Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  depolarization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Many bioelectric signals have a complex internal structure that can be a rich source of information on the tissue or cell processes. The structure of such signals can be analysed in detail by applying digital methods of signal processing. Therefore, of substantial use in diagnosis of the coronary arterial disease is the method of digital enhancement of increasing signal resolution ECG (NURSE-ECG), permitting detection of temporary changes in the electric potentials in the cardiac muscle in the process of depolarisation. Thanks to the application of NURSE-ECG it has become possible to detect relatively small changes in the electric activity of particular fragments of the cardiac muscle undetectable by the standard ECG method, caused by ischemia, the effect of a drug or infarct.The aim of this study was to identify and analyse changes in the electric activity of the cardiac muscle as a result of the Coronary Artery Bypass Graft (CABG) operation. In this study the method of NURSE-ECG has been applied in order to identify and analyse changes in the electric activity of the cardiac muscle as a result of the CABG operation. In the study performed in cooperation of the Institute of Physics Adam Mickiewicz University and the Strus Hospital, Cardiac Surgery Ward, 37 patients with advanced coronary arterial disease were asked to participate. The patients were examined prior to the operation, on the day after the operation and two months after the operation and a year after the operation. The ECG recordings were subjected to a numerical procedure of resolution enhancement by a NURSE-ECG program to reveal the tentative changes in the electric potential of the cardiac muscle on its depolarisation. Results of the study have shown that the NURSE ECG method can be applied to monitor changes in the electric activity of the cardiac muscle occurring as a result of CABG operation. One the second day after the operation in the majority of patients (70%) a rapid decrease of the total cardiac muscle activity was observed. The NURSE ECG seems to be a promising supplementary method in medical diagnosis. In particular it can be applied for qualification of patients for CABG operation and for verification of the operation effects.
EN
This paper analyzes the second harmonic generation (SHG) efficiency of light with partial temporal coherence due to depolarization effects in birefringent media. It discusses relations between SHG efficiency fading, light source spectrum, crystal birefringence, and phase matching conditions. The efficiency of SHG pumped by the partially coherent light beam that may depolarize light in nonlinear birefringent crystal is also analyzed. The basic theory of SHG with its modification for partially coherent light with depolarization and some numerical calculations of the SHG process are described.
4
Content available remote Interpretation of light depolarization data in terms of polymer crystallinity
75%
EN
Theoretical principles of light depolarization technique (LDT) have been analysed. It has been shown that the traditional way of interpretation assuming a linear relationship between depolarization ratio, average optical retardation of a single birefringent plate, D, and volume fraction of crystalline material (crystallinity) is incorrect. An exact non-linear relationship between depolarization ratio and the product DE (E is average number of plates in the light path) has been derived. The parameter DE has been shown to be proportional not to the crystallinity alone but to the product of crystallinity and average crystal thickness, (x). A method of decoupling light depolarization data, based on measurements at different sample orientations and different wavelengths, has been outlined.
PL
Przedstawiono zasadę działania odbiornika radiolokacyjnego, który pozwoli mierzyć i usuwać bierne zakłócenia spowodowane częściowo zdepolaryzowanymi odbiciami tła obserwowanych obiektów. Zasada ta polega na układowym wytwarzaniu wirtualnego czterowektora odbiorczego prostopadłego względem czterowektora częściowo spolaryzowanego zakłócenia. Sferę wirtualnych czterowektorów polaryzacji wprowadzono rozszerzając o jeden wymiar sferę Poincare - trójwektorów polaryzacji całkowitych. Omówiono zalety proponowanej metody i warunki powodzenia jej praktycznej weryfikacji.
EN
An idea of radar receiver has been presented allowing for measuring and canceling passive disturbances caused by partially depolarized returns from background of the observed targets. That idea is based on formation in the radar set a virtual receiving four-vector perpendicular to the four-vector of the partially polarized disturbance. A sphere of virtual four-vectors has been introduced when extending by one dimension the Poincare sphere of the polarization three-vectors. Advantages of the proposed method and conditions of its successful application have been discussed.
PL
Przedstawiono analizę polaryzacji fal radiowych i empiryczny wąskopasmowy model propagacyjny dla sieci WBAN typu off-body, dla częstotliwości 2,45 GHz i środowiska biurowego. Zarówno obecność ciała ludzkiego, jak i warunki propagacyjne mają duży wpływ na depolaryzację sygnału radiowego. Model składa się z trzech składowych: tłumienia średniego, wyrażonego przez logarytmiczną funkcję odległości, zaników wolnozmiennych modelowanych rozkładem logarytmiczno-normalnym i zaników szybkozmiennych modelowanych rozkładem Nakagamiego.
EN
An analysis of the radio wave polarisation characteristics for the off-body WBAN networks, and an empirical narrowband propagation model for 2.45 GHz in an office environment have been presented. Body presence and propagation conditions have a strong influence on signal depolarisation. The model assumes three components for the total path loss: mean path loss, represented by a logdistance function, Lognormal-distributed slow fading, and Nakagami-distributed multipath fast fading.
