Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dieta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
Kosmos
|
2016
|
tom 65
|
nr 4
523-534
PL
Neurotransmitery to związki chemiczne uwalniane z aksonu, stanowiącego wypustkę neuronu, w wyniku pojawiającej się fali depolaryzacyjnej, które biorą udział w przekazywaniu impulsów w układzie nerwowym. Zaburzona synteza tych związków i ich działanie w mózgu jest jedną z hipotez dotyczących etiopatogenezy zaburzeń psychicznych. Do klasycznych neurotransmiterów należą ester acetylocholina, aminokwasy (kwas glutaminowy, kwas γ-aminomasłowy) oraz aminy biogenne (dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina i histamina).W ich syntezie w mózgu znaczącą rolę odgrywa: ilość i rodzaj spożytego białka będącego źródłem aminokwasów (L-tyrozyny, fenyloalaniny, tryptofanu, kwasu glutaminowego, histydyny), węglowodanów, kwasów tłuszczowych, witamin (B1, B6, B9, B12, C, E), składników mineralnych (Ca, Na, K, Mg, Fe, Mn, Zn, J) oraz choliny.
EN
Neurotransmitters are chemical compounds, released from axon at the neuron ending upon appearance of depolarization wave, which have the ability to transmit impulses in nervous system. Disturbed synthesis of neurotransmitters in brain underlies one of the hypothesis concerning etiopathogenesis of mental disorders. Classical neurotransmitters are acetylcholine, amino acids (glutamic acid, gamma-aminobutyric acid) and biogenic amines (dopamine, adrenalin, serotonin and histamine). In their synthesis in brain significant role play: the amount and kind of consumed proteins being the source of some key amino acids (L-tyrosine, phenylalanine, tryptophan, glutamic acid, histidine), coal hydrates, fatty acids, vitamins (B1, B6, B9, B12, C, E), mineral components (Ca, Na, Mg, Fe, Mn, Zn, J) and choline.
2
Content available Żywienie w chorobie Parkinsona
80%
EN
Parkinson’s disease is a chronic neurodegenerative disorder with extensive motor and non-motor symptoms. Several specific dietary components have emerged as being of potential importance in the occurrence and course of Parkinson’s disease. Inappropriate nutrition is likely to aggravate neurodegenerative processes. Conversely, a proper diet can be an element of therapy and a potential neuroprotective factor that slows down the progression of the disease. Even the effectiveness of pharmacological treatment in Parkinson’s disease may be affected by dietary habits. Parkinson’s disease patients have also specific nutritional needs related to non-motor problems resulting from changes occurring in the course of the disease. Adequate nutrition needs also to be considered in the context of barriers posed by the disease in food intake. A proper diet in Parkinson’s disease should ensure the maintenance of normal body weight, meet the demand for proteins, fats, carbohydrates, fibre, vitamins and minerals in accordance with the current standards, aid the effective action of drugs and therapy of the prevalent symptoms, and thus, in the light of current scientific research, facilitate a slower or milder course of the disease. Currently, the Mediterranean diet meets the most expectations in this case. However, it should be emphasized that the nutrition of each Parkinson’s disease patient requires a fully individual approach, taking into consideration the stage and the picture of the disease and comorbidities. A lack of fully effective management concerning dietary pattern is reflected by high rates of malnutrition in this population of patients. The article presents the current views on the dietary problems associated with Parkinson’s disease and the potential for using nutritional guidance to optimise the treatment of Parkinson’s disease patients.
