Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Targi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia historię powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich począwszy od XIV wieku, przez rok 1921 kiedy to otworzono Targ Poznański, przekształcony w Targi Międzynarodowe w 1925, aż doczasów obecnych.
XX
Współczesne targi to niezwykle użyteczne narzędzie marketingu bezpośredniego. Tego typu narzędzie wspierające sprzedaż oferują polskim i zagranicznym przedsiębiorcom Międzynarodowe Targi Poznańskie.
XX
Ponad 700 firm krajowych i zagranicznych z 29 krajów wzięło udział w zorganizowanej w Poznaniu na terenach MTP w dniach 20-23 września tegorocznej, 24. edycji imprezy TAROPAK. Głównym tematem tegorocznych targów był system EPC, stanowiący połączenie dwóch technologii - RFID oraz internetu. Zagadnienie to było szczegółowo omawiane w referatach ekspertów wygłaszanych na konferencjach i seminariach. Wzbudziło także ogromne zainteresowanie wśród zwiedzających, jako że system ten był prezentowany przez wystawców.
XX
CeMAT z pewnością należy do imprez targowych, które powinien zaliczyć każdy logistyk, i nie tylko. Od lat są to targi, na których można "dotknąć" technologii i rozwiązań - i tych obecnie wdrażanych, i tych, które wdrażane będą w najbliższych latach. (fragment tekstu)
XX
Kalendarium światowych imprez logistycznych w 2017 roku otwierają 15. Międzynarodowe Targi Dystrybucji, z Przepływu Materiału i Informacji LogiMAT*, które odbędą d się w dniach od 14 do 16 marca br. Stuttgarcie. Patrząc z perspektywy 15 lat historii tego wydarzenia, LogiMAT z imprezy o lokalnym zasięgu przeobraził się w międzynarodowe wydarzenie, na którym można podziwiać nie tylko nowości g technologiczne, ale również czerpać wiedzę bezpośrednio n od ekspertów występujących na konferencjach towarzyszących targom. Przypomnijmy - w pierwszej edycji w 2003 V roku wzięło udział zaledwie 160 wystawców, a targowymi "hitami" były systemy identyfikacji głosowej pick by voice, bezobsługowe systemy transportowe (FTS) i rozwiązania oparte na RFID. Te urządzenia i systemy - wówczas wręcz rewolucyjne rozwiązania - dziś z powodzeniem są wykorzystywane w centrach dystrybucji. Program ostatnich dwóch edycji targów zdominowały rozwiązania związane z rewolucją 4.0 i Internetem Rzeczy. W 2016 roku obecnych było ponad 1200 wystawców i 43 500 zwiedzających. Wielu z nich przyjechało do Stuttgartu z konkretnymi planami inwestycyjnymi. (fragment tekstu)
6
Content available remote Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji - kontekst ery informacyjnej
80%
XX
Od dziesięcioleci targi są traktowane jako wielofunkcyjne wydarzenia, pozwalające na realizację zróżnicowanych celów przez wystawców. W dobie społeczeństwa informacyjnego zyskują jednak na znaczeniu nowoczesne, alternatywne wobec targów formy komunikacji - w tym przede wszystkim Internet. W tym kontekście warto zastanowić się, jaki jest obecny wizerunek targów w wymiarze dzielenia się informacją. W związku z tym celem artykułu jest eksploracja postrzegania funkcji informacyjnej współczesnych targów. Aby tego dokonać, przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz zrealizowano badanie wśród wystawców.(abstrakt autora)
EN
For many decades, trade fairs have been perceived as multifunctional events enabling exhibitors to accomplish diversified goals. In the age of information society, however, up-to-date and alternative to trade fairs forms of communication - including mainly the Internet, are becoming more and more significant. In that context, it is worth pondering what is the present image of trade fairs in terms of sharing information. Therefore, the aim of the article is to determine the contemporary perception of the information function of trade fairs. To attain that goal, literature on the subject has been analysed and research among exhibitors has been conducted. (author's abstract)
XX
W artykule przedstawiono podstawy organizacyjne i ramy finansowe utworzenia i funkcjonowania Centrum Targowo-Wystawowego w Starachowicach. Autor uważa, że doświadczenia tego miasta w tworzeniu centrum wystawowego mogą być interesujące ze względów zarówno poznawczych, jak i utylitarnych.
