Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reklama
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
1
Content available remote Metkowanie miast
100%
EN
Observations and notes resulting from the editor's everyday contacts with marketing employees have been presented. Unsubstantiated advertisement claims and leaflets, lack of basic knowledge about quality of offered products and misinterpreting of ISO 9000 series certificates with product certificate, covering product requirements, that are the more important mistakes of the expanding marketing in our country.
PL
W gospodarce rynkowej nie wystarczy, że firma zaprojektuje i wytworzy dobry produkt, wprowadzi go na rynek przez odpowiednio zorganizowane kanały dystrybucji oraz ustali przystępną cenę. Niezbędna jest promocja, czyli przekazywanie informacji o firmie, produkcie, idei w celu skłonienia innych osób do ich zaakceptowania; to sposób komunikowania się z rynkiem [1].
6
Content available remote Character merchandisind jako nowa forma reklamy
80%
PL
Character merchandising jest nowa forma reklamy, która swymi korzeniami sięga jednakże pewnych praktyk podejmowanych już w xix wieku. Aktualnie, instytucja obejmuje dwie podstawowe metody reklamy. Jedna z nich polega na wykorzystaniu wizerunku sławnej osoby żyjącej, druga zaś postaci fikcyjnej. Zarówno prawo amerykańskie, jak i angielskie stara się rozstrzygać problemy wynikające z ich praktycznego zastosowania, aczkolwiek prawo amerykańskie jest w tym wypadku skuteczniejsze i silniej chroni osoby żyjące przed ingerencja w ich prywatność. Polskie prawo daje w tym wypadku do dyspozycji osób zainteresowanych środki prawne chroniące dobra osobiste. W przypadku zaś postaci fikcyjnych w grę wchodzi przede wszystkim ochrona oparta na prawie autorskim oraz w niektórych przypadkach na prawie własności przemysłowej.
EN
Author presents origins of the character merchandising as legal institution as well as its current state of legal regulation primarily under American and English laws, and then, under Polish law.
7
Content available Artykuł sponsorowany w internecie
80%
PL
Artykuł zawiera opis gatunku reklamowego, jakim jest artykuł sponsorowany publikowany na stronach internetowych. Advertorial to duża rozmiarowo reklama zaprojektowana tak, aby wyglądała jak materiał redakcyjny. Autor wymienia i analizuje elementy strukturalne i słownictwo tego typu tekstów, ukazując elementy nadające im charakter perswazyjny.
11
Content available remote Ekologia a reklama
80%
PL
Artykuł analizuje wpływ ekologii i reklamy na zachowania konsumenta na rynku. Wskazuje możliwości oddziaływania reklamy na rzecz wzrostu wrażliwości i świadomości ekologicznej współczesnego uczestnika rynku.
EN
This paper is concerned with influence of ecology and advertisement on consumer's behaviour on the market. Its also indicates the advertisement's possibilities of increasing the sensibility and ecological counciousness of conterporary participants of the market.
12
80%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie oraz ocena rozwiązań księgowych i podatkowych w zakresie kosztów promocji. Część z tych kosztów, szczególnie koszty reklamy czy sponsoringu, w sensie ekonomicznym stanowią inwestycję. W krótkim okresie promocja prawdopodobnie przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży, a w długim okresie kreuje wartość marki. Obecnie obowiązujące przepisy zabraniają aktywowania kosztów promocji, nakazując ich ujmowanie w wyniku finansowym. Artykuł porządkuje terminologię dotyczącą promocji, co ukierunkowuje dyskusję dotyczącą ujęcia kosztów promocji w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym. W końcowej części artykułu przedstawiono podatkowe konsekwencje kosztów promocji, skupiając się na kosztach reprezentacji.
EN
Foreigners who are learning the Polish language are surrounded by cultural elements, such as graphics, passwords and slogans. The paper presents the advantages of using this type of materials as an incentive to learn Polish as a foreign language and chosen methods of using graphics, passwords and slogans to practise linguistic skills at different levels of teaching.
PL
Sławne osoby w reklamach to dość popularny sposób na wzrost sprzedaży produktówczy usług danej firmy. Przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę i prężnie wykorzystują tę metodępromocji z nadzieją, iż dzięki niej odniosą sukces. W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowaniatego zjawiska z uwzględnieniem zasad nim rządzących.
EN
The article is titled ‘The language of advertising campaigns and the creation of attitudes on example of promotive action Young in Lodz’. Influencing on present economy mechanisms, world and people are based on marketing strategies. The advertisement is one of the most effective instruments of influence. Article presents linguistic holds and rhetorical applied in promotive campaign Young in Lodz in 2008 year. There are a lot of the modification of well-known expressions and the phraseological relationships, original word connections, metaphors and epithets, diverse the lexics and the stylization of advertising texts on texts, element of movies art, general quantifiers as well as referring on generality sure attitudes and behaviours or dialogues and generic scenes. In promotive campaign Young in Lodz walked about change of attitudes and behaviours of the occupants’ young city as well as the show, that the Lodz can be city fulfilled dreams.
PL
Promocja to kompleks środków, za pomocą których producent komunikuje się z rynkiem. Rola opakowań w promocji jest bardzo ważna zarówno w fazie przedtransakcyjnej, jak też transakcyjnej i potransakcyjnej. Opakowanie należy traktować jako: środek reklamy, narzędzie sprzedaży i ważny element w procesie tworzenia image firmy (public relations).
EN
Promotion comprises the set of means seving the producer to communicate with the market. Packaging plays an important role in promotion both in the pre-transaction and transaction and also post-transaction stages. Packaging should be treated as a publicity medium, a sales tool and an important element in the creation of the company's image (public relations).
EN
The visual communication system in public space is a relatively new issue. The absence of precise legal provisions regulating advertising displays leads to systematic spoiling of the landscape. The author presents this problem using the example of Zakopane. Albeit the locality and the entire surrounding region of the Podhale is a protected landscape zone, it nevertheless presents a picture of a landscape utterly spoiled by advertisements.
PL
System komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej to stosunkowo nowa problematyka. Brak precyzyjnego unormowania prawnego umieszczania reklam w terenie prowadzi do systematycznego zaśmiecania krajobrazu. Autor ukazuje problem na przykładzie Zakopanego, które, choć leży, wraz z całym Podhalem, w strefie krajobrazu chronionego, jest ponad wszelkie wyobrażenie zaśmiecone reklamami.
19
Content available remote Spór o znaczenie reklamy w życiu społecznym i gospodarczym
80%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie stanowisk w kwestii oceny roli reklamy w życiu społecznym. Artykuł dzieli się na dwie części. W części pierwszej zaprezentowane zostały poglądy teoretyków reklamy na temat znaczenia reklamy dla społeczeństwa, w drugiej zaś stanowiska przyjęte przez samych reklamodawców i przedstawione w konkretnych kampaniach reklamowych. Obie części zawierają
EN
The article presents different approaches to the role of advertising in social life. The article consists of two parts the first of which contains views of the most eminent theorists of advertising on the role of it for society. The other gives opinions of advertisers themselves which are shown in particular campaigns. The parts presents both the opinions of defenders and those of opponents.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.