Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  redziny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
100%
PL
Badano skład frakcyjny związków próchnicznych w rędzinach Polski południowo-zachodniej obejmujących gleby orne i darniowe wytworzone z wapieni i margli kredowych, triassowych, prekambryjskich. jurajskich, reprezentujące podtypy rędzin: inicjalnych, właściwych, brunatnych i czamoziemnych. Stwierdzono, że rędziny zwłaszcza darniowe można zaliczyć do gleb zasobnych w związki próchniczne. Skład ilościowy i jakościowy związków próchnicznych kształtuje się w nich głównie pod wpływem przebiegających procesów typologicznych, uwarunkowanych charakterem skał macierzystych.
EN
Fractional composition of humus in rendzina soils in south-west region of Poland was studied. The objects of investigation represented arable and soddy soils developed from Cretaceous, Triassic, Pre-Cambrion and Jurassic Limestons and belong to following subtypes of rendzina soils: initial, typical, brown and chernozem. It was found that rendzina soils, especially soddy soils belong to very rich in humic compounds. The quantitative and qualitative composition of humus forms in these soils under influence of typological processes, conditioned by parent materials.
16
Content available Przewodnictwo wodne redzin Polski
72%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przewodnictwa wodnego rędzin Polski. Stwierdzono, że najwyższymi współczynnikami przewodnictwa wodnego charakteryzowała się warstwa podpowierzchniowa zarówno rędzin czystych jak i mieszanych. Najniższe wartości współczynnika przewodnictwa wodnego odnotowano w warstwie powierzchniowej rędzin czystych i podglebiu rędzin mieszanych.
EN
In this paper the water conductivity coefficients for Polish rendzinas are presented. It was stated that the highest values of water conductivity coefficients were in the subsurface layer of pure rendzinas as well as mixed rendzinas. The lowest water conductivity coefficients were noticed in the surface layer of pure rendzinas and in subsoil of mixed rendzinas.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.