Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cash machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
W sezonie letnim wzrasta zapotrzebowanie na gotówkę i to nie dlatego, że wakacje są drogie, lecz dlatego, że spędzając urlop w polskich kurortach nie można liczyć na sprawny i zawsze pełny bankomat.
XX
W artykule przedstawiono historię funkcjonowania bankomatów od końca lat 80., kiedy to pojawił się pierwszy bankomat Wetzela. Obecnie w Polsce (wg danych NBP) jest zainstalowanych 8263 bankomaty.
3
Content available remote Ewolucja kart płatniczych w Polsce
75%
XX
Priorytetem rozwoju wszystkich instrumentów płatniczych jest dążenie do zastąpienia transakcji gotówkowych technologią bezgotówkowego regulowania zobowiązań. Posługiwanie się kartami płatniczymi pozwala zwiększyć wygodę oraz bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Celem badań było przybliżenie rozwoju wykorzystania kart płatniczych w Polsce. W opracowaniu przedstawiono historię oraz klasyfikację kart płatniczych, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo tego instrumentu płatniczego. Analiza ważniejszych danych charakteryzujących karty płatnicze wskazała na dynamiczny rozwój polskiego rynku. Banki upatrują w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Jednym z prężniej rozwijających się rynków jest rynek kart zbliżeniowych, o czym świadczy systematyczny coroczny wzrost liczby wydawanych kart tego typu. (abstrakt oryginalny)
EN
The priority of the development of payment instruments is to seek to replace cash transactions technology cashless settlement of liabilities. The use of payment cards allows increase the comfort and safety of transactions. The aim of the study was to present the development of the use of payment cards in Poland. The study presents the history and classification of cards with a focus on security of the payment instrument. Analysis of the characteristics of the major credit cards pointed to the dynamic development of the Polish market. Banks perceive modern technological solutions to achieve a competitive advantage in the market. One of the most dynamically developing market is the market for proximity cards, as evidenced by the steady annual increase in the number of cards of this type. (original abstract)
XX
Gotówka wciąż króluje i nie wydaje się, żeby miało się to zmienić. Autor mówi o znaczeniu gotówki, opisuje pracochłonność procesów gotówkowych. Przekonuje o zaletach zamkniętego obrotu gotówkowego.
XX
Bankomat NCR SelfServ28 sprawia, że oddział bankowy jest tam, gdzie potrzebuje go klient. Autorka przekonuje o zaletach używania bankomatów i wpłatomatów NCR.
6
Content available remote Prognoza rozwoju sieci bankomatów w Polsce
75%
XX
Istotnie na sytuację sieci urządzeń samoobsługowych służących do wypłaty gotówki i dokonywania innych operacji płatniczych i bankowych wpłynęła dokonana w 2010 roku obniżka opłaty interchange od transakcji wypłaty gotówki w ATM-ach w systemach płatności Visa i MasterCard. Na skutek tej obniżki zmalała rentowność działalności bankomatowej i nastąpiła optymalizacja sieci m.in. poprzez realokację urządzeń z mniejszych miejscowości do większych miast. Potencjalny spadek liczby bankomatów w najbliższej przyszłości został zidentyfikowany jako problem przez Narodowy Bank Polski. Celem artykułu jest prognoza liczby bankomatów w Polsce pomiędzy IV kwartałem 2011 roku a III kwartałem 2012 roku. Postanowiono zweryfikować hipotezę o możliwej redukcji liczby urządzeń ATM w tym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
After a series of reductions in ATM withdrawal interchange fees in the Visa and MasterCard systems in 2010, ATM owners in Poland faced a sharp decline in the profitability of their business. They were forced to reallocate many cash dispensers, often from the rural areas and small towns to bigger cities. The problem of the possible fall of the ATMs' number in the nearest future was identified by the National Bank of Poland. The article aims to predict the number of ATMs in Poland between the fourth quarter of 2011 and the third quarter of 2012. It was tested whether the reduction of the cash dispenser number in this period is to be expected. (original abstract)
XX
Autorka omawia sytuację dostępu do bankomatów na Warmii i Mazurach oraz w województwie Kujawsko-Pomorskim. Dwie sieci, których bankomaty znajdują się w tych rejonach to Euronet i cash4you. Największą sieć bankomatów posiadają w województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim banki: Millenium, Pekao i PKO BP.
