Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soup
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available Na szlaku „królowej śląskich zup”
100%
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodzionka – jedna z charakterystycznych zup śląskich, która w ostatnich kilku latach stała się kulinarną atrakcją Górnego Śląska. Zupa ta, mająca wiele lokalnych odmian, doczekała się swojego przeboju, felietonów w prasie oraz w Internecie, programów kulinarnych, festynów itd., co niewątpliwie przyczynia się do promocji tak samej potrawy, jak i odkrywania dziedzictwa kulinarnego tego regionu, z którym jest utożsamiana. Materiał, który stał się podstawą analizy, pochodzi z dwóch źródeł: zastanych (literatura przedmiotu, w tym również archiwalna, materiały internetowe) i wywołanych (wywiady przeprowadzone w latach 2007-2017 z mieszkańcami dwóch województw: opolskiego i śląskiego).
EN
The subject of this study is the wodzionka - one of the characteristic Silesian soups, which in the last few years has become a culinary attraction of Upper Silesia. This soup, which has many local varieties, has had its hit, columns in the press and on the Internet, culinary programs, festivities, etc., which undoubtedly contributes to the promotion of the same dish, and discovering the culinary heritage of the region with which it is equated. The material that became the basis for the analysis comes from two sources: existing (literature on the subject, including archival, online materials) and induced (interviews carried out in 2007-2017 with the inhabitants of two provinces: Opole and Silesia).
3
Content available Recipes from yellow clam Meretrix casta (Chemnitz)
80%
EN
Seafood is an excellent provider of protein with high biological values. Fish, shellfish and other aquatic organisms are appropriate for food and have world-wide importance. They‟re wonderful sources of high quality proteins, superior to those in red meat and poultry foods. The human dietary amendments that characterize the “nutrition transition” include every quantitative and qualitative change in the human diets. The present study Meretrix casta meat is used for the preparation of excellent recipes like cake, soup and mint stuffed tomato with yellow clam using M. casta meat, that have the potential to be become a regular food item in the house hold diet with consumer acceptance. The differences in food habits over the length and breadth of the nation are most that available food resources are not being used properly due to the lack of information regarding their importance. The panel of judges vouched safe for taste and delicacy of the dishes in the present study. The panel detected that the dishes were a lot of as good as those created out of the much sought after seafood in taste, smell and flavor
PL
Przedstawiono wyniki oznaczeń kadmu i ołowiu w wybranych koncentratach zup metodą spektrometrii absorpcyjno-atomowej. Stwierdzono, że przebadane koncentraty będące przykładem żywności wygodnej są produktami bezpiecznymi i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.
EN
Easy-to-prepare dinner products (soup concentrates available in the Polish market) were studied for their cadmium and lead content. Cadmium and lead levels were determined by AAS after prior sample mineralisation at 400°C, translocation of the metals into complexes with ammonium 1-pyrrolidine carbodithionate (APDC) in the presence of citrate buffer at pH 6.80 and 4-methyl-pentane-2-one (MIBK) extraction. Liquid soup bases contained, on the average, 0.005 ±0.001 mg • kg-1 Cd, and 0.0274 ±0.0104 mg • kg-1 Pb. In the instant soups with breadcrumbs or noodles (containing up to 20% noodles), cadmium content was 0.019±0.0062 mg • kg-1 Cd, and the content of lead was 0.013 ±0.0304 mg • kg-1 Pb. The Cd content in soups requiring boiling was 0.026±0.0162 mg • kg-1, while for Pb the respective value was 0.0962±0.041 mg • kg-1 and in instant soups with noodles (more than 70% noodles) the content of Cd was 0.016±0.0005 mg • kg-1 and of Pb 0.0872±0.0194 mg • kg1. The highest Cd and Pb levels in the study products was found in the soups requiring boiling, while the lowest concetrations of those toxic metals were detected in the liquid soup bases and soups with breadcrumbs or noodles. Referring to soup varieties, the highest content of the toxic metals were detected in the red borsch soup. The results of this study show that the studied concetrates, consulting an example of convenient easy-to-preapre fast food products, are safe and do not involve health risk in respect of their Cd or Pb content. The levels of those elements are, on the average, 5 times lower than the maximum admissible values (0.10 mg • kg-1 Cd and 0.5 mg • kg-1 Pb) specified by relevant Polish regulations.
