Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polemonium caeruleum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Aura
|
2000
|
nr 08
28-29
EN
Increasing stepping and land improvement measures in Poland lead to disappearance of habitats of a number of plant species growing in wet areas. The Greek valerian (Polemonium coeruleum) is such a species, already under the strict protection. It is a medicinal plant, honeygiving, used also as a decorative flower. The Greek valerian was planted in the former Soviet Union as a raw material for production of the expectorant syrup; its has sedative properties, much more stronger than the common valerian. In addition, it accelerates blood clotting, reduces arterial blood pressure and stabilizes the cholesterol level.
PL
Postępujące stepowienie Polski oraz melioracje odwadniające powodują zanikanie siedlisk wielu gatunków roślin, żyjących na podmokłych terenach. Jedną z takich roślin, już podlegającą ochronie całkowitej, jest wielosił błękitny (Polemonium coeruleum). Jest to roślina lecznicza, miododajna, może też mieć zastosowanie jako kwiat ozdobny. Na terenach byłego Związku Radzieckiego uprawiano wielosił dla surowca do produkcji leku wykrztuśnego; ma on też silne działanie uspokajające, przewyższające wielokrotnie kozłek lekarski. Ponadto przyspiesza krzepnięcie krwi, obniża ciśnienie tętnicze i normalizuje poziom cholesterolu.
EN
The present study, carried out in the period 2008 – 2009, covered some morphological and anatomical features of the flowers of Polemonium caeruleum L. and their nectar production rate in the climatic conditions of the Lublin region. Observations were made with stereoscopic, light and scanning electron microscopy. Nectar production in the flowers was determined using the pipette method. The flowers of Polemonium caeruleum develop a calyx covered by an epidermis with numerous non-glandular and glandular trichomes. The secretory trichomes are composed of a several-celled stalk and a four-celled head. At the boundary of the corolla tube and the lobes, there is white colouration with violet nectar guides. The epidermis in this region produces several-celled living trichomes that close the entry into the corolla tube, thereby protecting the nectar accumulated in it. These hairs are at the same time glistening colour attractants for insects. The tripartite stigma of the pistil is covered, from the adaxial side, by unicellular papillae with striated cuticular ornamentation, growing at high density. Around the ovary there is located a nectariferous disc, in the form of a free projection, which secrets nectar with sugar concentration of 29 – 52% and sugar weight ranging 1.1 – 1.8 mg/flower.
PL
W 2009 roku przeprowadzono monitoring wielosiłu błękitnego Polemonium coeruleum L. na Lubelszczyźnie. Dotyczyło to stanowiska naturalnego w Kaczych Dołach z miejscami wzbogacenia (51°22´N, 22°34´E) oraz stanowisk zastępczych w okolicy Puław – „Stawy Gózd” (51°31´N, 21°58´E), strefa przybrzeżna jeziora Nury (51°30´N, 21°53´E) i jeziora Piskory (51°30´N, 21°58´E). Oceniono efekty prac prowadzonych w latach 1996–1997 (wzbogacenie i metaplantacja wymienionego gatunku). Wzbogacenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Stwierdzono brak wysadzonych roślin, zmniejszyła się również liczba osobników występujących naturalnie w Kaczych Dołach. Na stanowiskach zastępczych w okolicy Puław pozytywne wyniki uzyskano jedynie w przypadku „Stawów Gózd”. Odnotowane osobniki były w dobrej kondycji i przechodziły cały cykl rozwojowy. Prawdopodobnie brak zabiegów konserwatorskich na obserwowanych terenach przyczynił się do miernych efektów wzbogacenia i metaplantacji. Ekspansywność niepożądanych gatunków roślin i raptowna zmiana warunków wodnych wpłynęły na zanik nasadzeń tego taksonu
EN
Monitoring of Jacob’s ladder Polemonium coeruleum L. was conducted in the Lublin region in 2009. It involved the natural station in Kacze Doły with enrichment sites (51°22´N, 22°34´E) and substitute stations near Puławy – „Stawy Gózd” (51°31´N, 21°58´E), on the shore of Nury Lake (51°30´N, 21°53´E) and Piskory Lake (51°30´N, 21°58´E). The effects of enrichment and meta-plantation work carried out in 1996–1997 were estimated. The enrichment has not produced any expected results. Absence of the previously planted individuals and a decreased number of naturally growing plants in Kacze Doły were noted. In the substitute stations near Puławy, positive results were obtained only in the “Stawy Gózd” station. The observed individuals were in good condition and underwent the whole developmental cycle. It is worth emphasizing that lack of conservation work in the study areas may have contributed to the poor effects of Polemonium coeruleum enrichment and metaplantation efforts. Expansion of undesirable plant species and rapid changes in the water relations contributed to disappearance of the taxon
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.