Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piekno krajobrazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań, podjętych na dwóch pieszych szlakach turystycznych w obszarze Puszczy Piskiej i Drawieńskim Parku Narodowym, była odpowiedź na pytania: 1. Czy lokalizacja szlaku turystycznego odnosi się do wysokiej wartości estetycznej krajobrazu i czy ten czynnik wpływa na frekwencję turystów? 2. Jaka jest wartość przyrodnicza terenów leśnych, intensywnie wykorzystywanych przez turystów? 3. Czy wartość przyrodnicza mierzona różnorodnością gatunkową tj. liczbą gatunków oraz średnią biomasą osobniczą biegaczowatych (SBO), wskazującą na zaawansowanie sukcesji jest skorelowana z wartością estetyczną krajobrazu, mierzoną wskaźnikiem piękna scenerii krajobrazu (PSK)? Nawet jeśli nie wszystkie wyniki analiz statystycznych były istotne, to im niższe jest SBO, (tj. im mniej zaawansowana jest sukcesja), tym większa ilość gatunków występowała we wnętrzu. Im wyższa była wartość piękna krajobrazu (PSK), tym więcej gatunków wystąpiło. Wykazano, że turyści preferują krajobrazy terenów o wcześniejszym stadium sukcesji i zróżnicowanej strukturze przestrzeni, tym samym większej różnorodności gatunkowej. Uzyskane wyniki studiów są zbieżne z założeniami leśnictwa zrównoważonego i dają wskazania do kształtowania atrakcyjności turystycznej leśnych obszarów cennych przyrodniczo.
EN
The aim of the study on two touristic trails located in the Puszcza Piska and Drawa National Park was to answer the following questions: 1. Is the location of a touristic trail connected with high esthetical value of the surrounding landscape and does this factor influence the frequency of tourists? 2.What is natural value of these forests being extensively used by tourists? 3. Is the natural value, measured by mean individual biomass (MIB) and number of species of carabid beetles correlated with the esthetic value of the landscape described by scenic beauty (PSK)? Even if not in all cases statistically significant, the lower the MIB value (i.e. younger stage of succession) the higher was the number of species was present in the landscape, the higher the value of scenic beauty (PSK) the more species were present. Our studies could demonstrate that tourists prefer landscapes with less advanced stages of succession and diversified structure of the landscape with higher species diversity. The results of the study are in accordance with assumptions of sustainable forestry and provide with rules for shaping the touristic attractiveness of forest areas of natural value. Even if not in all cases statistically significant, the lower the MIB value (i.e. younger stage of succession) the higher was the number of species was present in the landscape, the higher the value of scenic beauty (PSK) the more species were present. Our studies could demonstrate that tourists prefer landscapes with less advanced stages of succession and diversified structure of the landscape with higher species diversity. The results of the study are in accordance with assumptions of sustainable forestry and provide with rules for shaping the touristic attractiveness of forest areas of natural value.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.