Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 178

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest identyfikacja strategii optymalizacyjnych w zakresie struktury asortymentowej przedsiębiorstw sektora żywnościowego w warunkach kryzysowych. Zwrócono uwagę na optymalizację asortymentu w sześciu płaszczyznach analitycznych dotyczących wielkości asortymentu, relacji produkt-marka, produkt-rynek, rozwoju marek podwójnych i rozwoju nowych produktów oraz struktury asortymentowej ze względu na rolę produktu. Prezentowane strategie optymalizacji struktury asortymentowej mającej charakter ekspercki oraz wynika z długoletnich obserwacji i prac autorki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami sektora żywnościowego.
EN
The aim of this study was to identify the optimization strategies in relation to productive assortment of food companies in crisis situations.The special attention was given to six analytical areas including optimization of size of assortment, optimization of product- brand relation and product-market relation, optimization of new products and double brands' development as well as optimization based on product meaning in portfolio assortment. The presented strategies of the assortment optimization has a character of an expert evaluation prepared based on author's long-term observation and research in the range of food management in food companies.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty kapitału i wartości marek na rynku soków oraz napojów owocowych i warzywnych. Przeanalizowano wartość marek w ujęciu monetarnym, postrzeganą wartość oraz siłę marek. Szczególną uwagę zwrócono na postrzeganą jakość oraz świadomość marki jako na dwa podstawowe elementy kapitału marek w ujęciu marketingowym.
EN
The aim of this study was to show the selected aspects of brand equity and value behaviour on juices and other fruit - vegetables beverages market. The perceived value and brand strength were presented on the basis of the monetary value of brands. The special attention was given to the perceived brand quality and brand awareness as two main elements of marketing brand equity.
PL
Celem pracy było przedstawienie wybranych zagadnień procesu zarządzania markami w przedsię- biorstwach sektora żywnościowego w perspektywie długoterminowej. Praca ma charakter koncepcyjny, ujmuje identyfikacje trzech etapów decyzyjnych procesu zarządzania markami, w tym etapu podstawowego, właściwego i wynikowego. W etapie pierwszym zaproponowano identyfikację założeń tożsamości, docelowego wizerunku marki oraz podstaw do kreowania relacji marka – konsument. Drugi etap odnosi się do przyjęcia właściwych strategii względem marek, w tym architektury marek, ich pozycjonowania i rozszerzania. Etap ostatni zawiera zaproponowane spektrum wskaźników pomiaru efektów o charakterze finansowym, konsumenckim i rynkowym.
EN
The aim of this study was to present selected aspects of long-term brand management in food companies. This concept consists of three stages of brand management process, including the basic stage, main stage and result stage. In first stage the assumption of identity and image as well as the bases of creation of brand – consumer relation. The second stage includes the adequate strategies towards brands, including brand architecture, their positioning and extension. The last stage is related to spectrum of finance, consumer and market indices
PL
Dystrybucja jest jednym z elementów działalności marketingowej firm sektora mięsnego, umożliwia fizyczne przemieszczanie towarów od producenta do finalnego odbiorcy. Wzrastająca rola dystrybucji wynika z pozycji rynkowej i rozwoju sieci supermarketów oraz ich marek, a także nowych koncepcji w zakresie zarządzania dystrybucją. Celem niniejszego opracowania bylo przedstawienie wybranych zagadnień związanych z dystrybucją mięsa i jego przetworów w kontekście wzrostu znaczenia nowoczesnych kanałów dystrybucji, czynników sukcesu zagranicznych sieci detalicznych oraz uwarunkowań wspomagających dystrybucję mięsa w placówkach wielkopowierzchniowych.
EN
Distribution of final products is treated as an element of marketing activities on meat and meat products market. The growing importance of distribution is observed in relation to higher share of modern distribution in volume and value sales of meat products. The aim of this study was to present selected aspects of distribution in meat sector with special attention given to structure of retail sales, factors influencing development of retail trade as well as distribution in hypermarkets and supermarkets.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rankingi wartości marek oparte na wycenie metodami finansowymi i mieszanymi. Do prezentacji wybrano rankingi największych światowych agencji konsultingowych i badawczych: Interbrand, Millward Brown oraz Brand Finance. Jako materiał analityczny posłużyły raporty: „The Best Global Brands” (Interbrand), ,,BrandZ™Top 100 Most Valuable Global Brands”(Millward Brown) oraz „Brand Finance® Global 500” (Brand Finance). W artykule dokonano wyboru marek żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, sieci handlu detalicznego oaz sieci restauracji i kawiarni.
EN
The aim of this study was to present the selected rankings of brand value based on valuation, performed by financial and mixed methods. Rankings of the main consulting and research agencies such as Interbrand, Millward Brown and Brand Finance were presented. For the purpose of this paper, the selection of brands of food, alcohol and non-alcohol beverages, retail trade as well as restaurant and coffee house networks were analyzed on the ground of analytical reports of „The Best Global Brands” by Interbrand, „BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands” by Millward Brown and „Brand Finance® Global 500” by Brand Finance.
PL
W artykule przedstawiono wybrane determinanty rozwoju rynku żywności mrożonej. Przeanalizowano wielkość sprzedaży wybranych kategorii, koncentrację sprzedaży oraz innowacyjność mrożonej pizzy, frytek, dań gotowych, warzyw i mieszanek warzywnych.
EN
The aim of this study was to present the selected determinants of development of frozen food market. The size of sale, role of the brand and innovations was presented in relation to frozen pizza, frities, ready dishes, vegetables and mixed vegetable.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.