Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1276

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkoly wyzsze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
EN
In Aura (10/93) Prof. Krystyna Dubel ("Ecological education — its state and needs") did not present all branches of ecology and ecological education in university-level schools in Poland: she did not discuss noise pollution and educating specialists in vibroacoustics. There is little awareness of serious hazards posed by noise and vibrations which are almost omnipresent. Nevertheless, experts in noise and vibration control have been trained in Poland for several decades. The author lists institutions of higher education where such specialists are trained and he presents methods used to control noise.
PL
W nrze 10/93 Aury prof. Krystyna Dubel ("Edukacja ekologiczna — stan i potrzeby") nie mówi o wszystkich działach ekologii i edukacji ekologicznej w polskich uczelniach. — Nie mówi nic o zagrożeniu hałasem i o kształceniu specjalistów wibroakustyków. Świadomość zagrożenia hałasem i wibracjami w Polsce bardzo dużego nieomal powszechnego, jest nikła. Jednakże specjalistów w zakresie zwalczania hałasu i wibracji kształci się w Polsce od kilkudziesięciu lat. Autor wymienia uczelnie prowadzące takie studia oraz omawia formy walki z hałasem.
Aura
|
1993
|
nr 10
4-6
EN
In 1992, on order from the Department of Science and Programming of the Ministry of Environmental Protection, a task force under the author's guidance surveyed the state of environmental education in Polish institutions of higher education. This article reviews the findings of this survey. Based on a questionnaire distributed to all relevant institutions, lists of academic centres which implement environmental education, environmental protection faculties as well as environmental sections and specializations are also included.
PL
Na zlecenie Departamentu Nauki i Programowania Ministerstwa Ochrony Środowiska zespół pracujący pod kierunkiem autorki przeprowadził w 1992 r. badania stanu edukacji ekologicznej w polskich szkołach wyższych. Artykuł jest podsumowaniem badań. Towarzyszą mu, sporządzone na podstawie ankiety rozesłanej do wszystkich wyższych uczelni, wykazy: ośrodków akademickich realizujących edukację ekologiczną: kierunków studiów z zakresu ochrony środowiska: specjalności i specjalizacji o profilu ekologicznym
EN
Courses of meteorology and climatology have been included in the curriculum of the Department of Geography since 1918. The majoring in climatology became possible since the academic year 1951/52, when the Chair of Climatology was established at the Geographical Institute, belonging to the Faculty of Biology and Earth Sciences. The first head of the Chair of Climatology was professor Romuald Gumiński (dead in 1952), the next ones professor Wincenty Okołowicz (1953-1974) and assistant professor Maria Stopa-Boryczka(since 1975). The climatological investigations have been realised in the NE Poland and in Warsaw. In the period 1951-1977 in climatological specialization of University of Warsaw 161 persons have graduated, 20 persons have obtained doctor's degree and 4 persons have qualified as assistant professor. In 1977 was established the first in Poland Faculty of Geography and Regional Studies and then Chair of Climatology was turned into Department of Climatology in the Institute of the Physical Geography Sciences.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.