Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bobr europejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Aura
|
2000
|
nr 06
16-19
EN
National and landscape parks and reserves on the boundaries between Poland, Ukraine and Slowakia in Eastern Carpathians create favourable conditions for naturalisation based, amongst others, on active protection. Increasing biodiversity is one of the forms of this process. Introduction of a suitable biotic factor triggers natural processes supporting naturalisation. The European beaver originally living in northeast Poland is such a factor in the Bieszczady Mts. The author deals with reasons for this action, describes the inhabitation and behaviour of the beaver in the new environment.
PL
Parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty na terenach pogranicznych Polski, Ukrainy i Słowacji w Karpatach Wschodnich sprzyjają podejmowaniu prac, zmierzających do naturalizacji, opartej m.in. na ochronie czynnej. Jedną z jej form jest zwiększenie stopnia różnorodności biologicznej. Wprowadzenie odpowiedniego czynnika biotycznego uruchamia naturalne procesy, które dynamizują tę naturalizację. W Bieszczadach takim czynnikiem jest bóbr europejski przesiedlony tu z północno-wschodniej Polski. Autor wymienia motywy tej akcji, opisuje samo osiedlanie i zachowanie się bobrów w nowym środowisku.
PL
Podczas badań (prowadzonych w latach 1998-2004) na terenie Pogórza Dynowskiego (w rezerwacie „Mójka”, oraz na środkowym Wisłoku i jego dopływach; w okolicach Łańcuta, Przeworska i Rzeszowa), obserwowano miejsca bytowania Castor fiber, rejestrowano zmiany wielkości pierwotnego rozlewiska, liczbę, typ, długość i wysokość tam bobrowych. Analizowano także przynależność gatunkową drzew ścinanych przez te gryzonie oraz ich wpływ na bioróżnorodność zmienianych siedlisk. W wyniku prowadzonych badań stwierdzono rozprzestrzenianie się bobrów i wzrost bioróżnorodności badanych obszarów. Na terenie rezerwatu „Mójka” zaobserwowano występowanie 9 tam zbudowanych według dwóch typów: (a) z gałęzi różnej długości, pni i niekiedy kamieni, (b) typ z dodatkowym wzmocnieniem w postaci szlamu i błota, przy braku kamieni. Na badanym terenie pokarm bobrów był nietypowy.
EN
During survey conducted between 1998 and 2004 in Dynowskie plateau (the „Mójka” reserve middle Wisłok river with its tributaries near Łańcut, Przeworsk and Rzeszów) the habitats of Castor fiber L. were observed, changes in size of the overflow area, the number, type, length and height of beavers’ dams were registered. The species affiliation of trees cut down by the beavers and their impact on the biodiversity of the habitats, were analyzed also. As a result of research, spreading of the beavers and growth of biodiversity on surveyed areas were noted. In the „Mójka” reserve, there were found 9 dams built in either of two methods: (a) from branches of different length, trunks and sometimes rocks; (b) dams strengthened additionally with slime and mud without any rocks. The food of beavers on examined area was not typical.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.