Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
RU
Исследования по влиянию севооборота и удобрения на засорение поля проводились в трех очередных годах 1980-1982 в рамках статического опыта заложенного в 1957 г. в опытной станции Броды. Озимая рожь возделывалась в монокультуре и в 7-летнем севообороте. В исследованиях были приняты следующие удобрительные варианты: контроль без удобрения, стойловый навоз, стойловый навоз + NРK, NРK + Ca, NРK, NK, PK, N, Р и K. Возделывание озимой ржи в монокультуре приводило к росту численности и массы сорняков в поле и к повышению массы диаспор сорняков в почве. Севооборот и удобрение приводили к существенным изменениям в видовом составе сорняков в озимой ржи и диаспор сорняков в почве. Под монокультурой повышалось участие таких сорняков, как Apera spicaventi, Veronica sp., Vicia sp., Arenaria serphyllifolia, Centaurea cyanus u Lithospermum arvense.
EN
Investigations on the effect of crop rotation and fertilization on weediness of winter rye were carried out in the subsequent years 1980-1982 within the framework of a static experiment established in 1957 at the Agricultural Experiment Station'Brody. Winter rye was cultivated in monoculture and in the 7-year crop rotation. The experiment comprised the following fertilizing treatments: no fertilization (control), farmyard manure, farmyard manure + NPK, NPK + CA, NPK, NP NK, N, P and K. The winter rye monoculture caused a growth of the number and mass of weeds in the field and a increase of the mass of weed diaspores in soil. The applied crop rotation and fertilization led to significant changes in the species composition of weeds on the winter rye field and of diaspores in soil. The share of such weed species, as Apera spica-venti, Veronica sp., Vicia sp., Arenaria serphyllifolia, Centaurea cyanus and Lithospermum arvense increased in the monoculture.
PL
W artykule przedstawiono przegląd bieżących badań prowadzonych w krajach europejskich nad możliwością stosowania skrajnych uproszczeń następstwa roślin jakimi są monokultury, uzupełnionych o wyniki badań prowadzonych w innych regionach świata oraz w Polsce z uwzględnieniem badań własnych. Omówiono czynniki przemawiające za i przeciw systemom monokulturowym, W szerszym aspekcie rozważono również rolę najstarszych doświadczeń wieloletnich z uprawą roślin w monokulturze.
EN
The paper presents a review of current studies being conducted in European countries regarding the possibility of applying extremely reduced crop sequences e. g. continuous cropping, as well as some additional results firom research carried out in other regions of the world, including Poland. Some factors favouring or not favouring continuous cropping systems are discussed. Much consideration is given to long-term experiments with continuously-grown crops.
PL
Współczesne rolnictwo wykorzystuje w bardzo szerokim zakresie przemysłowe środki produkcji. Wśród nich jest wiele ksenobiotyków, między innymi środki ochrony roślin służące do zwalczania szerokiej gamy agrofagów, które mogą być dobrym przykładem integracji metod i dochodzenia do zrównoważonej produkcji i zrównoważonego rozwoju społecznego. Wskazano na pewne istotne kierunki badań w zakresie biologii oraz technologii zwalczania chwastów, które pozwolą na lepsze zapobieganie, monitorowanie i interwencję w integrowanej produkcji roślinnej. Ponadto wykazano, że ochrona roślin w wysokim stopniu jest przygotowana do pełnego włączenia jej do zintegrowanych systemów produkcji. Dotyczy to zbieżności koncepcji i założeń rolnictwa zintegrowanego. Należy jednak sobie zdawać sprawę, że integrowane metody zwalczania chwastów wymagają szerokiej wiedzy dotyczącej biologii i szkodliwości chwastów oraz przewidywania ekonomicznych skutków przyjętej strategii w walce z chwastami.
EN
Modern agriculture is increasingly being promoted as the best means of combining efficient, profitable production with greater environmental responsibility and safety at the farm level. The whole farm policy aiming at providing the basis for efficient and profitable production which is economically viable and environmentally responsible. It integrates beneficial natural processes into modern farming practices using advanced technology e.g. xenobiotics, and aims at minimizing the environmental risks while conserving, enhancing and recreating that which is of environmental importance. Integrated systems of weed control aim at maximizing the impact of husbandry and mechanical methods, and so reduce the dependence on chemical herbicides. Decisions need to be made on a crop by crop and field basis. Attention to detail, regular crop monitoring and the need for precision are all important.
EN
Field experiments were carried out in the years 1986-1989 at Brody Experimental Station to determine an influence of some growth regulators - Cultar, Baronet 70 WG and Alar 85 on tetraploid red clover seed yield. The results indicated and confirmed the superior influence of weather conditions on seeds yield. Cultar and Baronet applying was considerably less effective than Alar. Different positive biological mode of action of Alar was also found in this research as well as its favorable effect on yield structure parameters, germination, and seed vigor.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.