Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anchor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych, wyznaczanych na próbkach, wycinanych z odlewów kotwy kolejowej wykonywanych z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-07. Wykazano, że wynik badań właściwości zależy od sposobu pobierania próbek z odlewu, wymiarów próbek, smukłości ich części pomiarowej, chropowatości powierzchni, itp. Z tych powodów może dochodzić do nieporozumień pomiędzy wytwórcą (odlewnią) a odbiorcą (klientem) w ocenie wytrzymałości, jeśli porównywane są wyniki badań, uzyskane na innych, co do wymiarów próbkach. W badaniach potwierdzono zależność istniejącą pomiędzy grubością ścianki odlewu a odnośnie strukturą i właściwościami mechanicznymi żeliwa.
EN
The results of investigations of mechanical properties determined in samples cut from rail anchor castings made of spheroidal cast iron EN-GJS 500-07 - are presented in the paper. It was shown that the obtained result depended on the sampling method, dimensions of samples, slenderness ratio of samples measuring parts, surface roughness, etc. Due to these reasons certain misunderstandings can occur between the producer (foundry plant) and the user (customer) concerning assessments of strength, if the examination results obtained for samples of different dimensions - are compared. The investigations confirmed the dependency between the casting wall thickness and the relevant structure and mechanical properties of cast iron.
2
Content available remote Anchors used to connect structures to concrete. Classification and applications
88%
EN
Wide variety of structural solutions makes it possible to select a fastener tailored to individual needs. What types of anchors are used for concrete? How do you choose an optimum assembly solution? Here is some useful information about anchoring.
EN
The paper is concerned with granular anchors in rock and soils. Model tests and numerical calculations were performed. The effect of different parameters on the behaviour of anchors was investigated: anchor length, anchor diameter, initial density and mean grain diameter of the granular material, anchor roughness and stiffness of the borehole wall. The experiments were modelled with a finite element method and a polar hypoplastic constitutive relation. The relation can capture the salient properties of granular materials during shearing. A satisfactory agreement between experiments and numerical calculations was obtained. Advantages and limitations of granular anchors in rock and soils were outlined.
4
Content available remote Visualization of the degree of steel anchor adhesion
75%
EN
The paper presents visualization of the degree of steel anchor adhesion. The paper describes two effective methods used in signal processing. The steel anchor is inserted in the rock mass by means of glue on the whole length of the glued surface. On many occasions as a result of the variable structure of rock mass, the insertion fails to include the whole length of glued surface. The determining of the quality of anchor fastening is important to estimate the construction endurance of sidewalk casing. Ultrasound imaging can improve the result by describing the strain and the state of local stress in the steel anchor. Reflection coefficients of impulse response were mapped by 2-dimensional view of the anchor cutting plane. The map can be used to estimate stress at the investigated points. The map can also be used to image insertion failures.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z wizualizacją stanu wklejenia kotwy stalowej w górotwór. Pręt stalowy stanowiący kotew zostaje wklejony w górotwór na całej długości lub tylko na końcu wpuszczonym w ścianę górotworu. W wielu przypadkach wklejenie to nie występuje na całej długości klejonej powierzchni kotwi. Niejednokrotnie w procesie eksploatacji kanał wklejenia kotwi ulega przesunięciu na skutek uskoków górotworu. W ekstremalnych przypadkach uskok może doprowadzić do ścięcia kotwi. Wszystkie uszkodzenia mają znaczący wpływ na wytrzymałość konstrukcji nośnej obudowy chodnika. Wyznaczenie jakości zamocowania kotwi utrudnia fakt, iż metoda musi być nieniszcząca i nieinwazyjna, a dostęp do niej jest tylko od strony wystającego końca z ściany chodnika. Metoda wizualizacji uszkodzenia kotwi oparta jest na analizie fali ultradźwiękowej rozchodzącej się w niej na skutek wymuszenia ukierunkowanym impulsem fali ultradźwiękowej.
5
75%
PL
W pracy przedstawiono kotwy chemiczne. Zaprezentowano ich podział, zalety w porównaniu z kotwami mechanicznymi oraz obszary ich wykorzystania. Omówiono też rozwiązania systemowe, w których wykorzystano kotwienie chemiczne.
EN
In the paper there were presented chemical dowels. It describes their division, their advantages in comparison to mechanical anchors and areas of their use. The article also includes system solutions that use chemical anchoring.
