Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Suplementy wspomagające odchudzanie należą do środków spożywczych, których celem jest m.in. uzupełnienie normalnej diety o substancje wykazujące efekt fizjologiczny, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, przeznaczonych do spożywania w małych odmierzonych ilościach jednostkowych. Do najczęściej stosowanych składników bioaktywnych w suplementach diety wspomagających odchudzanie należą: chrom, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt gorzkiej pomarańczy, L-karnityna, błonnik. Suplementy diety wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania zawarte w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety z dnia 9 października 2007r. (Dz.U. z 2007 r. nr 196, poz. 1425 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29). W Polsce nadzór nad wprowadzaniem do obrotu handlowego suplementów diety dla osób odchudzających się sprawuje Główny Inspektorat Sanitarny, którego obowiązkiem jest m.in. rejestracja produktu, kontrola zgodności z wymaganiami prawa żywnościowego oraz badanie, czy suplement diety nie ma właściwości produktu leczniczego.
EN
Supplements supporting weight reduction are foodstuffs whose purpose is, among others, supplementing a normal diet with substances having a physiological effect, a form allowing for dosage, intended for consumption in small, measured unit. The most commonly used bioactive ingredients in dietary supplements supporting weigh reduction include: chromium, green tea extract, bitter orange extract, L-carnitine, fiber. Dietary supplements placed on the market must meet the requirements of the Act on Food Safety and Nutrition of August 25, 2006 (Journal of Laws of 2010 No. 136, item 914, as amended), Regulation of the Minister of Health on composition and labeling of dietary supplements dated 9 October 2007. (Journal of Laws of 2007 No. 196, item 1425, as amended) and the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 23 December 2014 on the labeling of particular types of foodstuffs (Journal of Laws of 2015, item. 29). In Poland, the supervision over the introduction of dietary supplements supporting weight reduction on the market is exercised by the Głowny Inspektorat Sanitarny, whose duty is, among others, product registration checking compliance with the requirements of food law and examining whether dietary supplement does not have the properties of the medicinal product.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.