EN
The article concerns the conception of the Exhibition Centre of Starachowice City. The author presented his ideas, including the circumstances of the act, and the way of implementing this project. He is trying to prove this kind of project as a local action.(original abstract)
XX
Od kilku już lat trwa nieprzerwanie znakomita koniunktura na polskim rynku samochodowym. Choć jej przejawy z każdym rokiem są bardziej widoczne na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu, warto zadbać, aby tym targom zapewnić prawdziwie europejską renomę. Istnieją ku temu obiektywne warunki.
XX
Ponad 1000 ozdobionych artystycznie ciężarówek, vanów i innych pojazdów użytkowych uczestniczyło w tegorocznej, 14 już edycji Międzynarodowego Zlotu Ciężarówek Tuningowanych MASTER TRUCK, która odbywała się w dniach 20-22 lipca tego roku. Tym razem swoje maszyny prezentowali przedstawiciele 840 Firm transportowych z Chorwacji, Danii, Finlandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Szwecji, które podziwiało kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających z kraju i zagranicy. Tradycyjnie rozdano szereg nagród w blisko 50 kategoriach, przyznanych m.in. przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, KG Policji oraz KW i KM Policji w Opolu, Marszałka Województwa Opolskiego, 6 stacji telewizyjnych, Polskie Radio w Opolu, dziennikarzy z mediów specjalistycznych, a także - co ciekawe - przez dzieci przybyłe na Zlot, oceniające najciekawsze, w ich opinii, pojazdy w kategorii "FAWORYT DZIECI". (fragment tekstu)
XX
Jest to praktyczna informacja w jaki sposób można uczestniczyć w targach i wystawach organizowanych na terenie Niemiec. Podano kryteria wyboru imprez targowo-wystawienniczych, informację o organizacji stoiska handlowego i jego obsłudze oraz podano adresy niemieckich organizacji targowo-wystawienniczych.
XX
Jest to kalendarz imprez targowych i wystaw na terenie Niemiec Wschodnich do czerwca 1996 r.
XX
Omówiono udział Polski w targach organizowanych na terenie Niemiec w 1997 r. Były to: Targi Elektroniki Użytkowej w Berlinie, Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Metalu EMO w Hanowerze, Polsko-Niemiecki Dzień Przedsiębiorcy na Targach Budowlanych w Gorlitz, Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie n/M., Targi Żywności Angua w Kolonii.
XX
Targi pełnią różnorakie funkcje dla zwiedzających, m.in.: informacyjną, edukacyjną, ekonomiczną, psychologiczną i komunikacyjną. Celem artykułu jest udowodnienie, że ta ostatnia funkcja ma dominujące znaczenie we współczesnym świecie. Dla weryfikacji tak postawionej tezy wykorzystano wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród publiczności przybyłej na MTG EuroGastro 2012. Analizą objęto częstotliwość i cel uczestnictwa w targach oraz zachowania konsumenckie zwiedzających. Główną uwagę skupiono jednak na roli imprez targowych, poszukując związków pomiędzy nią a innymi zmiennymi charakteryzującymi postawy interesantów.(abstrakt oryginalny)
EN
Fair has various functions for visitors, amongst which there can indicated information, educational, economic, psychological and communication role. The purpose of the article is to prove that the last function is predominant in today's world. For the verification of such a thesis there were used the results of research conducted amongst visitors who attended IFSTF EuroGastro 2012. The analysis covered the frequency and the purpose of participation in the fair as well as the consumer behaviour of visitors. However, the main attention was focused on the role of the fair, looking for a relationship between it and other variables which characterise the attitudes of clients.(original abstract)
XX
Pierwszymi instrumentami pochodnymi (derywatami), jakie pojawiły się na rynku giełdowym w Polsce (w styczniu 1998 r.) były kontrakty terminowe na indeks WIG 20.