7
Content available remote Kotwy linowe stałe (DCP) i tymczasowe firmy SUSPA-DSI
63%
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące zabezpieczeń wykopów i nasypów drogowych w rejonach osuwiskowych wykonywanych metodami wiertniczymi w postaci palisad oraz palisad kotwionych. Przedstawiono nową technologię wykonywania pali nazwanych palami DFF umożliwiającą realizowanie palisad w utrudnionych warunkach fliszu karpackiego. Technologia ta pozwala na szybkie i wydajne prowadzenie wierceń zarówno w gruntach zalegającymi nad spągiem warstw skalistych jak również w samych skałach miękkich oraz twardych.
EN
This article presents problems concerning the stability problems of road excavations and embankments in the areas of landslides, performed in the form of palisade and anchored palisade. The new technology of performance of piles called DFF, allowing for paling in the sophisticated conditions of Carpathian flysch have been discussed. This technology allows for fast and efficient conduct of drilling both on soils as well as in the soft and hard rocks.
9
63%
PL
Włoski producent zaprojektował i wyprodukował urządzenie, które można wykorzystać przy wykonywaniu pali CFA, kolumn DSM o długości 16 m, jak i przy wierceniach pod kotwy gruntowe czy kolumny jet-grouting. Z jego pomocą można też realizować wiercenie z użyciem dużych młotków dolnych.
10
Content available Nowy system prętów samowiercących BB DRILL
63%
PL
Kotwy gruntowe iniekcyjne oraz gwoździe gruntowe i mikropale to stalowe i pomocnicze części takich konstrukcji, jak np. ścianki szczelne, palisady, fundamenty. W trakcie wiercenia otworu w gruncie te samowiercące elementy o długim kształcie zostają obudowane gruntobetonem powstałym z mieszaniny urobionego gruntu i zaczynu.
PL
Tematem artykułu jest wyznaczenie współpracy nowych zakotwień systemowych z wmontowanymi już w trakcie produkcji ścian trójwarstwowych wieszakami. Konieczność stosowania nowych zakotwień jest faktem nie podlegajacym wątpliwości. Dobiega bowiem końca trwałość mocowan warstw fakturowej w scianach trójwarstwowych. Tym bardziej, że zakrojone są na szeroką skalę prace termomodernizacyjne, co dodatkowo jeszcze obciaży wieszaki za posrednictwem dodatkowej izolacji termicznej i wyprawy elewacyjnej. Liczbę nowych zakotwień określa się w sposób obliczeniowy. Optymalnie jest stosować na nowe zakotwienia pręty odpowiadające podstawowej średnicy istniejących wieszaków, czyli o ąrednicy Ø 12 lub Ø 14 mm.
EN
The topic of the article is to establish cooperation with new anchoring system integrated to already producing three-layer wall anchors. The need for new anchorage is a fact not subject to doubt. Since coming to the end of life mounts of textured layers in the three-layer walls. The more that are reaching a large-scale thermo-modernization works, which additionally charged anchors through additional thermal insulation and cladding expedition. The number of new anchorages shall be determined as calculation. Optimally it is to apply for a new anchor rods corresponding to the core diameter of the existing anchors or Ø 12 or Ø 14 mm.
13
Content available remote Uwagi dotyczące ocieplania ścian metodą lekką mokrą
51%
14
Content available remote Mocowanie mechaniczne systemów ETICS
51%
PL
W artykule omówiono dobór oraz sposób mocowania łączników mechanicznych w systemach ETICS. Przedstawiono wpływ rodzaju podłoża oraz czynników zewnętrznych na sposób kotwienia oraz technikę osadzania łączników. Podano wymagania formalno-prawne stawiane składnikom systemów ociepleń.
EN
The article presents the methods of selection and attachment of mechanical fixings in ETICS systems. The article describes the influence of substrate type and external factors on the anchoring method and fixing process. Formal requirements for elements of insulation systems are provided.
16
Content available remote Kotwy ukryte do mocowania okładzin elewacyjnych
51%
PL
W artykule opisano zasady oceny właściwości technicznych kotew ukrytych do mocowania okładzin elewacji wentylowanych. Przedstawiono również wymagania związane z wprowadzeniem kotew do obrotu w budownictwie.
EN
The article describes the principles of evaluation of technical characteristics of hidden anchor bolts used for the fastening of façade cladding. Furthermore, the article describes the requirements related to the admission of anchor bolts to trading in construction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.