Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Procyon lotor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A 5:1 combination of ketamine hydrochloride (KH) and xylazine hydrochloride (XH) was used to immobilize raccoons Procyon lotor (Linnaeus, 1758). Ten raccoons were intramuscularly injected a total of 11 times with dosages between 22.0 to 38.2 mg/kg KH and 4.4 to 7.6 mg/kg XH. Mean (± SE) induction time (3.4 ± 0.5 min), recovery time (101.2 ± 27.8 min), and resting heart rate (92 ± 7.6 bpm) was similar to values reported for captive raccoons immobilized with 10 mg/kg KH and 2 mg/kg XH. Mean body temperature decreased 1.3°C between 0 and 20 min post-recumbency. Respiration (23 ± 4.0) was generally deep and consistent. A mixture of 5:1 KH/XH is a suitable immobilizing agent for wild raccoons during field studies.
EN
Invasive alien species are considered to be one of the most important causes for the extinction and the reason for diminishing of the wild native species. Considering that nowadays the raccoon (Procyon lotor, Linnaeus 1758) is found in several European and Asian countries where it can amplification its ranges remarkably, but it is actually native to North and Central America. Here, we use the Maxent model to generate a preliminary map of the potential distribution of the raccoon around the world and enumerate its relative risk of invasion across all countries. In a study, MaxEnt predicted a significantly large area as the eco-climatically suitable habitat for the raccoon in the world. The predicted habitats are consistent with the wide-ranging habitat associations of the raccoon in its well-established sites. The results identified the hotspots of the raccoon invasion and indicated the possible dispersal pathways. Results also showed that both precipitation and temperature variables were strongly correlated with the raccoon distribution and the species would be absent in cold environments with average sub-zero temperatures.
EN
Biological invasions are one of the most important problems of nature conservation, which affect several branches of forestry and game management. In case of recent invasions, there is a problem with assessment of invasion intensity due to insufficient quantity of data. In Poland, eight of 31 game species are alien and three small predators are serious threat to biological diversity. The most recent of them is raccoon (Procyon lotor L.). Similarly to studies about rodents and flu, we tested potential of Google search engine to assess whether it may be used as a proxy for species abundance, by downloading search index of phrase 'szop pracz' (i.e. raccoon). We decomposed time series of search intensity in weak intervals into trend, seasonal and remainder, and identified sources of variability within these elements. We also proved, that this time series may be modeled using four moving average model, according to ARIMA technique. Seasonal element was connected with species biology – raccoon was recorded less frequently in winter, due to its lower activity in this time. Remainder was connected with entertainment and law regulation news in most popular websites, which resulted the peak of search index in 2009, when there was a change in length of hunting season for raccoon. Moreover, we proved that annual sums of search indices were positively correlated with hunting gain of raccoon (p<0.05; R²=0.34), thus studied time series is connected with biological phenomena of raccoon invasion. Our results show that search engine queries may be useful in predicting and reconstruction of biological invasions.
EN
Hunting is among main pathways for intentional introductions of alien species. However, some of these species became pests and the main aim of their management is reducing population numbers. Raccoon dogs, raccoons and American minks were originally introduced outside the Polish territory and immigrated here around 1950s. Immigrants, supported by animals that escaped or were released from fur farms and hobby collections, established and spread to the level that makes their complete eradication unrealistic, despite since 2009 they can be hunted throughout the year and trapped. The only practicable management option for raccoon dog and American mink is long-term local control in areas of high natural value. The rate of invasion of raccoon can still be slowed down if more intensive control is applied. Efficiency of control of all three species in Poland is hindered by legal solutions which restrict hunting tolls to numbers approved at the beginning of the season. Justification of drastic control methods is questioned by different stakeholders, including some hunters, particularly if they are unlikely to have significant influence on the scale of invasion. Direct control of aliens species should therefore be accompanied by protection of native enemies and competitors, including protection of their habitats, and awareness-raising campaigns on reasons and consequences of biological invasions and means to reduce this problem.
PL
Gospodarka łowiecka stanowi jedną z przyczyn introdukowania w nowe miejsca obcych gatunków. Większość z nich stanowi pożądany element łowisk i jest otaczana przez myśliwych opieką, której elementem są m.in. nowe celowe wsiedlenia. Jednak część obcych gatunków łownych jest uznawana za szkodniki, a głównym celem gospodarki nimi jest ograniczanie liczebności. Do gatunków takich należą jenot (Nyctereutes procyonoides), szop pracz (Procyon lotor) i norka amerykańska (Neovison vison). Te drobne drapieżniki pojawiły się na terenie Polski mniej więcej w połowie XX w., a głównym źródłem inwazji była imigracja osobników wsie-dlonych poza obszarem Polski. Drugim źródłem inwazji tych gatunków były ucieczki z ferm zwierząt futerkowych, czy też coraz bardziej popularnych hodowli hobbystycznych. Do chwili obecnej inwazja jenota i norki amerykańskiej objęła praktycznie całe terytorium Polski, natomiast rozmnażająca się populacja szopa pracza obejmuje swoim zasięgiem zachodnią część kraju, choć pojedyncze osobniki, pochodzące najprawdopodobniej z prywatnych hodowli, są coraz częściej spotykane także w innych rejonach. Wszystkie trzy gatunki uznawane są za niebezpieczne drapieżniki negatywnie wpływające na rodzimą faunę i zostały zaliczone do 100 najgroźniejszych obcych gatunków w Europie. Mimo swojej szkodliwości, gatunki te zostały włączone do listy zwierząt łownych dopiero niedawno - jenot i norka w 1995 roku, a szop w 2004 roku. Początkowo zostały one jednak objęte okresem ochronnym, który zo- stał całkowicie zniesiony dopiero w 2009 roku. Jednocześnie od 2009 roku gatunki te mogą być chwytane w pułapki żywołowne. Obecny poziom pozyskania tych gatunków nie ma istotnego wpływu na zmniejszenie liczebności czy spowolnienie tempa ich ekspansji. Należy jednak podejmować kontrolę tych gatunków w skali lokalnej, na obszarach, na których skutki ich negatywnego wpływu na rodzimą przyrodę są szczególnie dotkliwe (np. w parkach narodowych). Większe nadzieje w skali całej Polski można wiązać z efektywną gospodarką łowiecką szopem praczem, dla którego zwiększenie pozyskania mogłoby spowolnić tempo ekspansji. Konieczne jest również pilne wprowadzenie w życie rozporządzenia ograniczającego posiadanie i handel tymi gatunkami. Bardzo pożądana byłaby również zmiana przepisów dotyczących planowania pozyskania tych gatunków. Ponadto konieczna jest dyskusja nad etycznymi aspektami stosowania drastycznych metod kontroli inwazyjnych obcych gatunków, a także prowadzenie działań mających na celu ochronę ich rodzimych wrogów i konkurentów. Bardzo istotna jest również ochrona rodzimych gatunków narażonych na negatywny wpływ gatunków obcych, szczególnie poprzez ochronę ich siedlisk.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.