Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
2
Content available Wpływ rasy i płci na teksturę mięsa królików
88%
PL
Celem pracy było określenie wpływu rasy i płci na teksturę mięsa króliczego. Materiał badawczy stanowiły króliki rasy belgijski olbrzym szary (n=30; 18♂, 12♀), kalifornijski czarny (n=26; 18♂, 8♀), nowozelandzki biały (n=19; 12♂, 7♀), popielniański biały (n=64; 31♂, 33♀) oraz termondzki biały (n=39; 17♂, 22♀). Zwierzęta ubijano w 12. tygodniu życia. Po 24-godzinnym dojrzewaniu mięsa w warunkach chłodniczych pobierano do badań próbki mięśnia najdłuższego lędźwi (m. longissimus lumborum). Pomiar siły cięcia i profilowej analizy tekstury (TPA) wykonano za pomocą teksturometru TA.XTplus (Stable Micro Systems). Mierzono takie parametry, jak: siła cięcia (kg), twardość (kg), sprężystość, spójność, żujność (kg). Wszystkie parametry tekstury mięsa oraz siły cięcia obliczono automatycznie, przy pomocy programu Exponent for Windows ver. 6.1.10.0 (Stable Micro Systems). Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że rasa ma istotny wpływ jedynie na twardość mięsa. Mięso królików termondzkich białych było najtwardsze (12,06 kg), natomiast najmniejszą twardością charakteryzowało się mięso belgijskich olbrzymów szarych (8,87 kg). Płeć nie różnicowała parametrów tekstury mięsa.
EN
The aim of this study was to determine the influence of breed and sex on texture parameters of rabbit meat. The study was conducted on rabbits of the breeds Belgian Giant Grey (n=30; 18♂, 12♀), Californian Black (n=26: 18♂, 8♀), New Zealand White (n= 19: 12♂, 7♀), Popielno White (n=64; 31♂, 33♀) and Blanc de Termonde (n= 39; 17♂, 22♀). The animals were slaughtered at 12 weeks of age. After 24-hour ageing under refrigeration, samples of the loin (m. longissimus lumborum) were collected for analysis. Texture Profile Analysis (TPA) was performed using a TA.XTplus texture analyser (Stable Micro Systems). Shear force (kg), hardness (kg), springiness, cohesiveness and chewiness (kg) were measured. All texture parameters were calculated automatically using Exponent for Windows ver. 6.1.10.0 (Stable Micro Systems). The analysis showed that the breed significantly influenced only the hardness of the rabbit meat, which was highest for Blanc de Termonde (12.06 kg) and lowest for Belgian Giant Grey (8.87 kg). Sex had no significant influence on texture parameters.
EN
This paper deals with normal values of some serum biochemical parameters in broiler chickens with regard to their age and sex. Studies were carried out every week on clinically healthy broiler chickens of the Vedetta race, both females and males aged 2-7 weeks. In blood serum collected from the birds, levels of total protein, glucose, total cholesterol, triglycerides, calcium (Ca) and inorganic phosphorus (P) as well as the activity of some enzymes including alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (AP), lactate dehydrogenase (LDH), creatine kinase (CK), cholinesterase (ChE) were determined. No differences in the analysed biochemical index values between the females and the males were found. The following indices were found to be age dependent: levels of total protein (increased from 5 weeks of age), triglycerides and AP activity (decreasing with age), CK activity (increased in females from 5 and in males from 6 weeks of age), ChE activity (decreased in females from 6 and in males from 5 weeks of age).
|
2004
|
tom 51
131-136
PL
Badano wpływ przebiegu porodu, kolejności wycielenia krów i płci noworodków na wyniki odchowu 106 cieląt rasy czarno-białej. Odnotowano dwa rodzaje porodów: 1 - poród łatwy - ocielenie spontaniczne, II - poród trudny - ocielenie ze znaczną pomocą człowieka. Efekty odchowu cieląt w okresie żywienia ich siarą zależą istotnie od stopnia trudności porodu, wieku matki oraz płci noworodków. Potomstwo pochodzące od krów wieloródek oraz z trudnych porodów, a także cielęta płci męskiej uzyskiwały istotnie korzystniejsze wskaźniki odchowu.
EN
The aim of this work was to estimate influence of the calving performance, order of calving and newborns sex on the raising results of 106 Black-White calves. Two types of delivery were registered: 1 - „easy delivery" - spontaneous calving, II - „difficult delivery" - hard calving, with considerable help of human. The effects of calves rearing in the period of feeding by colostrum depend in an important way on the degree of difficulty in delivery, as well as mothers age and the sex of newborns. Progeny, which comes from multiparous cows and was born in a difficult delivery, as well as calves of male sex, obtained in an important way more profitable rate of rearing
PL
Przeprowadzono badania stężenia magnezu i wapnia w surowicy krwi dzieci w wieku 5-10 lat. Stwierdzono niski poziom magnezu natomiast poziom wapnia był prawidłowy.
EN
The concentration of magnesium and calcium were tested in the blood serum of children 5-10 years old. The concentration of magnesium was found to be low, whereas the concentration of calcium was normal.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.