Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drewno brzozowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena wytrzymałości mechanicznej drewna brzozy pod kątem zastosowania tego gatunku także na konstrukcje nośne, oprócz elementów wykończeniowych. W specjalistycznych laboratoriach zbadano w trzech powtórzeniach siły niszczące i przemieszczenia na powietrzno-suchych próbkach o normowych kształtach i wymiarach. Na podstawie pomiarów obliczono średnie doraźne wytrzymałości tego drewna na: zginanie, które wyniosło aż 110,47 MPa; na ścinanie w poprzek włókien, które było równe 7,00 MPa; na rozciąganie w poprzek włókien, którego wartość osiągnęła poziom 3,92 MPa; na rozciąganie wzdłuż włókien, które określono na 96,27 MPa i na ściskanie wzdłuż włókien, gdzie otrzymano wytrzymałość 60,97MPa. Tak korzystne kształtowanie się cech mechanicznych pozwoliło sformułować wniosek o przydatności tego gatunku na dowolne elementy konstrukcyjne i łączniki drewniane.
EN
The aim of the study was to evaluate the mechanical strength of birch wood to determine the suitability for constructions, in addition to the finishing elements. In specialized laboratories were checked in three repetitions destructive forces and displacements on air-dry samples of standard shapes and dimensions. Based on measurements were calculated ad hoc strengths of that wood for: bending, which reached 110,47 MPa; shearing across the fibers, which was equal 7,00 MPa; stretching across the fibers, which was specified at 3,92 MPa; stretching along the fibers, whose value was equal 96,27 MPa, and compressing, which reached 60,97MPa. Such favorable mechanical characteristics allowed to formulate the conclusion for the usefulness of this species on any construction elements and wooden connectors.
EN
The research presented examined wood treatment at high temperatures. Wood specimens were tested at an original working station. In order to increase the durability, environmental resistance and size and shape stability of wood products, the wood underwent a modification process. One modification method included high-temperature heating (140–230°C). Exposure to heat contributed to changes in the chemical composition and physical and mechanical properties of the wood. In addition, assortments of natural and modified birch wood were studied. The sorption properties of the wood were evaluated during the moistening and drying processes. The resonance vibration method was used to assess the modulus of elasticity and the coefficient of damping. The specimens were tested by subjecting them to 3-hour heating at temperatures of 120, 150, 180 and 210°C and soaking them in water afterwards. It was found that the modulus of elasticity of the heated wood increased by 12% and the coefficient of damping decreased by 40%. It was established that the amounts of water absorbed by the heated wood were 5 times smaller in comparison to the natural wood.
PL
Niniejsze badania dotyczyły obróbki drewna w wysokich temperaturach. Próbki drewna zostały przebadane z wykorzystaniem oryginalnego stanowiska badawczego. W celu podniesienia trwałości, odporności środowiskowej oraz stabilności rozmiarowej i stabilności kształtu produktów drzewnych, drewno poddawane jest procesowi modyfikacji. Jedna z metod modyfikacji obejmuje ogrzewanie w wysokiej temperaturze (140–230°C). Poddanie działaniu ciepła przyczynia się do zmian w składzie chemicznym oraz zmian właściwości fizycznych i mechanicznych drewna. Dodatkowo przebadano sortymenty naturalnego i modyfikowanego drewna brzozowego. Właściwości sorpcyjne drewna oceniono podczas procesów zwilżania i suszenia. Metodę wibracji rezonansowych wykorzystano do oceny modułu sprężystości oraz współczynnika tłumienia. Próbki przebadano, poddając je 3-godzinnemu ogrzewaniu w temperaturach 120, 150, 180 and 210°C i mocząc je potem w wodzie. Zaobserwowano, iż moduł sprężystości drewna poddanego obróbce termicznej wzrósł o 12%, a współczynnik tłumienia obniżył się o 40%. Ustalono, że ilości wody wchłonięte przez drewno poddane obróbce termicznej były pięciokrotnie mniejsze niż ilości wchłonięte przez drewno naturalne.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.