Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lakierowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Ogólne trendy rynku poligraficznego (zmniejszenie wysokości nakładów druków, zwiększenie wymagań co do jakości,produktów i ich uszlachetniania) oraz rozwój technologii drukowania cyfrowego wymuszają pojawienie się nowych metod uszlachetniania druków. W pracy przeanalizowano współczesne metody lakierowania druków cyfrowych, w tym i druków opakowaniowych: konwencjonalne sposoby lakierowania odbitek analogowych i cyfrowych; cyfrowe elektrofotograficzne sposoby uszlachetniania/lakierowania odbitek elektrofotograficznych; cyfrowe natryskowe metody lakierowania odbitek. Natryskowe systemy lakierowania lakierem utrwalanym promieniowaniem UV są przyszłością technologii lakierowania.
EN
General trends of the printing market (reduction in length of print runs, an increase in requirements concerning the quality of products and their improvement) and the development of digital printing technology force the appearance of new methods of prints' improvement. The contemporary methods for digital prints varnishing including packaging prints are analyzed: conventional methods of varnishing analogue and digital copies, digital electrophotography methods of improving/varnishing electrophotographic copies, digital spraying methods for copy varnishing. Spraying systems of varnishing with UV cured varnishes is the future of varnishing technology.
PL
Podczas prowadzenia badań nad wybranym obiektem technicznym tworzy się jego modele numeryczne. Uproszczone modele pomijają niektóre zależności i zbudowane są z liniowych elementów składowych. W artykule przedstawiono uproszczony model renowacyjnej kabiny lakierniczej pracującej w trybie lakierowania. Elementy składowe modelu oparte są na liniowych transmitancjach operatorowych. Zweryfikowany z obiektem rzeczywistym model symulacyjny może stanowić użyteczne narzędzie w pracach badawczych i rozwojowych. Przedstawiony model może stanowić podstawię do rozszerzania go o kolejne elementy w celu stworzenia kompleksowego modelu symulacyjnego.
EN
During research process on the technical object, the numerical models are created. At simplified models some dependences are neglected, and the model is created of linear elements. The paper presents a simplified linear model of refinishing spray booth operating in painting model. All components of the model base on linear transfer functions. The numerical model verified with real object can be useful at research and development. Presented simulation model can be extended with additional blocks in case to create a complex simulation model of refinishing spray booth.
PL
Aby poprawnie zamodelować obiekt rzeczywisty jako obiekt sterowania automatycznego, należy zidentyfikować jego dynamikę. W przypadku identyfikacji dynamiki jego elementów składowych, wymagana jest rejestracja wielu zmiennych. W artykule przedstawiono koncepcję systemu pomiarów i rejestracji temperatury w renowacyjnej kabinie lakierniczej. Rejestracja temperatury w wybranych punktach pozwoli na identyfikację dynamiki poszczególnych elementów kabiny lakierniczej jako obiektu sterowania temperaturą. Identyfikacja taka ułatwi utworzenie numerycznego modelu symulacyjnego w celu realizacji prac badawczo rozwojowych nad efektywnością energetyczną kabin lakierniczych.
EN
In case to correct modeling of real object as the automatic control plant, its dynamic must be identified. If dynamics of the object’s components are identified then many parameters records are necessary. The paper presents the concept of measurement and recording system of temperatures inside the refinishing spray booth. Data history of temperatures at the different points in spray booth will help to identify dynamics of spray booth components. The transfer functions describing dynamics of components will help to create a numerical model for simulations of spray booth operation. A model can be used at research and development work focused on spray booth’s energy efficiency.
EN
Contemporary market trends – short runs, shorter realization time and marketing needs – cause constant increase of digital printing methods share, especially in label and packaging production. The article presents the available on the market systems used for digital ink-jet varnishing of prints.The advantages of these systems are discussed. It was stated that they are economic effective alternative to screen and flexo printing machines, especially in short and middle runs.
Opakowanie
|
2001
|
tom 46
|
nr 03
10-12
PL
Rozwój zastosowania blachy białej wiąże się z nowoczesnymi metodami jej cynowania, a także z zabezpieczaniem powierzchni blachy przed korozją przez lakierowanie lub pasywację. Metody tego zabezpieczania zależeć powinny od przeznaczenia produkowanych puszek.
EN
The expansion of the tinned plate application is connected with the introduction of modern methods of tinning and also of anticorrosion protection of its surface by lacquering or passivation. The methods of this protection should depend upon the destination of produced cans.
16
Content available remote Lakierowanie a problem suchego powietrza. Cz. II
75%
17
Content available remote Lakierowanie a problem suchego powietrza. Część I
75%
Logistyka
|
2014
|
tom nr 5
1183--1188
PL
Zadaniem kabiny lakierniczej jest wymiana powietrza w jej wnętrzu, co zapewnia zarówno komfort i bezpieczeństwo lakiernika jak również jakość procesu lakierowania oraz jakość nakładanych powłok lakierniczych. Coraz częściej w kabinach lakierniczych stosuje się rekuperatory krzyżowe w celu obniżenia kosztów eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych. Konstrukcja rekuperatorów jest podatna na „zaklejanie się” osadami mgły lakierniczej, co powoduje sukcesywne zmniejszanie wolumenu masy wymienianego powietrza. Sytuacja taka prowadzi do powstawania zagrożeń wybuchem oraz zatrucia. W artykule przedstawiono wstępną analizę powstawania osadów lakierów, jako przyczyny zagrożeń.
EN
The task of the spray booth is the air exchange in its interior which provides both comfort and safety of a painter as well as the quality of the painting process and the quality of applied coatings. Increasingly, paint booths are equipped with cross recuperators. Recuperators reduce operating costs, especially in winter conditions. The design of recuperators is prone to be clogged of overspray sediments. The paper presents a preliminary analysis of the formation of varnish deposits as the cause of hazard.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.