Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Cegła. Pierwsze skojarzenie jest nieuchronne. Cegła to mur. Cegły to budowle. Ale czy tylko? Czy cegła nie chce być czymś więcej? Czy cegła chce być też wnętrzem?
PL
Materiał zawiera opis technologii i technik z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wdrożonych w Zakładzie Głównym PKN ORLEN S.A., których efektem było zamknięcie obiegu wodnego przez wykorzystanie około 6 mln m3/rok ścieków do produkcji wód przemysłowych. Zaprezentowano aktualny stan w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wód chłodniczych oraz ocenę obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie odprowadzania ścieków oraz wynikające z nich ograniczenia. W podsumowaniu zawarto efekty ekonomiczne i ekologiczne wynikające z realizacji zastosowanego rozwiązania.
EN
The paper summarises the technology progress and a short description of solutions applied in the area of water and wastewater management in Main Facility of PKN ORLEN S.A. They led to recycling of about 6 mln m3/y wastewater as industrial water and thus partially closing water and wastewater circuit. Moreover, the present state of water and wastewater management is analysed, especially regarding the cooling water systems, as well as prospects of its development depending on the planned production capacity of both refinery and petrochemical parts. An outline of the relevant state regulations is reviewed regarding their impact on the refinery and petrochemical comp!ex. The conclusions contain the environmental and economic effects resulting from the implementation of the recycle solution for industrial water supply.
PL
Część 2. Akcesoria dodatkowe na przykładzie rozwiązań z oferty firmy NOVA Sp. z o.o. Cegła to materiał prawdziwie autentyczny. Nie udaje innych materiałów i rozwiązań. Jest po prostu sobą. Pasuje do rozwiązań tradycyjnych i nowoczesnych a odpowiednio zastosowany przez architekta i dobrze wykonany przez budowniczego nadaje niezwykłego charakteru wielu obiektom.
PL
Ze względu na rosnące zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi cenne są wszelkie czynniki powodujące zahamowanie translokacji tych pierwiastków. Wykazano, że naturalnym czynnikiem mogącym ograniczyć przemieszczanie się ksenobiotyków mogą być grzyby mikoryzowe. Badając korzenie z terenów zanieczyszczonych, stwierdzono silną akumulację kadmu i ołowiu w korzeniach mikoryzowych. Sugeruje to aktywne zatrzymanie tych pierwiastków przez grzybo-korzeń. W pełni potwierdziły to badania laboratoryjne, w których hodowano w warunkach kontrolowanych siewki mikoryzowane i niemikoryzowane. Porównano akumulację ołowiu i kadmu w siewkach. Rośliny będące w symbiozie z grzybami akumulują metale ciężkie głównie w częściach podziemnych, a trwałe zatrzymanie translokacji kadmu i ołowiu chroni części nadziemne przed skażeniem. Siewki hodowane na podłożu sterylnym (bez grzybów symbiotycznych) skażone są zarówno w części nadziemnej, jak i podziemnej. Rośliny mikoryzowane rosnące na podłożu skażonym metalami ciżkimi cechowała ponadto o wiele dłuższa przeżywalność w porównaniu z siewkami bezmikoryzowymi.
EN
Increasing contamination of soils by heavy metals causes increasing interest in factors that inhibit their translocation. It is known that mycorrhizal fungi may be a natural factor which inhibit trnslocation of xenobiotics. It has been shown that mycorrhizal roots accumulate strongly cadmium and lead from contaminated soils roots. This observation points out the role of the active uptake of these metals in the mycorrhizal roots. This suggestion has been confirmed by laboratory experiments in which mycorrhizal and nonmycorrhizal seedings had been grown under control conditions. This comparison of the accumulation of metals in both seedlings was performed. The mycorrhizal plants accumulated cadmium and lead mainly in their underground parts of plants and strong inhibition of translocation of metals to the overground parts of plants was observed. Contrary, the nonmycorrhizal seedlings were contaminated by metals in under and overground parts of plants. It has been also found that mycorrhizal seddlings growing in the medium with heavy metals survived longer in comparison to nonmycorrhizal plants.
14
100%
EN
Disulfide bonds, despite the advances of the computational methods, are underrepresented in theoretical chemistry and the role of disulfide bonds is of ten diminished in bioinformatical studies. Most of the molecular modeling tools do not allow studying the process of disulfide bond formation and breaking, which is equally important as the sole presence of disulfide bonds in proteins and peptides. The UNRES (UNited RESidue) coarse-grained force field allows treating disulfide bonds in two ways: as static (formed or broken in the simulation) or dynamic (all specified cysteine residues can form and break disulfide bonds during simulation). The comparison between those two approaches of disulfide-bond treatment is presented for protein folding on the example of four small β - and α + β proteins with one, two, three and four disulfide bonds. The results clearly show that proper disulfide bond treatment is important in simulations and significantly enhances the quality of folded structures.
PL
W toku ewolucji wskutek wysokiej specjalizacji z grzybów pasożytniczych wyodrębniła się grupa tzw. symbiontów. Wnikają one do korzeni roślin, ale nigdy nie są w stosunku do nich patogeniczne. Wręcz przeciwnie, z tego współżycia wynikają wzajemne korzyści. Układ symbiotyczny, który się zawiązuje, nazywa się mikoryzą.
EN
During the course of the evolution, due to high specialisation of parasitic fungi, a so-called group of symbionts emerged. They penetrate into plant roots, but they are never pathogenic towards them. On the contrary, mutual benefits result from this cohabitation. The symbiotic system which is established is called mycorrhiza. The name "fungus-root" – mycorrhiza was proposed in 1885 by a German researcher Frank. In the article, a division of mycorrhizae has been made and the invaluable role of fungi in relation to mycotrophic plants has been presented. Moreover, various forms of soil vaccination (inoculation) with mycorrhizal fungi have been presented.
PL
Cegła to materiał prawdziwie autentyczny. Nie udaje innych materiałów i rozwiązań. Jest po prostu sobą. Pasuje do rozwiązań tradycyjnych i nowoczesnych a odpowiednio zastosowany przez architekta i dobrze wykonany przez budowniczego nadaje niezwykłego charakteru wielu obiektom.
EN
The translocation of zinc, cadmium and lead ions in vegetative mycelia of four species of mycorrhizal fungi was studied. Strong accumulation of zinc, cadmium and lead in aerial mycelium of fungi growing in contaminated medium, and inhibition of the metals' translocation was found. These results were related to species of mycorrhizal fungus and the metal ions that were used for the contaminated medium.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.