XX
Targi w Polsce stały się już niemal przemysłem. Rynek targowy należy do firm zrzeszonych w Polskiej Korporacji Targowej, niekwestionowanym liderem zaś są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Przyszłość targów wielu ekspertów upatruje w coraz większym podziale na dyscypliny interesujące wąskie grupy profesjonalistów.
XX
Przedstawiono informacje praktyczne na temat rozwinięcia współpracy handlowej w Kalifornii oraz podano kalendarium imprez targowych w krajach NAFTA w roku 2000.
XX
Tradycyjnie w końcu listopada w Poznaniu odbywają się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. W tym roku była to już trzynasta edycja. Zgromadziła ponad 660 wystawców z 20 krajów. Targom towarzyszyły liczne imprezy i seminaria. Rozstrzygnięto wiele prestiżowych konkursów ekologicznych. W czasie targów obradowali też ekolodzy z pozarządowych organizacji.
XX
Targi stały się miejscem, gdzie wystawcy prowadzą coraz ostrzejszą walkę o pozyskanie klienta. Artykuł analizuje problem targów, ich renomy, terminów i kosztów udziału przedsiębiorstw.
XX
Imprezy targowe stanowią jeden z wielu instrumentów komunikacji marketingowej wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Z tego względu działania, które ich dotyczą, powinny zostać uwzględnione w ramach strategii promocyjnej. Wielu autorów, pisząc o imprezach wystawienniczych, posługuje się pojęciem strategii targowej. Można przez nią rozumieć zespół szczegółowych zasad postępowania, mających się przyczynić do przemyślanego, regularnego i planowego udziału w targach, zgodnie z przyjętą koncepcją prowadzenia działań promocyjnych przedsiębiorstwa. Strategia targowa jest strategią o wysokim stopniu konkretyzacji, więc należy ją traktować jako zbiór planów, w których zawarto wytyczne dotyczące prowadzenia działań z obszaru komunikacji marketingowej z wykorzystaniem uczestnictwa w imprezach wystawienniczych. (fragment tekstu)
EN
The article presents process of preparation for small and medium enterprises to participate in international fairs. An issue to obey custom duty obligations, possibility to gain financial sources for participation in international fair was shown. (original abstract)
XX
Opracowanie ukazuje ewolucję, jaką przeszedł polski przemysł targowy, który narodził się zaledwie niewiele ponad dwadzieścia lat temu. Organizatorzy targów rozpoczęli działania niezwykle dynamicznie, powołując do życia liczne przedsiębiorstwa targowe. Po pierwszych burzliwych latach rynek targowy zaczął się porządkować, przechodząc od stosowania tradycyjnych metod marketingowych do nowych koncepcji takich jak marketing relacji, dzięki którym możliwe było skonstruowanie nowego paradygmatu targów. Zgodnie z nim, targi to przestrzeń komunikacji interpersonalnej i kwintesencja marketingu bezpośredniego. Są one najbardziej kompetentną instytucją wolnego rynku. Dzięki tworzeniu areny, na której nawiązuje się bezpośrednie kontakty, targi budują zaufanie, a ich interaktywność sprzyja angażowaniu wszystkich zmysłów. Emocje towarzyszące targom ułatwiają współpracę wszystkich uczestników rynku targowego, a zarazem osiąganie założonych przez nich celów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows the evolution of Polish exhibition industry. Its rapid development started in Poland about 20 years ago. The early days of the exhibition companies in Poland were very dynamic - several new companies were born. After a few tempestuous years, the exhibition market started to calm down, moving from traditional marketing methods towards implementation of new concepts, such as the relationship marketing. This has helped build new paradigm of exhibition industry, according to which it is a space of interpersonal communication and quintessence of direct marketing. Thanks to creating the arena that facilitates development of interpersonal contacts, the exhibition companies build trust, while their interactivity helps to engage all the senses. Emotions that accompany exhibitions helps all the parties to cooperate and achieve their business goals. (original abstract)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.