Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 540

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oswietlenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
10
Content available Rola swiatla w budowaniu przestrzeni ekspozycyjnej
88%
PL
Najlepszych rozwiązań dotyczących roli światła w budowaniu nastroju, niepowtarzalnego klimatu dostarcza nam sama natura. Wiedzą o tym wszyscy, a szczególnie ludzie, których praca związana jest bezpośrednio z lasem i ochroną środowiska. To oni na co dzień maja możliwość obserwowania niepowtarzalnych zmian związanych z porami dnia czy roku. Jak jednak podkreślać klimat, budować charakter ekspozycji w przestrzeniach zamkniętych? Jak działa na nas światło wewnętrzne, zewnętrzne, zimne, ciepłe, punktowe i rozproszone? Jakich informacji dostarczają nam różne rodzaje światła? Na te pytanie szukać będziemy odpowiedzi na wspólnych warsztatach. Jako obiekty obserwacji posłużą nam prace znanych artystów prof. Marka Wagnera, dr Janusza Kucharskiego, Jagody Krajewskiej, prof. Ewy Latkowskiej oraz wykonane przez uczestników warsztatów „Rola światła w budowaniu ekspozycji”. Przy pomocy dzieł plastycznych i światła wspólnie budować będziemy przestrzeń inspirowaną formami organicznymi oraz tworzyć wyimaginowane pory dnia i roku.
EN
Nature delivers us the best solutions for light in building atmosphere and unique climate. It is well known by all people, especially those whose job is connected directly to forest and environmental protection. Everyday they have the opportunity to observe unique changes related to time of the day and season. However, how to stress the climate and build the atmosphere of the exposition in closed interior? How are we influenced with inside or outside light, cold or warm light, pointed or scattered light? What information we get from different types of light? These questions we will try to answer during workshops. As observation objects we will use works of famous artists – prof. Marek Wagner, dr Janusz Kucharski, Jagoda Krajewska, prof. Ewa Latkowska – and works made during workshops of “Role of light in building the exposition”. With the help of works of art and light together we will build the space inspired by the organic form and we will create imaginary different times of a day and seasons.
18
Content available Sztuka urzadzania wnetrz w teorii
75%
PL
Kreowanie wnętrza określonego indywidualnym gustem i preferencjami estetycznymi klienta, wyznaczenie jego funkcjonalności, aranżacje i dekoracje zgodnie z zasadami sztuki projektowania. Takie założenia powinny przyświecać projektantowi. I tego powinnyśmy od projektantów oczekiwać. Aby przybliżyć słuchaczom sztukę urządzania musimy się zapoznać z podstawowymi aspektami, które składają się na całokształt. 1. KOLOR. Gdziekolwiek jest wpływa na odbiór, postrzeganie, reakcję początkową, emocje. Pewne układy barw najlepiej sprawdzają się we wnętrzach, nie istnieje bowiem zły kolor, są tylko złe kompozycje kolorystyczne. 2. OŚWIETLENIE. Światło jest niezbędnym czynnikiem kreującym przestrzeń. Zarówno w domu jak i w pracy oświetlenie wpływa na wygląd miejsca i na nasze samopoczucie. Należy odpowiednio dobrać oświetlenie do danego pomieszczenia, ze względu na wykonywane w nim czynności. 3. OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE. Okna to obszar, gdzie wnętrze łączy się z otoczeniem zewnętrznym. Zapewniając dostęp światła i świeżego powietrza, dosłownie sprawiają, że pomieszczenia nadają się do zamieszkania, a ukazując świat zewnętrzny, stwarzają wrażenie przestrzeni i pozwalają nawiązać kontakt z przyrodą. 4. DEKORACJE. Dbałość o detal, przejrzystość formy to kolejne bardzo istotne zagadnienie w budowaniu, aranżowaniu przestrzeni. To również sztuka, aby dobrane dekoracje potrafiły z sobą harmonizować oraz się uzupełniać.
EN
Creation of an interior defined by individual taste and aesthetic preferences of the client, stating its functionality, arrangements and decoration according to art of interior design. These are assumptions for the interior designer. And these we need to expect from him. To make the audience familiar with interior design art we need to enumerate basic aspects which make the entirety. 1. COLOUR. Wherever it is present, it influences reception, first reaction, emotions. Certain combinations of colors best fit in interiors, as there are no such thing like a wrong colour, there are only wrong colour combinations. 2. LIGHTING. Light is an essential factor creating space. Both at home and at work, lighting influences outlook of the place and our mood. It is necessary to adjust light to a certain interior according to its purpose. 3. OUTSIDER SURROUNDING. Windows are the places where the interior connects to the outside surrounding. Providing suitable access of light and fresh air makes the rooms ready to live in. Showing the outside world windows create the impression of space and allow to make contact with nature. 4. DECORATION. Caring for details and clarity of forms is the next essential task in creating and arranging space. It is also art so that chosen decorations could complement and harmonize with each other.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.