PL
Choroba Parkinsona to przewlekła choroba neurozwyrodnieniowa o bogatej symptomatologii ruchowej i pozaruchowej. Wśród czynników wpływających na ryzyko wystąpienia choroby i na jej przebieg ważne miejsce zajmują składniki codziennej diety. Jest wysoce prawdopodobne, że niewłaściwe żywienie promuje procesy neurodegeneracyjne. Odpowiedni sposób odżywiania to potencjalny element terapii i czynnik neuroprotekcyjny, spowalniający postęp choroby. Pod wpływem diety zmieniać się może skuteczność leczenia farmakologicznego. Pacjenci z chorobą Parkinsona mają specyficzne potrzeby żywieniowe związane z problemami pozaruchowymi, żywienie jest również istotne w kontekście barier w przyjmowaniu pokarmu stwarzanych przez chorobę. Dieta chorego powinna zapewniać utrzymanie prawidłowej masy ciała, zaspokajać zapotrzebowanie na białka, tłuszcze, węglowodany, błonnik, witaminy i składniki mineralne zgodnie z aktualnymi normami, wspomagać działanie leków i terapię dominujących objawów, a w świetle badań naukowych – wiązać się z wolniejszym lub łagodniejszym przebiegiem choroby. Najwięcej oczekiwań spełnia obecnie dieta śródziemnomorska, należy jednak podkreślić, że żywienie każdej osoby z chorobą Parkinsona wymaga indywidualnego podejścia: uwzględnienia etapu i obrazu choroby oraz schorzeń współistniejących. Brak w pełni skutecznego postępowania w tym względzie przejawia się w wysokich wskaźnikach niedożywienia w analizowanej populacji chorych. W artykule przedstawiono aktualne spojrzenie na problemy związane z żywieniem oraz możliwości wykorzystania zaleceń dietetycznych w optymalizacji prowadzenia pacjenta z chorobą Parkinsona.
PL
W pracy przedstawiono nowe zalecenia dotyczące żywienia niemowląt zgodnie z aktualną wiedzą żywieniową. Proponowane zmiany mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby trzewnej i ryzyka podaży nadmiaru substratów energetycznych i białka.
EN
New recommendations of infant feeding up-to date with scientific data are presented in this article. These changes were introduced in order to lower risk of celiac disease and decrease risk of high energy substrates and protein intake.
7
80%
PL
Demencja dotyka coraz większej liczby osób, co skłania do postrzegania jej jako istotnego problemu zdrowia publicznego. Zaburzenia poznawcze dotyczą przede wszystkim osób starszych, natomiast w praktyce stanowią również duże obciążenie dla ich opiekunów. Manifestacja otępienia nie jest jednak nieunikniona. Na funkcje układu nerwowego wpływa szeroki wachlarz czynników, począwszy już od tych na etapie życia płodowego. Do najistotniejszych determinant zaburzeń funkcji poznawczych należą obciążenia genetyczne, choroby, aktywność intelektualna, aktywność fizyczna oraz sposób żywienia. W prewencji podkreśla się rolę diety o charakterze przeciwzapalnym, ubogiej w cukier i produkty wysokoprzetworzone. Szczególne znaczenie mają kwestie takie jak prawidłowy stosunek kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6, odpowiednia podaż kwasów EPA i DHA oraz jak najniższe spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych. Natomiast do kontrowersyjnych aspektów należą m.in. dieta wysokotłuszczowa i spożycie alkoholu. Celem pracy jest analiza kontrowersyjnych czynników i strategii żywieniowych w prewencji zaburzeń poznawczych na podstawie dostępnych danych naukowych.
PL
The article is concerned with the eating habits of the monks of Palestine in the 5th–6th centuries. It has been based on and draws from a number of contemporary sources. The staple in themonks’ daily diet was bread, which would be usually eaten with salt. It was made in bakeries that were, along with the church, the most important buildings within the precincts of each monastery, several times during a year and then dried. In addition to the bread, the staple items of foodincluded vegetables (cooked or fresh), most oen grown in or near the monastery precincts, orpossibly also provided by the faithful. The monasteries, both lauras and coenobitic establishments, had their own vegetable gardens, but the monks would also eat various wild plants. They would drink water, wine, as well as the eukration (a mixture of water and herbs).
10
Content available remote Wpływ diety na występowanie i rozwój astmy
80%
EN
Asthma is a heterogeneous disease characterized by chronic airway inflammation. It is defined by the history of respiratory symptoms such as wheeze, shortness of breath, chest tightness and cough that vary over time and in intensity, together with variable expiratory airflow limitation. This disease is a serious global health problem, especial-ly in developed countries. There exist many hypotheses which try to explain reason of asthma development. Epidemiologic studies sug-gest associations between dietary antioxidants and lipids, especially vegetable oils, and parameters of asthma. It has been hypothesized that decreasing antioxidant and vitamin D deficiency, and an excess of polyunsaturated fatty acids (PUFA) n -6 to n-3 contributes to the development of asthma and severity of its symptoms. It seems that the behavior of a proper diet can reduce the frequency and severity of asthma symptoms.
