Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 343

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suplementy diety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available Popularność suplementów diety wśród młodzieży
100%
PL
W artykule przedstawiono znajomość zagadnień związanych z suplementami diety przez gimnazjalistów i licealistów. Omówiono najbardziej popularne suplementy diety i wskazano źródła wiedzy młodzieży o tych suplementach oraz powody stosowania suplementacji diety przez wymienione osoby.
EN
This paper describes the most popular diet supplements, presents young people’s knowledge concerning supplements, source of this knowledge and causes of supplement application by young people.
EN
The subject of this paper is connected with the prohibition of misleading consumers in the presentation of dietary supplements. Judicial decisions indicate that the prohibition of misleading consumers is frequently infringed in the presentation of dietary supplements by the use of prohibited references to medicinal properties of these products. The paper discusses issues concerning the relationships of the prohibition of misleading consumers with the concept of food safety based on the example of dietary supplements. In conclusion the author states that the prohibition of misleading consumers creates in food law a certain buffer – blocking the possibility for the occurrence of situations undesirable from the point of view of consumer health and life or obstacles for the free selection of products, thanks to which it becomes an essential element in food safety management. In turn, infringement of this prohibition may determine the evaluation of products in terms of their safety.
IT
L’oggetto dell’articolo è il divieto di indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche degli integratori alimentari. Le sentenze dei tribunali dimostrano che il divieto di indurre in errore viene spesso violato nella presentazione degli integratori alimentari tramite l’uso dei riferimenti, vietati dalla legge, alle proprietà curative dei prodotti. Nell’articolo vengono discusse le questioni dei rapporti del divieto di indurre in errore con il concetto di sicurezza alimentare sull’esempio degli integratori alimentari. In conclusione, l’Autrice afferma che il divieto di indurre in errore crea nel diritto alimentare un vero e proprio „tampone” – blocco per l’insorgere delle situazioni indesiderabili dal punto di vista della salute e della vita del consumatore oppure soltanto dell’ostacolo alla libertà di scelta dei prodotti, diventando così un elemento importante nella gestione della sicurezza alimentare. Invece la violazione di tale divieto potrebbe pregiudicare la valutazione del prodotto sotto l’aspetto della sua sicurezza.
PL
Celem badań była ocena czynników kształtujących wiedzę na temat suplementacji diety oraz częstotliwości stosowania suplementów wśród osób starszych po 60. roku życia. Badania przeprowadzono wśród 211 respondentów, przebywających na kuracji sanatoryjnej w Kołobrzegu. Wykazano, iż 28% badanych osób, w wieku powyżej 60. roku życia, korzystała z suplementacji diety. Głównym czynnikiem kształtującym wiedzę o suplementach był lekarz lub dietetyk. Spośród suplementów najczęściej wybierano witaminy z grupy B, A+E, witaminę C, zestawy witaminowo-mineralne i magnez.
EN
The aim of this study was to assess the factors influencing the knowledge of the dietary supplementation, frequencies of application of the supplements among persons aged 60. and over. The study was carried out on the group of 211 persons, which were staying on a SPA resort in Kołobrzeg. It was proved that 28% of the researched persons, were using the supplementation of diet and the major influencing their choice were doctor and dietitian. Among the supplements most frequently chosen were vitamins from the group B, A + E, witamin C and magnesium. It was found that the cause of supplementation was to improve the health and well-being.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem pH środowiska na aktywność przeciwrodnikową kwercetyny w obecności witaminy C (kwasu askorbinowego). Stwierdzono, że aktywność przeciwrodnikowa kwercetyny, zmierzona w teście TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity), ulega znacznemu obniżeniu w pH 4,5-9,0 w wyniku interakcji z kwasem askorbinowym. Wykonano odpowiednie obliczenia kwantowo-chemiczne w celu wyjaśnienia obserwowanego antagonistycznego oddziaływania pomiędzy tymi przeciwutleniaczami.
EN
In the present study, the effect of pH of the surrounding medium on the radical-scavenging activity of quercetin in the presence of vitamin C (ascorbic acid) was investigated. It was found that at pH 4.5-9.0 radical-scavenging activity of quercetin in the TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) assay is strongly reduced by ascorbic acid as a result of their interactions. Some relevant quantum-chemical calculations were performed to get some insight into the mechanism of observed antagonistic interaction between these two popular antioxidants.
PL
Badanie dotyczyło oceny częstości przyjmowania preparatów kwasu foliowego przez kobiety ciężarne, z uwzględnieniem okresu rozpoczęcia suplementacji, a także oszacowania dawki kwasu foliowego przyjmowanego w postaci preparatów. Badanie przeprowadzono w Warszawie, metodą ankietową wśród 547 kobiet ciężarnych. Badania wykazały, że suplementację diety kwasem foliowym przed zajściem w ciążę stosowało 31 % badanych kobiet. Częściej były to kobiety z wykształceniem wyższym, w optymalnym wieku rozrodczym i niekorzystną przeszłością położniczą. Suplementacja diety kwasem foliowym w okresie ciąży była powszechna (86% ciężarnych), jednakże zdecydowana większość ciężarnych (66,7%) rozpoczęła suplementację diety kwasem foliowym zbyt późno (4-5 tydzień ciąży lub początek 3 miesiąca). 36% kobiet ciężarnych przyjmowało dość duże dawki kwasu foliowego (1200-1400 µ.g dziennie), co wynika z jednoczesnego przyjmowania preparatu kwasu foliowego i innych preparatów witaminowo -mineralnych.