11
Content available remote Polarization properties of nematic liquid crystal cell with tapered optical fiber
63%
EN
In the paper, an extended analysis of the polarization properties of a liquid crystal cell with a biconically tapered single-mode telecommunication optical fiber was presented. These properties are a result of a sample geometry and used LC materials. They were analyzed by using two theoretical models based on the matrix decomposition methods, i.e., polar and singular-value one. By measuring Mueller matrices, information about losses, depolarization, dichroism and birefringence was obtained. In the experiment two types of tested samples filled with well-known 6CHBT and E7 liquid crystals were prepared and all optical parameters were shown as the voltage dependence. The tested samples have dichroic properties and for both models calculated PDL is similar and it increases from 2.6 to 6.6 dB for E7 and from 0.4 to 2.7 dB for 6CHBT with voltage changes within the range of 40 – 190 V. Optical losses simultaneously decrease from 30 dB to 27 dB and from 36 dB to 28 dB, respectively. The birefringence properties cannot be directly comparable due to differences between both applied models but voltage fluctuations of these parameters are not significant. These results confirm expected dichroic properties of designed device and complete knowledge about its working principles. Moreover, presented analysis validates usefulness of the singular-value decomposition model applied to dichroic optical fiber elements.
EN
The membrane potential of Chinese hamster fibroblasts was determined to be (-29,9 ± 6.5) mV. Fibroblast membranes irradiated with red laser light of 670 nm were partially depolarized. This effect was observed for energy doses of 5 J and 10 J. The energy dose of 15 J did not further decrease the membrane potential. In contrast to the red light, the irradiation with green laser light (543.5 nm) did not change fibroblast membrane potential.
PL
W pracy przedstawiono zwięzły przegląd macierzowych metod opisu polaryzacji światła z uwzględnieniem stopnia polaryzacji ze stopniem koherencji czasowej analizowanego światła dla dwóch podstawowych rozkładów jego widmowej gęstości mocy optycznej, to jest lorentzowskiego i gaussowskiego. Następnie przeanalizowano szczegółowo zmianę polaryzacji swiatła częściowo koherentnego propagującego się w kryształach dwójłomnych. W tym celu zmodyfikowano równanie macierzowe Muellera-Stokesa, wprowadzając macierz depolaryzacji o elementach zależnych od dwójłomności ośrodka, rodzaju źródła światła, kierunku propagującej się wiązki światła i jej koherencji czasowej. Przedstawiono wyniki eksperymentów ze zmianą stopnia polaryzacji światła o częściowej koherencji czasowej po przejściu przez kryształ niobianu litu. Wykazano wpływ zastosowanych dwójłomnych elementów pomiarowych na wyniki pomiarów parametrów polaryzacyjnych światła o częściowej koherencji czasowej. W materiałach magnetooptycznych opisano wpływ indukowanej zewnętrznym polem magnetycznym dwójłomności kołowej i liniowej na depolaryzację wiązki propagującego się światła. Wprowadzono macierz kompensacji do analizy pracy modulatora magnetooptycznego w skrzyżowanych polach wspomagających. Wskazano, jak depolaryzacja wynikająca z częściowej koherencji czasowej wpływa na parametry izolatorów i modulatorów magnetooptycznych. Przedstawiono analizę zmian stopnia polaryzacji światła o częściowej koherencji czasowej propagującego się w światłowodowych włóknach dwójłomnych. Pokazano, że wprowadzone macierze depolaryzacji i kompensacji ułatwiają analizę pracy czujników polarymetrycznych i kompensatorów dyspersji polaryzacyjnej.
EN
In this work a review of matrix methods used for polarization analysis of partially coherent light is presented. For two types of light source, i.e. Lorentzian or Gaussian, a polarization degree fading due to propagation of partially coherent light in birefringent media is analyzed. The analysis was carried out by utilizing the Mueller-Stokes matrix method modified by the introduction of a depolarization matrix with elements dependent on birefringence of the medium, type of light source, azimuth of light beam as well as on the degree of its temporal coherence. Results of experiments in which the degree of polarization of partially coherent light changes during propagation through lithium niobiate crystal are presented. The influence of birefringence of optical elements used in measurements of polarization parameters of partially coherent light is proved. Depolarization of light during propagation in magnetooptical media with circular and linear magnetically induced birefringence is described. A compensation matrix was introduced to analyze a magnetooptical modulator with a separated auxiliary magnetic field. The influence of depolarization caused by partially coherent light on parameters of optical isolators and modulators is shown. An analysis of polarization degree changes for temporary coherent during propagation in birefringent optical fibers is presented. It is also shown depolarization and compensation matrices are helpful tools in the analysis of the performance of polarimetric optical fiber sensors as well as of compensators for polarization mode dispersion.
17
Content available remote Thermally stimulated currents in silica xerogels with temperature gradient.
51%
EN
Presents results obtained by the application of the method of thermally stimulated depolarization (TSD) to investigate dipole relaxation in SiO/sub 2/ xerogels. The presence of a strong temperature gradient in the sample has been revealed during measurements of the TSD current. The paper describes the method of determination of activation energy W, initial polarization P/sub 0/ and factor tau /sub 0/, for the dipole relaxation processes under investigation. It has been shown that the modified TSD method is a sensitive tool for the investigation of changes taking place in the peripheral molecular layer on the surface of pores in SiO/sub 2/ xerogels.
18
Content available remote Analysis transformer insulation by PDC method
51%
EN
Paragraph is about mathematical interpretation of transformer insulation system. Base of this system is composed by two elements oil and paper. We need to simulate this system for more precisely results from measurement. Section three describes how to calculate relaxation currents and how that currents are generated. So we are able to compare measured and computed values and deduce actual condition of this insulation system.
PL
W artykule przedstawiono matematyczną interpretację izolacji papierowo-olejowej transformatora. W sekcji trzeciej opisano sposób obliczania prądu rozładowującego i sposób jego generacji co pozwala na porównanie wartości pomierzonej i obliczonej i określenie stanu izolacji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.