PL
Astma jest heterogenną chorobą, która charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych i występowaniem takich objawów, jak świszczący oddech, duszność, uczucie ściskania w klatce piersiowej i kaszel, o zmiennej częstości i nasileniu. Zwiększona reaktywność dróg oddechowych prowadzi do utrudnionego i zmniejszonego przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to jest spowodowane przez skurcz mięśni gładkich i obrzęk błony śluzowej oskrzeli, tworzenie czopów śluzowych. Z czasem dochodzi do przebudowy ściany oskrzeli. Choroba ta stanowi poważny, globalny problem zdrowotny, szczególnie w krajach rozwiniętych. Istnieje wiele hipotez próbujących wyjaśnić przyczyny rozwoju astmy. Badania epidemiologiczne wska-zują na istnienie związku pomiędzy zawartością w diecie antyoksydantów, tłuszczy, szczególnie roślinnych oraz sztucznych dodatków do żywności, a wystąpieniem objawów choroby oraz częstotliwością i intensywnością zaostrzeń. Niewystarczająca ilość antyoksydantów, niedobór witaminy D oraz nadmiar wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) omega 6 w stosunku do omega 3 może przyczynić się do rozwoju astmy i nasilenia jej objawów. Wydaje się, że zachowanie odpowiedniej diety może zmniejszyć częstość i nasilenie objawów astmy.
PL
Właściwie zbilansowana dieta przed i w czasie ciąży ma istotne znaczenie w zapobieganiu powikłaniom ciąży, takim jak cukrzyca ciążowa, nadciśnieniowe stany ciążowe, a ponadto także porodowi przedwczesnemu, zaburzeniom rozwoju wewnątrz-macicznego płodu prowadzącym do mikro- lub makrosomii oraz wadom wrodzonym. Zmniejsza też ryzyko chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych w dorosłym życiu dziecka, zapobiega podobnym zagrożeniom także u matki. Najważniejsze cele postępowania dietetycznego to: normalizacja przedciążowej masy ciała (unikanie zarówno niedowagi, jak i nadwagi oraz otyłości), zapewnienie prawidłowego jej przyrostu podczas ciąży, zapobieganie niedożywieniu i niedoborom pokarmowym, a także nadmiernemu spożyciu niektórych składników odżywczych. Bardzo ważne jest też zapobieganie zakażeniom patogenami pochodzącym z żywności.
EN
A properly balanced diet before and during pregnancy is essential for prevention of pregnancy complications, such as gestational diabetes, hypertensive disorders of pregnancy, preterm delivery, impaired intrauterine development resulting in micro- and macrosomia, as well as congenital malformations. It also decreases the risk of metabolic and cardiovascular diseases in the progeny in its adult life, and prevents the same threats in mothers. The most Important targets of dietetic procedure include: normalization of pre-gestation body weight (avoidance of both under- and overweight), ensuring normal weight gain during pregnancy, prevention of malnutrition and dietary deficiencies, avoidance of an excessive intake of specific nutrients, and supplementation of some others. It is also essential to prevent foodborne diseases.
EN
The article is based on in-depth interviews conducted with customers of diet food deliveries. It aims at investigating the motivations of this service’s clients for using the service. It also makes an attempt to reveal, how this service is helpful in achieving the body ideals of the interviewed.
PL
Celem artykułu jest omówienie zjawiska korzystania z cateringu dietetycznego. Artykuł opiera się na wywiadach pogłębionych, przeprowadzonych z osobami korzystającymi z tego rodzaju usługi. Jego celem jest próba ustalenia motywacji osób badanych do korzystania z tego rodzaju usług oraz tego, jak catering dietetyczny wpisuje się w ich wizję zdrowia, szczupłej sylwetki czy ideału ciała.
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.