PL
Ocenę flory mikrobiologicznej przeprowadzono w 54 racjach pokarmowych za pomocą wybranych parametrów - zgodnie z normą dotyczącą oceny mikrobiologicznej artykułów spożywczych. Większość próbek nie spełniała obowiązujących wymogów, a racje pokarmowe były ocenione jako nieodpowiednie czy zdrowotnie niewłaściwe.
PL
Celem pracy było określenie wpływu metody przygotowania zakwasu buraczanego na jego jakość i przydatność do przyrządzenia tradycyjnego barszczu. Fermentacje zakwasów prowadzono tradycyjnie z dodatkiem kromki żytniego chleba oraz z dodatkiem kultury starterowej Lactobacillus plantarum. Zastosowanie obu metod pozwoliło na otrzymanie zakwasów dobrej jakości. Sposób ich przygotowania wpłynął na poziom bakterii kwasu mlekowego w gotowym zakwasie, natomiast ogólna liczba bakterii mezofilnych oraz drożdży była porównywalna w zakwasie z dodatkiem chleba oraz z dodatkiem kultury starterowej. Otrzymane zakwasy miały czerwono-fioletową barwę, typowy dla buraka smak i zapach. W ocenie sensorycznej uznano je za pożądane do przygotowania barszczu.
EN
The objective of this study was to determine the influence of a production method of red beet leaven on its quality and usefulness for the preparation of traditional red beet soup. Two methods of red beet leaven fermentation were used: a traditional method with rye bread added, and a method using Lactobacillus plantarum as a starter. With these two methods of fermentation used, the authors produced red beet leavens of the equally good quality. At the same time, it was stated that the preparation method of leavens influenced the level of lactic acid bacteria in the final leaven product, whereas the total mesophilic bacteria and yeast counts were comparable in the leaven with bread and with inoculum. The leavens produced had a red-violet color hue, a taste and an aroma appearing typical for red beet. From the sensory point of view, the leavens prepared were found desirable and useful for the preparation of a Polish traditional red beet soup (the so called borscht).
PL
Zawartość żelaza w duplikatach diet dzieci i młodzieży w większości nie pokrywała bezpiecznego poziomu tego pierwiastka, natomiast manganu była wystarczająca.
EN
Ready to use infant food, namely 7 types of fruit and vegetable juices, 7 types of vegetable-meat soups and 8 types of dinner vegetable-meat meals, was investigated by the flame AAS towards the iron and the manganese content. The average levels of the iron and the manganese were respectively - for the juices: 2.87 mg/kg and 1.26 mg/kg, for the soups: 2.83 mg/kg and 0.66 mg/kg, for the dinner meals: 3.42 mg/kg and 0.97 mg/kg. Consumption of a single unit pack of all the 3 types of food products will cover 11% of recommended daily iron intake and 90% of manganese.
PL
W wybranych sokach owocowych,warzywnych, warzywno-owocowych, zupach i daniach obiadowych warzywno-mięsnych oznaczano zawartość miedzi i cynku metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)
EN
Ready to use infant food, namely 7 types of fruit and vegetable juices, 7 types of vegetable-meat soups and 8 types of dinner vegetable-meat meals, was investigated by the flame AAS towards the copper and the zinc content. The average levels of the copper and the zinc were respectively - for the juices: 0.31 mg/kg and 0.51 mg/kg, for the soups: 0.38 mg/kg and 2.60 mg/kg, for the dinner meals: 0.42 mg/kg and 2.98 mg/kg. Consumption of a single unit pack of all the 3 types of food products will cover 29% of recommended daily copper intake and 22% of zinc.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.