PL
Pierwszym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem siecią bankomatową w Polsce oraz wskazanie na problemy na jakie w tym procesie napotykają operatorzy i właściciele sieci. Drugi cel pracy to zebranie i zaprezentowanie dotychczasowych wyników prac (głównie obcojęzycznych) poruszający zagadnienia związane z zarządzaniem siecią bankomatów, a w szczególności zarządzaniem gotówką w sieci bankomatowej.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the basic issues related with the management of ATM networks. In particular, the structure of the ATM market as well as the process of delivering and loading cash from/out of a cash machine were described. Information on the cost of handling cash machine was also presented. Special attention was paid to one of the fundamental problems in the process of delivering cash to ATMs, which is the issue of appropriate forecasting of the size of the withdrawals from ATM. A key element of the paper is to collect and present the work and articles dedicated to the issues directly or indirectly related with the management of the network of ATMs. Some of the issues have a clear reference to the activities and operation of the largest ATM network in Poland operated by the Euronet company.(original abstract)
XX
Przeprowadzone badania dowiodły istnienia zależności między odbywającymi się w bankach procesami dyfuzji innowacji a wyposażeniem technicznym banku i wielkością inwestycji na informatykę i telekomunikację. Znajomość istniejących w tym względzie relacji pozwala kształtować posiadane zasoby w taki sposób, aby możliwe było upowszechnienie wdrażanych idei na odpowiednim poziomie i we właściwym tempie. Dzięki temu podejmowany wysiłek innowacyjny może przynieść spodziewane efekty ekonomiczne. Zauważyć należy, że istniejące relacje mają charakter sprzężeniowy, co oznacza, że procesy dyfuzji kształtują w pewnym stopniu stan zasobów technicznych banku a przez to wpływają na podejmowane decyzje inwestycyjne. (fragment tekstu)
EN
Multidimensional researches of development tendencies of Polish banking indicate the innovation diffusion, especially within new products and technologies are processes which will determinate banks' activity. Taking in to consideration the prognoses, which show the dominant role of virtual and electronic banking in the nearest future, you should analyse the role of technical equipment in dissemination of innovation process. The main aim of this paper is to show the relations between technical equipment and innovation diffusion process in commercial bank and the impact of IT investments on above mentioned process. The analyses of diffusion of product and technological innovations concentrated on the innovations which had been introduced in 2000-2002 in three selected commercial banks operating in the Polish market. The analysed objects are to a large extent by the quality of technical equipment. The research has proved that both factors (value of technical equipment and IT investments) are relevant to innovation diffusion. The knowledge about the existing relationships allows shaping the diffusion process so as to achieve desired results. (original abstract)
XX
Województwo mazowieckie jest niemal trzykrotnie bardziej nasycone bankomatami niż województwo łódzkie. Z czego o wynika? I czy rzeczywiście można wypłacić pieniądze z bankomatu we wszystkich, nawet małych miastach? Pierwszy wakacyjny numer „Gazety Bankowej” to jednocześnie pierwszy numer, w którym zaczynamy omawiać pokrycie kraju siecią bankomatów. Na pierwszy ogień poszły województwa mazowieckie i łódzkie – równie ważne gospodarczo, a jednak dostęp do gotówki po godzinach pracy banku jest znacznie łatwiejszy w Mazowieckiem. (abstrakt oryginalny)
XX
Bankomaty stały się jednym z podstawowych punktów kontaktu klienta z bankiem. Klient oczekuje od nich bezpieczeństwa i niezawodności. W artykule omówiono zastosowanie w sieci bankomatów przez Bank Zachodni WBK technologii IP VPN (Internet Protocol Virtual Private Network), która umożliwia połączenie wielu oddalonych od siebie lokalizacji w jedna dużą sieć. Przedstawiono liczne zalety tej technologii.
XX
Niezależne sieci bankomatów i banki dysponują ponad 11 tysiącami elektronicznych kasjerów. Jednak większość tych urządzeń to stacjonarne bankomaty. Są instalowane tam, gdzie jest to dla banku opłacalne. Najwięcej bankomatów jest w pobliżu, bądź w samych lokalizacjach bankowych, w centrach miast i ośrodków turystycznych; w miejscach, gdzie natężenie ruchu pieszego jest największe. Banki montują bankomaty również w takich lokalizacjach, gdzie mogą z nich uzyskać inną korzyść, np. wizerunkową. Jednak kryterium ekonomiczne powoduje, że bankomatów nie opłaca się na stałe instalować w wielu miejscach, gdzie mogłyby one zarobić na siebie działając tylko przez z góry określony sezon, np. lato, ferie zimowe czy długie weekendy. (abstrakt oryginalny)
XX
Zachodnia część Polski to królestwo Banku Zachodniego WBK i banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. I widać to również po ilości bankomatów działających zarówno w większych, jak i mniejszych miastach. Tam, gdzie znajduje się tylko jeden bankomat (głównie niewielkie miasta) będzie to najprawdopodobniej bankomat banku spółdzielczego zrzeszonego w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB). (abstrakt oryginalny)
XX
Województwa lubelskie i podlaskie, podobnie jak warmińsko-mazurskie, nie zachęcają turystów do podróżowania bez lęku o gotówkę. Nawet w licznie odwiedzanych, najpopularniejszych ośrodkach turystycznych trudno znaleźć bankomat. Zazwyczaj jest jeden, dwa, góra trzy i to nie zawsze gotowe wypłacić żądaną kwotę, a nawet jakąkolwiek kwotę (zwłaszcza w sezonie). Lubelskie wypada nieco lepiej od Podlaskiego, ale na tle mapy bankomatów w kraju raczej blado. W całym województwie pracuje ok. 570 bankomatów, z czego ponad 300 w większych miastach, jak Lublin (175), Zamość (36), Puławy (33), Chełm (28), Biała Podlaska (23) i Świdnik (16). (abstrakt oryginalny)
XX
Autor przekonuje o funkcjonalności bankomatów przeznaczonych do samoobsługowych wpłat i wypłat gotówkowych. Prezentuje Wincor Nixdorf jako pioniera technologicznych rozwiązań dla bankowości.
