Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Senior policy in Poland: compensation of needs and active ageing
100%
EN
Poland has been experiencing a number of problems related to social and demographic changes – ageing of the society in particular. However, the national social policy for older people has just begun to form. Th is study presents the main trends in the said policy. It presents forms of social support aimed at older and old people, having the form of benefi ts and social assistance services.
2
100%
PL
Przedmiotem podjętych analiz są zmiany zachodzące w polskiej senioralnej polityce społecznej. Trendy demograficzne generują nowe obszary potrzeb. Zmieniona ustawa o pomocy społecznej wyznacza nową jakość zaspokajania potrzeb osób starszych. W artykule odniesiono się do kierunków i obszarów polityki społecznej. Skoncentrowano się na charakterystyce metod pracy socjalnej jako narzędzi wsparcia osób w podeszłym i zaawansowanym wieku: seniorów w pełni samodzielnych i z utraconą samodzielnością funkcjonalną.
3
Content available remote Era trzeciego wieku – implikacje edukacyjne
100%
EN
Polish seniors are the age group with the lowest level of educational activity and intellectual capital. Gerontological education is a necessity in the aging society and should develop a tool for activation of this age group.
PL
Zmienione społeczne granice wyznaczające początek starości (zmiana zakresu i jakości pełnionych ról), wyższa niż w przeszłości jakość wykształcenia pokolenia późnej dojrzałości, bardziej świadoma postawa starszego wiekiem konsumenta dóbr i usług zdają się redefiniować pojęcie starość. Ta faza życia stała się powszechnie „dostępna” rozwiniętym społeczeństwom świata. Cele globalnej, europejskiej i krajowej polityki społecznej zwrócone ku najstar-szym obywatelom nakierowane są na działania służące wydłużaniu ich sprawnego, niezależnego i pełnoprawnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Żyjemy co-raz dłużej, coraz bardziej zadowoleni z jakości swego życia. Jakość tę wymiernie wzmacnia aktywność. Na przełomie stuleci przyjęty został imperatyw aktywnego starzenia się (active ageing, vital ageing). Jest to paradygmat współczesnej gerontolo-gii, ale i pożądana cecha dodająca wartości latom, które zostały dodane do życia.
EN
The article is dedicated to the personage of Tadeusz Aleksander, one of the leading Polish educators and andragogues, a scholar whose personality has left a positive mark on many students of Jagiellonian University, College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, and Wszechnica Polska University in Warsaw. In the autobiographical story, he shares with his former student memories of his origin, experiences of school years and studies. He recalls his first professional work. He mentions his mentors, tells about his interests. With abstemious silence he omits information about numerous successes and achievements, awarded prizes, and honors. He shares the reflection on what is most important in life – healthy family, hard work, diligence and resistance to unfavorable external conditions.
PL
Artykuł poświęcony jest sylwetce Tadeusza Aleksandra, jednego z czołowych polskich pedagogów i andragogów, uczonemu, który swą osobowością odcisnął pozytywne piętno na wielu rocznikach studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a ostatnio Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. W przedstawianej opowieści autobiograficznej Profesor dzieli się wspomnieniami o swoim pochodzeniu, o doświadczeniach z lat szkolnych i studiów. Przywołuje pierwszą pracę zawodową. Wspomina swoich mentorów, opowiada o zainteresowaniach. Skromnym milczeniem pomija informacje o licznych sukcesach i dokonaniach, przyznanych nagrodach, zaszczytach i wyróżnieniach. Dzieli się refleksją o tym, co w życiu najważniejsze – zdrowa rodzina, pracowitość, sumienność i odporność na niekorzystne zewnętrzne uwarunkowania.
5
Content available remote From editors
100%
PL
Artykuł jest refleksją nad aktywnością edukacyjną dorosłych Polaków na tle innych regionów/krajów z najwyższymi wskaźnikami rozwoju ludzkiego. Autorka podejmuje próbę analizy wskaźników ilustrujących uczestnictwo edukacyjne osób po 25. roku życia
EN
The article reflects on educational activity of adult Poles in comparison with other regions/ countries with the highest Human Development Index. The author makes an attempt to analyse indicators illustrating educational participation of adults above 25 years of age.
PL
An increased interest in gerontological (old age) education has been recently observed in Poland. It is moreover claimed that this discipline has undergone a rapid development. This observation is particularly true in the context of the Universities of Third Age (U3A) movement. In this paper, we would like to revise current concepts, developed for the purpose of gerontological education, and then contribute to the overall discussion to stress that there is a need to include all education-oriented activities related to old age and ageing in various aspects as one integrated theoretical concept. We would like to address this topic in a holistic manner. However, we aim to connect the aspect of the recent development of old age-focused educational activities carried out in Poland with some data that has not been published before. This will provide an option to understand the development of education of these concepts in Poland as well as help to identify the drawbacks of this process. We will contribute an in-depth evaluation of this process in Poland and outline future needs which have to be met to use all opportunities to prepare both the present and future society for the rapid ageing of Poland’s population.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.