punktu widzenia skali produkcji i struktury gatunkowej, poziomu wdrażania szeroko rozumianego postępu, kierunków zaopatrzenia oraz rynku zbytu, jakości i przygotowania do sprzedaży oraz stopnia kooperacji poziomej.
EN
The paper aims to analyze the Polish flower bulbs production's competitiveness level. The research conducted here shows that the Polish market is characterized by the low level of competitiveness when compared with Holland. In order to improve the competitive position of the Polish flower bulbs market it is necessary to speed up the process of production's intensification, raise the quality of the bulbs and their preparation for sale, as well as to arrange the market's organization.
PL
Oceniano wpływ miejsca uprawy i chitozanu na plon i zdrowotność bulw potomnych frezji ‘Lisa’. Przed sadzeniem bulwy moczono przez 20 minut w 0,2% roztworach chitozanu o ciężarach cząsteczkowych: 2500, 3500, 6500, 50 000, 124 000 i 970 000 g‧mol⁻¹. Kontrolę stanowiły bulwy moczone w wodzie. Rośliny uprawiano w ogrzewanym tunelu foliowym i w komorze klimatyzowanej. Plon bulw roślin uprawianych w komorze klimatyzowanej był większy, niż w ogrzewanym tunelu foliowym. Niezależnie od miejsca uprawy, największy przyrost liczby bulw uzyskano, gdy stosowano chitozan o ciężarach cząsteczkowym 3 500, 50 000 i 970 000 g‧mol⁻¹. Na przyrost masy bulw najkorzystniej wpłynął chitozan o ciężarze cząsteczkowym 50 000 g‧mol⁻¹. Analiza mikologiczna wykazała występowanie na bulwach Fusarium oxysporum i Penicillium cyclopium w zależności od miejsca uprawy i ciężaru cząsteczkowego chitozanu. Test serologiczny DAS-ELISA wykazał silniejsze zawirusowanie bulw frezji wirusem FMV, gdy rośliny uprawiano w ogrzewanym tunelu foliowym.
EN
The effects of growing place and chitosan application on the yield and health of ’Lisa’ freesia cormlets were studied. Prior to planting, the experimental corms were soaked for 20 minutes in 0.2% chitosan solution of molecular weight: 2500, 3500, 6500, 50 000, 124 000 and 970 000 g‧mol⁻¹, whereas the control ones in water. The plants were grown in a heated plastic tunnel and climatic chamber. The corm yield of plants from climatic chamber was higher than that one from plastic tunnel. Irrespective of the growing place, the greatest number of corms were obtained after application of chitosan of molecular weight 3500, 50 000 and 970 000 g‧mol⁻¹. The chitosan of molecular weight 50 000 g‧mol⁻¹ had the most favourable effect on the corm weight increase. Mycological analysis revealed the occurrence of Fusarium oxysporum and Penicillium cyclopium on the corms, depending on the growing place and chitosan molecular weight. Serological test DAS-ELISA indicated stronger FMV infection of the corms from heated plastic tunnel.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.