XX
Mocno uprzemysłowione województwo śląskie bije na głowę świętokrzyskie pod względem dostępu do gotówki poza godzinami otwarcia placówek bankowych. W samych tylko Katowicach (bez okolicznych miast) jest niemalże 170 bankomatów, podczas gdy w całym województwie świętokrzyskim funkcjonuje zaledwie ok. 280. Katowice i większe miasta województwa śląskiego dysponują ok. 1400 maszynami, a jeśli doliczyć do tego wszystkie miejscowości w województwie, to może ich być nawet ok 3 tys. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule zaprezentowano najbardziej istotne zagadnienia dotyczące zarządzania siecią bankomatów. Podstawę badania stanowiły bankomaty sieci Euronet, zlokalizowane w województwach małopolskim i podkarpackim. Część empiryczną artykułu oparto na szeregach czasowych wypłat z tych bankomatów w okresie od stycznia 2008 r. do grudnia 2012 r. Badanie pokazało, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów zarządzania analizowanej sieci bankomatów jest czas i wielkość wypłat. Główne wyniki i wnioski oparto na modelu liniowym zdefiniowanym w tym opracowaniu. Zaprezentowano wpływ wyboru chwili doładowania i wielkości wypłat na koszty obsługi bankomatów oraz wskazano, w jaki sposób można zmniejszyć koszt zarządzania bankomatami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the most important issues concerning the management of ATM network. The basis of the study were Euronet ATMs, located in the Małopolskie and Podkarpackie voivodships. The empirical part of the article is based on a time series of withdrawals from the ATMs in the period from January 2008 to December 2012. The study shows that the most important factor affecting the amount of management costs in the analyzed ATM network is the time and the size of withdrawals. The main results and conclusions are based on a linear model defined in this study. The authors present the impact of the time choice and the withdrawal amount for the costs of operating ATMs and indicate how you can reduce the cost of managing ATM. (original abstract)
XX
Program Millennium realizowany w opisanym okresie przy współpracy Grupy Kapitałowej BIG i portugalskiego banku Banco Comercial Portugues udowadnia, iż można w krótkim czasie przekonać do swoich usług dużą liczbę klientów i jednocześnie stać się bardzo groźnym rywalem dla teoretycznie silniejszej konkurencji. Program Millennium został bardzo pozytywnie oceniony zarówno za szeroką gammę produktów bankowych, jak i za dostępność do sieci oddziałów banku oraz usług bankomatowych. Niemal wszyscy klienci banku zadowoleni byli z poziomu obsługi oraz profesjonalizmu pracowników banku. Fakt, iż tak krótko działający na rynku bankowym program jak Millennium cieszy się tak dużym uznaniem wśród swoich klientów, podczas gdy klienci wielu innych od dawna istniejących banków, pytani o te same sprawy z zakresu poziomu usług i jakości obsługi wykazują znacznie mniejszy odsetek zadowolenia świadczy, iż istnieje duże zapotrzebowanie na usługi i priorytety bankowości w Polsce. Gdyby tak nie było i takowe zapotrzebowanie nie istniałoby - nie byłby możliwy tak szybki rozwój banku, jak w przypadku Millennium, jednocześnie z tak wielkim odsetkiem klientów zadowolonych z usług tego banku. Analizy oparte na wynikach badań czasopisma "Pieniądz" przeprowadzonych przez firmę BSM - Badania Społeczne i Marketingowe na zlecenie czasopisma w kwietniu 2000 roku służyły udowodnieniu zawartej w publikacji tezy, iż obszar bankowości detalicznej to sektor ogromnego pola działania dla niemal wszystkich polskich banków. Dowodem na poparcie tej tezy jest sukces i pozytywna ocena programu Millennium BIG Banku GDAŃSKIEGO, jaką osiągnął on we wspomnianych badaniach. W następnej publikacji zostanie przedstawiony okres rozwoju sieci detalicznej Millennium od 2001-2004 roku. (abstrakt oryginalny)
XX
Biometria jest szansą na przełom w bankowości elektronicznej. Jej ogromnymi zaletami są wygoda oraz niema stuprocentowe bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji. W artykule szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie biometrii w bankomatach.
XX
Województwa małopolskie i podkarpackie to królestwo Pekao oraz banków spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości i Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Oczywiście sporo jest również bankomatów pozostałych banków, a najpoważniejszymi graczami są również PKO BP, Citi Handlowy, ING, Krakowski Bank Spółdzielczy (KBS), banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) oraz sieci niebankowe Euronet i cash4you. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.