Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odmiany karlowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wermikomposty otrzymano w wyniku przerobienia przez dżdżownice Eisenia fetida osadów ściekowych (z oczyszczalni ścieków komunalnych, do których zrzuca ścieki także przemysł mięsny) oraz mieszaniny tych osadów z trocinami mieszanymi i odpadami przemysłu mięsnego. Jako stan­dard zastosowano w nawożeniu obornik bydlęcy. Wermikomposty i obornik zastosowano do nawo­żenia pomidora gruntowego odmiarny karłowej Jawor i wysokiej Zorza. W plonach owoców odmia­ny karłowej z obiektów o różnym nawożeniu organicznym nie stwierdzono istotnych różnic, nato­miast plony owoców odmiany wysokiej na obiektach nawożonych wermikompostami były istotnie wyższe niż na oborniku. Najwyższe plony testowanych odmian uzyskano na obiekcie nawożonym wermikompostem, wyprodukowanym z mieszaniny osadu ściekowego i trocin. Zastosowane nawo­żenie spowodowało w owocach pomidora istotne zmiany w zawartości azotu i wapnia, natomiast zawartość P, K, i Na nie była istotnie zróżnicowana.
EN
Vermicompost were produced by processing activated sludges (from purification plants of municipal sewage with sewage from meat processing factory) as well as mixtures with sawdust and residue from meat processing factory. Farmyard manure (FYM) was used as a standard for fertilization. FYM and vermicomposts were used for fertilization of dwarf tomatos 'Jawor' and 'High Zorza' varieties. The yields of dwarf varieties 'Jawor' were not varied but 'Zorza' was under the influence of fertilization. The highest yield of both tomato varieties were noted for the vermicompost produced from the sludge mixed with sawdust. Fertilization caused significant differences in the concentration of nitrogen and calcium, but not in that P, K and Na.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.