EN
The aim of this study was to assess supplementation of folic acid among pregnant women and estimate the dose of folic acid taken as preparations. This study included 547 women hospitalized at the Obstetric Department of Warsaw Medical University from April 2005 to March 2007. The quantity, frequency and kind of taking folic acid supplements was estimated on survey questionnaire. The results reveal that 31% of examined women used folic acid supplementation before pregnancy and that women with higher education, in optimal child-bearing period and also women who were having problem with previous pregnancies more often applied folic acid. Supplementation during pregnancy was common (86% of women), but majority of women (66,7%) started taking supplements of folic acid too late (4-5 week of pregnancy or from the beginning of third trimester) when the nervous system of foetus already started coming into existence. 36% of women took high doses of folic acid (1200-1400 µg/day) what results from taking folic acid preparations and other multivitamins and minerals supplements together.
EN
The motivation to use dietary supplements in sports is very high and strongly correlated with the need to perform better and achieve improved results. Data from the Public Opinion Research Center indicate that nine out of ten Polish adults use supplements, while athletes often use several supplements concomitantly. The usage of supplements depends primarily on the type of sports discipline and increases with the intensity of training and the age of the respondents. The published data also suggests that athletes are willing to take supplements without gathering reliable information about the active substances they contain. Therefore, there are many documented cases of doping, including unintentional doping, in the history of sport. In the case of professional athletes, a significant problem is the risk of the contamination of supplements with substances from the World Anti-Doping Agency (WADA) list. Therefore, one should ensure that the possible benefits of using supplements outweigh the risks of using them. Evaluation of the current diet should be the first step in selecting potential supplementation. This process should be carried out based on an assessment of anthropometric, biochemical, clinical and environmental data. The decision should be based on a complex analysis of the athlete. The analysis presented here is based on the reports of the WADA and scientific literature and it aims to provide information on the use of supplementation in sports, including data on legal regulations and potential risks associated with their use.
PL
Motywacja w zakresie stosowania suplementów diety w sporcie jest duża i silnie skorelowana z potrzebą osiągania coraz lepszych wyników przez konsumenta. Dane pochodzące z Centrum Badań Opinii Społecznej wskazują, że dziewięciu na dziesięciu dorosłych Polaków stosuje suplementację, a sportowcy wielokrotnie sięgają po kilka suplementów jednocześnie. Korzystanie z suplementów zależy przede wszystkim od rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej i wzrasta wraz z intensywnością treningu oraz wiekiem respondentów. Opublikowane dane sugerują również, że sportowcy są skłonni przyjmować suplementy bez gromadzenia wiarygodnych informacji o zawartych w nich substancjach aktywnych. Dlatego w historii sportu udokumentowanych jest wiele przypadków dopingu, również tego niezamierzonego. Znaczącym problemem w przypadku stosowania suplementów diety przez zawodowych sportowców są również potencjalne zanieczyszczenia substancjami z listy Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA). Ocena dotychczasowego sposobu odżywiania powinna być pierwszym krokiem w doborze suplementacji. Proces ten powinien uwzględniać ocenę danych antropometrycznych, biochemicznych, klinicznych i środowiskowych sportowca. Zatem kompleksowe podejście do oceny takiej potrzeby powinno być zadaniem sztabu szkoleniowego. Decyzja zaś powinna się opierać na złożonej analizie potrzeb żywieniowych sportowca. Podstawą niniejszej analizy są raporty WAD-y oraz piśmiennictwo naukowe, a jej celem jest przybliżenie informacji na temat wykorzystania suplementów w sporcie, z uwzględnieniem danych dotyczących przepisów prawnych i potencjalnych zagrożeń wynikających z ich zastosowania.
20
Content available Możliwości zastosowania biomasy alg w rolnictwie
75%
PL
W przedstawionej pracy opisano algi (mikro- i makroalgi) jako nowy surowiec dla rolnictwa, którego potencjał nie został jeszcze do końca wykorzystany. Algi stanowią wyzwanie dla zrównoważonego rolnictwa. Znane są z bogactwa składników odżywczych i stosowane są jako suplementy diety. W nowoczesnym rolnictwie mogą zostać wykorzystane w żywieniu zwierząt jako nośniki mikroelementów. W pracy przedstawiono przykłady zastosowania alg w żywieniu różnych gatunków zwierząt. Drugim kierunkiem wykorzystania alg w rolnictwie jest ich zastosowanie jako nawozy oraz środki ochrony roślin. W pracy przedyskutowano wpływ alg na glebę oraz rośliny (działanie jako fizjoaktywatory i biostymulatory). Ponadto, interesujące wydaje się być wytwarzanie ekstraktów glonowych, mogących stanowić nawóz dolistny lub doglebowy dla roślin.
EN
The present study describes algae (micro- and macroalgae) as a new raw material for agriculture, whose potential has not been fully exploited yet. Algae are a challenge for sustainable agriculture. They are known for their rich content of nutrients, therefore are used as dietary supplements. In modern agriculture, can be used in animal nutrition as carriers of trace elements. The paper presents examples of the use of algae in the nutrition of different animal species. The second direction of the use of algae in agriculture is their use as fertilizers and plant protection chemicals. The paper discusses the impact of algae on the soil and plants (acting as physioactivators and biostimulants). In addition, the production of algal extracts, which may constitute foliar fertilizer for plants or fertilizer applied to the soil seems to be very interesting.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.