Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy zarzadzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Sylwan
|
2001
|
tom 145
|
nr 02
39-47
PL
Prezentowany tekst stanowi pierwszy z cyklu artykułów dotyczących -wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania -w polskich przedsiębiorstwach. Badanie ankietowe przeprowadzono na początku 2013 roku i objęto nim 100 polskich firm. W opinii bada¬nych stosowane w praktyce nowoczesne metody zarządzania prowadzą do poprawy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Są one bardziej skuteczne i bardziej efektywne niż klasyczne metody zarządzania. 'Wdrażając te metody trzeba pamiętać, że nie są one doskonałe. Należy poszukiwać dalszych rozwiązań optymalizujących proces zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
The presented text is providing first from the cycle of ar-ticles concerning implementing of modern concepts mana-ging in Polish enterprises. The questionnaire survey was conducted at the beginning of 2013 and included testing 100 Polish companies. In the opinion of the interviewees modern management methods applied in practice own companies to the economic efficiency improvement. They are more effecti¬ve and more effective than classic management methods. Implementing these methods it is necessary to remember that they aren't excellent. You must seek further solutions optimizing the process of the business management.
PL
Artykuł prezentuje jedną z nowoczesnych metod zarządzania - Strategiczną Kartę Wyników. Istotą tej metody jest „przełożenie " strategii na zestaw mierzalnych celów w czterech perspektywach: finansowym, klientów, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju. Charakterystyczną cechą Strategicznej Karty Wyników jest holistyczne podejście do strategii - uwzględniające i równoważące różne aspekty strategii przedsiębiorstwa. W dalszej części artykuł omawia propozycję modyfikacji tej metody pod kątem dostosowania do specyfiki przemysłu spożywczego i możliwości jej wykorzystania w procesie zarządzania strategicznego.
EN
This paper presents one of the modern management tools - Balanced Scorecard. The essence of this method is translating strategy into a set of measurable goals in four perspectives: financial, customers, internal processes, learning and growth. Key feature of Balanced Scorecard is a holistic approach to the strategy, which balances different aspects of the strategy. Then, the proposal for modification of this tool accordingly to the adjustment to the specificity of food-industry is discussed. Also, the prospects of using this modified tool in strategic management process are presented.
PL
W artykule zaprezentowano charakterystykę oraz istotę stosowania różnych, nowoczesnych systemów zarządzania produkcją.
EN
In this paper the authors demonstrate the effective implementation and the usage of ERP systems. These systems are based on the modern methods of the production management i. e. planning models MRP, Just in Time systems.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.