Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tibial nerve
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Aim of the study: High-resolution ultrasonography of the tibial nerve is a fast and non invasive tool for diagnosis of diabetic peripheral neuropathy. Our study was aimed at finding out the correlation of the cross sectional area and maximum thickness of nerve fascicles of the tibial nerve with the presence and severity of diabetic peripheral neuropathy. Material and methods: 75 patients with type 2 diabetes mellitus clinically diagnosed with diabetic peripheral neuropathy were analysed, and the severity of neuropathy was determined using the Toronto Clinical Neuropathy Score. 58 diabetic patients with no clinical suspicion of diabetic peripheral neuropathy and 75 healthy non-diabetic subjects were taken as controls. The cross sectional area and maximum thickness of nerve fascicles of the tibial nerves were calculated 3 cm cranial to the medial malleolus in both lower limbs. Results: The mean cross sectional area (22.63 +/– 2.66 mm2 ) and maximum thickness of nerve fascicles (0.70 mm) of the tibial nerves in patients with diabetic peripheral neuropathy compared with both control groups was significantly larger, and statistically significant correlation was found with the Toronto Clinical Neuropathy Score (p < 0.001). The diabetic patients with no signs of peripheral neuropathy had a larger mean cross sectional area (14.40 +/– 1.72 mm2 ) and maximum thickness of nerve fascicles of the tibial nerve (0.40 mm) than healthy non-diabetic subjects (12.42 +/– 1.01 mm2 and 0.30 mm respectively). Conclusion: The cross sectional area and maximum thickness of nerve fascicles of the tibial nerve is larger in diabetic patients with or without peripheral neuropathy than in healthy control subjects, and ultrasonography can be used as a good screening tool in these patients.
PL
Cel pracy: Ultrasonografia wysokiej rozdzielczości nerwu piszczelowego jest szybką i nieinwazyjną metodą możliwą do wykorzystania w rozpoznaniu cukrzycowej neuropatii obwodowej. Celem naszej pracy było ustalenie, czy istnieje zależność pomiędzy polem przekroju poprzecznego oraz maksymalną grubością pęczków nerwu piszczelowego a występowaniem i zaawansowaniem cukrzycowej neuropatii obwodowej. Materiał i metoda: Badaniu poddano 75 pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2 z klinicznym rozpoznaniem cukrzycowej neuropatii obwodowej. Stopień zaawansowania neuropatii oceniany był za pomocą Klinicznej skali neuropatii Toronto (Toronto Clinical Neuropathy Score). Grupę kontrolną w badaniu stanowiło 58 pacjentów z cukrzycą bez objawów klinicznych cukrzycowej neuropatii obwodowej oraz 75 zdrowych osób. Pole przekroju poprzecznego oraz maksymalna grubość pęczków nerwu piszczelowego wyliczane były na wysokości 3 cm powyżej kostki przyśrodkowej w obu kończynach dolnych. Wyniki: Średnie pole przekroju poprzecznego (2,63 +/− 2,66 mm2) oraz maksymalna grubość pęczków nerwu piszczelowego (0,70 mm) u pacjentów z cukrzycową neuropatią obwodową były istotnie statystycznie większe niż u osób z obu grup kontrolnych. Stwierdzono także występowanie istotnej statystycznie zależności pomiędzy wielkością tych parametrów a stopniem zaawansowania cukrzycowej neuropatii obwodowej według Klinicznej skali neuropatii Toronto (p < 0,001). U pacjentów chorujących na cukrzycę bez występowania objawów klinicznych cukrzycowej neuropatii obwodowej pole przekroju poprzecznego (14,40 +/− 1,72 mm2) oraz maksymalna grubość pęczków nerwu piszczelowego (0,40 mm) były większe niż u zdrowych uczestników badania (odpowiednio 12,42 +/− 1,01 mm2 i 0,30 mm). Wnioski: Przekrój oraz maksymalna grubość pęczków nerwu piszczelowego są większe niż u osób zdrowych zarówno u pacjentów z cukrzycą cierpiących na cukrzycową neuropatię obwodową, jak i bez klinicznych objawów neuropatii. Ultrasonografia może być z powodzeniem wykorzystywana u chorych z cukrzycą jako badanie przesiewowe pod kątem występowania cukrzycowej neuropatii obwodowej. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-71
EN
The injury of the lower limb nerves is a very frequent complication after the varicose veins surgical treatment. The stripping of the great saphenous vein can cause the lesion of saphenous nerve and other lower limb nervesThe aim of the study was to establish the relationship between the percentage of the nerve injuries at the long stripping of great saphenous vein and to estimate the impact of this surgical treatment on the quality of patient's life.Material and methods. The neurophysiological examinations which included 80 patients were performed four times- before the operation, 2 weeks, 3 and 6 months after the operation. The following neurophysiological examinations were used: the sensory conduction velocity studies (SCV), the intensity of current-stimulus duration curves (IC-SD) and the von Frey filaments examination, the electroneurography (ENG, M-wave studies) and electromyography (EMG). The questionnaire to estimate the quality of life among the patients after the varicose veins operations was also conducted.Results. 30 patients (36%) were found to be injured with the saphenous nerve. These disorders persisted among 17 patients (21.25%) 3 months and among 11 patients (13.75%) 6 moths after the operation. In 38 patient (47.5%) 2 weeks after the operation, 24 of patients (30%) 3 months after the operation and in 15 patients (18.75%) 6 months after the operation showed the abnormalities which were usually located near the medial ankle. The paraesthesia which occured among 32 patients (40%) did not worsen the quality of life and only one patient wouldn't agree to repeated operation. In 6 patients (7.5%) there was found hyperaesthesia which had the significantly bad impact on patient's life and 5 of them (83.33%) wouldn't agree to such an operation once again. There were also observed the temporary disorders of the tibial nerve (7 patients - 8.75%) and the peroneal nerve (17 patients - 21.25%).Conclusions. The varicose veins operations have the significantly bad influence on the saphenous nerve transmission and can cause a transient injury of the tibial and peroneal nerves. The sensory disorders usually concern the region of the medial ankle. The operation doesn't significantly worsen the patient's quality of life but the sort of sensory disorders has the influence on patient's estimation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.