Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1422

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zachwaszczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
RU
В работе представили результаты исследований формирования количественно-качественных отношений засорения овса и озимой пшеницы, выращиваемых соответственно после озимой пшеницы и ярового рапса, удобряемых годом раньше в двух сроках дозами 200-1500 кг/га кератино-коро-карбамидного гранулята. Доказали, что исследуемый гранулят вызывал лишь тенденцию к изменениям засорения последующих растений. Продолжительным периодом фитотоксического действия отличался гранулят, вносимый в качестве подкормки в предварительных растенияз.
EN
In the paper the authors present the results of studies on the quantitative-qualitative relations of the weediness of oats and winter wheat, grown after winter wheat and spring rape respectively, fertilized the preceding year, in two terms, with 200 to 1500 kg/ha doses of the keratin-bark-urea granulate. It was demonstrated that the granulate in question caused only certain tendencies of changes in the weediness of successive crops. A longer period of phytotoxic effect on weeds characterized only the granulate applied as top-dressinq in forecrop plants.
RU
В исследованиях определяли противосорняковые свойства кератино-коро-карбамидного гранулята, вносимого в дозах 200-1500 кг/га до посева и в качестве подкормки, в посевах озимой пшеницы, яровой пшеницы, ярового ячменя и ярового рапса. Отметили, что засорение упомянутых растений зависело лишь от доз гранулята, формировалось же независимо от срока его внесения. Гранулят, вносимый в дозе наименее 500 кг/га, существенно понижал число сорняков в посевах исследуемых культур и в этом отношении не уступал применяемым гербицидам. Однако, ни одна из доз оцениваемого средства не уменьшала воздушно- сухой массы сорняков.
EN
In the study the authors determined the weed-killing properties of the keratin-bark-urea granulate applied in doses of 200 to 1500 kg/ha in pre-sowing and top-dressing applications, in fields of winter wheat, spring wheat, spring barley, and spring rape. It was found that the weediness of the crops studied depended solely on the dosage of the granulate applied, but was independent of the time of application. The granulate, applied in doses of at least 500 kg/ha, significantly decreased the level of weeds in the fields of the crops studied, the effect being as good as that of commonly used herbicides. None of the doses of the granulate decreased the air-dry mass of the weeds, however.
PL
W pracy przedstawiono zmiany we florze odłogów i pól z uprawą zbóż, usytuowanych w tym samym rozłogu, na przykładzie trzech punktów badawczych, zlokalizowanych w różnych warunkach siedliskowych w okolicach Krakowa. Coroczne obserwacje prowadzone są od 1993 roku w Goszczy na Wyżynie Miechowskiej, w Kocmyrzowie na Płaskowyżu Proszowickim oraz w Łyczance na Pogórzu Wielickim. W roku rozpoczęcia badań powierzchnie odłogowane pozostawały bez uprawy odpowiednio przez 3, 2 i 1 rok. Wyniki dotyczą roku wyjściowego (1993) oraz lat 1997 i 2001 i obejmują podstawowe wskaźniki zachwaszczenia (m.in. średnia liczba gatunków w zdjęciu, pokrycie powierzchni przez chwasty łącznie oraz przez gatunki dominujące), a także spektrum biologiczne i geograficzno-historyczne flory. W latach obserwacji pola z uprawą zbóż odznaczały się stosunkowo wysoką stabilizacją badanych wskaźników, podczas gdy na odłogach stwierdzano większą ich dynamikę, a zwłaszcza w relacjach ilościowych pomiędzy gatunkami miejscowymi (apofity) i napływowymi (antropofity) oraz różnymi formami życiowymi.
EN
On the example of three test points located in different site conditions in the vicinity of Krakow, the work presents changes in the flora of fallows and arable fields under cereal crops situated within the same field expanse. Annual observations have been conducted since 1993 at Goszcza on the Miechów Upland, at Kocmyrzów on the Proszowice Plateau and at Łyczanka on the Wielickie Foothills. At the outset of the investigations fallows had been left idle for: 3, 2 and 1 year respectively. The results illustrate the initial year (1993) and subsequently the years of 1997 and 2001 including basic indices of weed infestation (among others: average number of species in a relevé, total surface covered by weeds and by predominant species) as well as biological, geographical and historical flora spectrum. In the years when the observations were carried on a relatively high stability of examined indices was characteristic for fields under cereal crops, whereas a bigger dynamics was observed on the fallows, particularly concerning quantitative relations among local (apophytes) and alien species (anthropophytes) as well as various forms of life.
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.