Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundusze unijne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
PL
W dniu 21 kwietnia br. w warszawskim hotelu Radisson SAS odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz ambasadę Królestwa Danii w Polsce. Jej celem było przekazanie duńskich doświadczeń związanych z efektywnym wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz zaprezentowanie przykładów projektów realizowanych w Polsce ze środków przedakcesyjnych.
PL
Poprawa jakości wody i porządkowanie gospodarki ściekowej w Szczecinie to największe przedsięwzięcia wspierane z funduszu ISPA. Na ich realizację Komisja Europejska udzieliła dotacji w rekordowej wysokości 190 mln euro (66% kosztów). Całkowity koszt inwestycji wynosi 292 mln euro (w tym koszty kwalifikowane 288 mln euro). Krajowe środki (411 mln zł) na dofinansowanie najważniejszych zadań przewidzianych w projekcie są już zapewnione.
PL
Przedstawiciele Komisji Europejskiej pochwalili Polskę za postępy w wykorzystywaniu środków z przedakcesyjnego funduszu ISPA, który był przeznaczony dla państw kandydujących do Unii Europejskiej na niwelowanie różnic w poziomie infrastruktury ochrony środowiska.
PL
Przed 1 maja 2004 r. głównym źródłem wsparcia finansowego obszaru środowiska był fundusz przedakcesyjny ISPA. Po uzyskaniu członkostwa w UE Polska uzyskała możliwość wykorzystania na ten cel środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
PL
Realizacja zadań należących do sfery usług publicznych w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego staje się w Europie coraz popularniejsza (już od dawna prym w tym zakresie wiedzie Wielka Brytania). Zyskuje ona także coraz większą akceptację ze strony Komisji Europejskiej. Dostrzegane są bowiem zalety współpracy podmiotów, które wg tradycyjnie przypisywanych im ról mieściły się na dwóch przeciwległych biegunach gospodarki.
PL
Fundusze strukturalne to nie tylko "łatwe pieniądze". Czasem to ogromne kłopoty, a bywa że również straty. Czy firmy konsultingowe biorą pieniądze za nic? - zastanawiają się ci, którzy skorzystali z pomocy doradcy i się zawiedli. Jakie zasady powinny obowiązywać na rynku unijnego doradztwa?
PL
Prawie 8 400 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR wpłynęło w 2004 r. do instytucji wdrażających program. Łączna wartość dotacji z Unii Europejskiej, o którą ubiegali się projektodawcy, prawie dwukrotnie przekroczyła wartość funduszy dostępnych na lata 2004 - 2006.
9
Content available remote Programy pomocowe Unii Europejskiej
63%
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe instrumenty finansowe Unii Europejskiej, dostępne dla krajów stowarzyszonych, które mogą być wykorzystanie przy realizacji procesu dostosowawczego. Artykuł ten otwiera cykl publikacji dotyczących problematyki dostosowania polskiej gospodarki do wymogów i standardów Unii Europejskiej.
PL
Rozwój gospodarczy, nieustannie rozwijający się przemysł, a także rosnąca liczba ludności spowodowały znaczący wzrost liczby odpadów. Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej cywilizacji. W Polsce jednym z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji w tym obszarze są fundusze unijne.
EN
Waste and related risks are a growing problem in the environment. One of the most important sources of investments funding in the area of waste management in Poland are EU funds. Along with the new perspective for 2014 – 2020 new funding opportunities emerge. The expected mobilisation of the funds under the New competition procedures will most likely take place in the first half of 2015. Projects involving the recycling of waste will have, among others, a chance of getting funding.
14
Content available remote Siedem grzechów GUGiK
51%
PL
Ruszyła machina unijnych dotacji. Z jednej strony nadal dostępne są „resztki” PHARE jako środki przedakcesyjne dla przedsiębiorstw i samorządów, a jednocześnie wraz z otwarciem europejskich drzwi dla naszego kraju od maja sięgamy już do tych „dużych worków z pieniędzmi” – funduszy strukturalnych. Droga po dotację nie jest łatwa. Warto jednak ją pokonać. Dla własnej satysfakcji z pozyskanego dofinansowania, dla doświadczenia w ubieganiu się o kolejne fundusze i dla możliwości skorzystania z unijnej szansy na rozwój.
PL
Sprawne i efektywne funkcjonowanie transportu jest niezbędne dla prawidłowego działania i rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa. Dlatego kluczowe znaczenie ma zbudowanie odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na płynne i możliwie szybkie przemieszczanie się osób i ładunków, a następnie pozyskanie efektywnych energetycznie i bezpiecznych środków transportu.
EN
In the article the author presents the summary and results of completed investments in transport sector in Poland co-financed by the European funds. Moreover, he identified numerous achievements and warns against a simple continuation of current investment trends, which could threaten the development of Polish economy in future.
PL
O priorytetowym znaczeniu i budowie północno-południowej arterii zachodniej Polski - drogi ekspresowej S3 - mówi się od kilkunastu lat. W ubiegłym roku oddany został 43-kilometrowy fragment S3 w województwie lubuskim. Zapowiedziano także budowę pozostałych odcinków w kierunku południowej granicy. Szansa na realizację inwestycji pojawiła się bowiem wraz z nową perspektywą dofinansowań unijnych.
EN
The main aim of this article was to evaluate the impact of the implemented financial instruments under the Common Agricultural Policy on the socio-economic development of rural areas. The analysis was conducted on a regional basis based on all previously implemented actions directed to rural areas, which were divided by areas (modules) impact. Summarizing the results of the analysis of the impact of EU funds on changing socio- -economic situation of rural areas it can be said that their role is relatively higher in regions with lower economic power, while often a significant position of agriculture in the economic structure of the region (Podlaskie, Lubelskie). The second group of provinces, which draws most of the benefits of the CAP instruments are regions with greater economic power, which, however, the agricultural sector continues to play a leading role (Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie). The lowest impact on changes in macroeconomic indicators in EU funds are economically strong provinces, which have both a diversified structure of the regional economy (Mazowieckie, Śląskie).
PL
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba oceny oddziaływania instrumentów wdrażanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Analizę przeprowadzono w ujęciu regionalnym w oparciu o wszystkie dotychczas wdrażane działania skierowane bezpośrednio na obszary wiejskie, które podzielono według obszarów (moduły) oddziaływania.
PL
Dokładnie tydzień po wielkanocnym poniedziałku mija termin składania wniosków w II turze naboru aplikacji na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (MF EOG/NMF).
PL
Energetyka jest trzecim co do wielkości, po środowisku i transporcie, sektorem Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Na realizację priorytetów w obszarze energetyki przeznaczonych zostanie ok. 1,7 mld euro.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.