Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk level
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Scoring Abilities in the Game of Tennis – A Pragmatic Study of Unique Cases
100%
Human Movement
|
2012
|
tom 13
|
nr 4
313-322
EN
Purpose. Many studies analyzing the game of tennis overlook assessing such variables as the pure ability to play the game or the skill needed to take an opponent by surprise. This can be quantified in terms of a player’s shot flexibility, variability, velocity, or by the conscious or intuitive adaptability one can possess towards anticipating return shots, how best to hit the ball in order to keep it in play, as well as the buildup of delivering a shot or in scoring a point. The aim of the study was to identify the ability to score points in tennis based on an original set of assessment criteria that were used to measure the different effective plays against an opponent. This included measuring the variability, spatial flexibility and variability of shots taken, as well as the willingness to make risky plays. Methods. The study analyzed the match play of two elite tennis players, Roger Federer and Novak Djokovic, who competed against one another in the final of the 2007 US Open and the semi-final of 2008 Australian Open. Video recording of the two games was used to score and measure the proposed criteria. Results. The study found numerous quantitative and qualitative aspects that could assess the performance of the players. This included measuring the variety, spatial flexibility and variability of shots taken, as well as the willingness to make risky plays. Shot variety, flexibility and variability, as well as the amount of risk taken during game play, were quantifiable in nature. Taking into account the high sporting level of the players, the obtained results are undoubtedly of considerable educational value. Conclusion. The results allow for the conclusion that the teaching process in tennis demands the introduction of significant modifications aimed at the rationalization of technique and the introduction of criteria that can measure player effectiveness.
PL
Organizacja zadań związanych z ratownictwem technicznym jest zaliczana do zasadniczych elementów składających się na poziom bezpieczeństwa strażaka oraz minimalizacji związanego z akcją ryzyka. Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego potwierdziły istotny wpływ sposobu organizacji ratownictwa technicznego na poziom zagrożeń dla strażaków ratowników. Wyodrębniono trzy zasadnicze grupy okoliczności, które stanowią o podwyższeniu poziomu ryzyka. Są to (w opinii badanych): problem z dostępnością do zdarzenia lub do poszkodowanych, skala zdarzenia oraz niedostateczna liczba strażaków uczestniczących w akcji ratowniczej. W oparciu o opracowany materiał badawczy stwierdzono, iż według zdecydowanej większości badanych, istnieją realne możliwości ograniczenia poziomu ryzyka dla strażaka w czasie trwania zadań ratowniczych.
EN
The organization of tasks associated with technical rescue is known to be essential element of a firefighter's safety providing and minimization of the risk associated with the rescue operation. The results of the survey confirmed the significant impact of the organization of technical rescue on the level of danger to rescue firefighters. It identifies three main groups which determine increase in the level of risk. They are (in the opinion of respondents): the problem with the access to the event place or to the victims, the scale of the event and the insufficient number of firefighters involved in the rescue operation. Based on the research material analyzed it was concluded that according to the overwhelming majority of respondents, there are real opportunities to reduce the level of risk for a firefighter during a rescue operation.
EN
The goal of this paper is to help small and medium size enterprises (SMEs) to find operative competitive advantage. This paper introduces a new method which applies critical factor analysis, risk and opportunities analysis to measure and propose resource allocation for companies in couple of next years. this research shows Knowledge/Technology (K/T) Calculation effect on (Balanced) Critical Factor Index (CFIs) depending on the proportions allocated among the different technological levels (Basic, Core or Spearhead) for each attribute separately. Moreover it helps firms to take balance in resource allocation for each attribute in changing environments on the basis of different level of technology. This paper presents the ’first in the world’ case study on operative sustainable competitive advantage and corresponding risk levels by taking into account technology and knowledge effects for 7 SME companies.
EN
Numerous bulk carrier hull structural damage analyses are based on the study of fatigue of materials and corrosion processes. Different theoretical and empirical models have been developed to describe the time-dependent characterization of corrosion of ship structures. In accordance with the existing rules of Maritime Classification Societies, the whole ship hull structure of each of the 12 almost 25-year-old bulk carriers considered in this paper, is divided into 11 structural areas. Motivated by Preliminary Risk Assessment, and using the data on the estimated amounts of the steel removed over these structural components during the whole exploitation period, here we estimate and compare the qualitative and quantitative risk levels related to the corrosion wastage over all bulk carriers’ structural areas.
PL
Wiele analiz strukturalnych uszkodzeń kadłubów masowców opartych jest na badaniu zmęczenia materiałów i procesów korozji. Opracowano różne modele teoretyczne i empiryczne w celu opisania charakterystyk zależnych od czasu korozji struktur okrętowych. Zgodnie z istniejącymi przepisami morskich towarzystw klasyfikacyjnych cała struktura kadłuba okrętowego każdego z dwunastu prawie dwudziestopięcioletnich masowców rozpatrywanych w niniejszym artykule jest podzielona na jedenaście obszarów strukturalnych. Zainspirowany wstępną oceną ryzyka, wykorzystując dane dotyczące oszacowanych ilości stali usuniętej ze strukturalnych komponentów w całym okresie eksploatacji, autor szacuje i porównuje jakościowe i ilościowe poziomy ryzyka w odniesieniu do strat korozyjnych w obszarach strukturalnych wszystkich masowców.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.