Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domestic animal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Skręt macicy to schorzenie występujące u prawie wszystkich zwierząt domowych dość rzadko, z wyjątkiem bydła. Problem ten występuje najczęściej w drugiej połowie ciąży lub w trakcie porodu jako przyczyna niestosunku porodowego. Opisywany jest jako skręcenie się narządu prostopadłe do jego osi długiej. Nie wyjaśniono w wystarczający sposób etiologii tej choroby, wydaje się jednak, iż czynnikiem ryzyka predysponującym do skrętu jest niestabilność ciężarnej macicy. Zewnętrzne objawy kliniczne nie są specyficzne. Diagnozy problemu dokonuje się poprzez badanie przez pochwę, badanie rektalne oraz metodami obrazowania jamy brzusznej. U zwierząt gospodarskich leczenie ukierunkowane jest na pozostawienie funkcjonującej macicy, w związku z czym postępowanie chirurgiczne nie jest techniką z wyboru. Wykorzystuje się takie metody, jak ręczne odkręcanie narządu przez pochwę, użycie drążka odkręcającego oraz przetaczanie zwierzęcia przez jego oś długą. Jeżeli przedstawione sposoby okażą się nieskuteczne, wykonywany jest zabieg operacyjny. U psów i kotów postępowaniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Do niedawna preferowanym postępowaniem u małych zwierząt był zabieg usunięcia macicy wraz z jajnikami, co uniemożliwiało dalszy rozród tych zwierząt. Obecnie stosuje się również nową technikę – jednostronne usunięcie jajnika i rogu macicy.
EN
Uterine torsion is a non-common problem in almost all domestic animals other than cattle. It occurs mainly in the second half of pregnancy or at parturition as a cause of dystocia. Torsion is described as twisting of the uterus perpendicular to its long axis. The etiology of this condition is still not well known but it seems that instability of the gravid uterus is a possible risk factor. External signs are nonspecific. The condition is diagnosed by vaginal inspection, rectal palpation and abdominal imaging. In farm animals the treatment is aimed at the saving of the uterus and to this reason, non-surgical methods are mainly preferred. They include manual detorsion per vaginam, use of detorsion rod and rolling the animal along its longitudinal axis. If ineffective, surgical methods are applied. Conversely, in dogs and cats surgical methods are the treatment of choice. Until recently the total ovariohysterectomy was preferred which was terminating animals’ reproductive ability. Now new technique, unilateral ovariohysterectomy – ovariocornuectomy is being used as well.
8
75%
PL
Filozofia europejska, umieszczając człowieka w centrum zainteresowania, podporządkowała mu otaczający go świat, co znacząco wpłynęło na jego relacje ze zwierzętami, również w przestrzeni miejskiej. Zgodnie z filozofią zachodnioeuropejską, świat przyrody, w tym zwierzęta, zepchnięte zostały m.in. do sfery materii oraz grzechu. Zmianę podejścia do zwierząt domowych, tj. kotów i psów, można zauważyć w XIX wieku dzięki czasopismom poświęconym tematyce animalistycznej. Na przykładzie polskich miast XIX wieku oraz w oparciu o materiały źródłowe scharakteryzowany zostanie wizerunek zwierząt w domach miejskich. Obraz ten zostanie zestawiony ze współczesnym wyobrażeniem zwierząt domowych na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród opiekunów zwierząt we Wrocławiu.
EN
European philosophical positions placed the man in the center of interest, subordinating him to the surrounding world, which greatly influenced his relationship with animals, also in urban space. According to the philosophy of Western Europe, the natural world, including animals, was to the sphere of matter and sin. The change of approach to pets, i.e. cats and dogs, can be seen in the nineteenth century, thanks to the journals devoted to animalistic themes. On the example of Polish cities of the 19th century and on the basis of source materials, the image of animals in urban houses will be characterized. This image will be compiled with the contemporary imagination of pets based on surveys conducted among animal careers in Wroclaw.
EN
This study reports the case of a 4-year-old female Mastiff dog in which a congenital urachal diverticulum was diagnosed. The disorder was related with atypical clinical manifestations. The animal was referred for a radiological evaluation with the clinical signs of ataxia. The owner stated that the symptoms improved after each spontaneous micturition of a dog. The radiological study revealed the presence of degenerative changes in the lumbosacral spine. Moreover, an abnormal shape of the urinary bladder in the abdominal cavity was observed. The ultrasound imaging showed a large diverticulum in the cranioventral part of bladder. The operative procedure and histopathological analyses have confirmed the presence of a urachal diverticulum. The clinical symptoms completely abated after the surgery.
EN
On the basis of the standard measurements of 1277 long appendicular bones of the domestic sheep, a universal point scale has been elaborated. The bones examined were obtained from European, Asian and African archaeological sites dating from 4500 BC to 1500 AD. A comparative analysis of the metapodial bones of the domestic sheep from Central Europe (Poland, Germany and Hungary) has been undertaken, using this scale.
EN
During the last few years a significant increase in goats population all over the world is observed. It is expected that in the year 2000 the total number of these animals will probably reach ca. 900 millions [2, 5]. Also in Poland a renewed increase of interest in goat breeding can be seen. The population of these domestic animals is mostly used for milk production. Only goats eliminated from further breeding and/or older, rejected animals are used as a source of meat.
EN
The aim of this research was to analyse the frequency of prevalence and localisation of neoplasms in domestic animals. The material consisted of 1,958 tumours, originating from the area of Lower Silesia, and affecting dogs, cats, horses, cattle, and exotic animals, sampled during the surgery, autopsy or biopsy, and submitted for histopathological diagnosis. Tumours of dogs were the most frequent - 1,700 cases (87%), followed by tumours of cats - 207 cases (10.6%), horses - 20 cases (1%), cattle - 3 cases (0.2%), and exotic animals - 20 cases (1.2%) including mostly tumours of ferrets - 8 cases (0.4%). In relation to similar studies carried out in the same area during 1957-1995 and 2000-2004, an increase in neoplasms in domestic animals was observed. Skin and subcutaneous tissue neoplasms and mammary gland neoplasms (principally adenocarcinomas) dominated.
PL
Praca stanowi próbę opracowania technologii produkcji produktów dla zwierząt domowych o strukturze gąbczastej. Stwierdzono, że dodatek sorbitolu do ekstrudowanej mieszanki pozwala na zwiększenie elastyczności gotowego produktu.
EN
The work is an attempt to develop a production technology for products of spongy structure intended for domestic animals. It was found out that adding sorbitol to extruded mixture allowed to increase elasticity of finished product.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.