Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mega-events
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Considerable research has been devoted to sport mega-events including the Olympic Games, the FIFA World Cup, and the Commonwealth Games. Yet few studies have focused on the lesser known or "second tier" international sport events in order to understand the patterns and the impact of participant consumption. Further, few sport event studies are extended beyond a single assessment. This study examines a recurring sport event, the World Universiade Summer Games, that took place in two different countries, Belgrade, Serbia and Bangkok, Thailand. A profile of participants at the 2007 and 2009 Universiades was generated to reveal and compare their consumer behaviour in the host cities and over time. Subjects were queried on-site during selected days of competition (N=441, 2007; N=221, 2009). Findings demonstrate a remarkable consistency in participant characteristics and local spend from 2007 to 2009, though the amount spent per night was considerably less than the average per night spend by other types of tourists in the host countries, suggesting that Universiade athletes are non high-value tourists. Discussion and implications of findings to sport and tourism destination scholars and marketers are presented.
EN
Purpose: In this paper we evaluate both ex-ante and ex-post macroeconomic impact of EURO 2012TM on Polish regions. Methodology: We start with modifying the Keynesian-style multiplier model to investigate the effects of Euro 2012-related spending on local economies. This specifi cation permits us, on the one hand, to easily investigate the impact on each demand component, and, on the other hand, to calculate the magnitudes of these multipliers in order to judge the credibility of potential regional welfare benefi ts. This analysis is strengthened by taking into account the regional supply constraints. The second part of our study is devoted to an econometric estimation of long-run macroeconomic impact. Findings: Our study does not provide a strong evidence of EURO 2012- specifi c effects. We fi nd the regional multipliers’ values ranging from 1,13 to 1,33 for four hosting regions. This translates into an uncommon statement of rather evenly developed regions. The ex-ante study also testifi es of an importance of public expenditure in convergence process. In case of ex-post analysis, the estimates of regional production function reveal a Modest positive effect of EURO 2012-related infrastructure spending. However, this effect is small, and there is no statistical evidence that hosting regions recorded an event-specifi c growth boost. Research limitations: Both ex-ante and ex-post studies are sensitive to regional data, therefore, some calculations may suffer from disaggregation error. Additionally, ex-post analysis needs to be repeated in order to gain more insights from historical data. Finally, authors plan to complement the analysis by the Ukrainian study. Originality: This is the fi rst paper to date addressing the EURO 2012 macroeconomic impact from the regional perspective.
|
|
nr 1
72-79
EN
Considerable research has been devoted to sport mega-events including the Olympic Games, the FIFA World Cup, and the Commonwealth Games. Yet few studies have focused on the lesser known or "second tier" international sport events in order to understand the patterns and the impact of participant consumption. Further, few sport event studies are extended beyond a single assessment. This study examines a recurring sport event, the World Universiade Summer Games, that took place in two different countries, Belgrade, Serbia and Bangkok, Thailand. A profile of participants at the 2007 and 2009 Universiades was generated to reveal and compare their consumer behaviour in the host cities and over time. Subjects were queried on-site during selected days of competition (N=441, 2007; N=221, 2009). Findings demonstrate a remarkable consistency in participant characteristics and local spend from 2007 to 2009, though the amount spent per night was considerably less than the average per night spend by other types of tourists in the host countries, suggesting that Universiade athletes are non high-value tourists. Discussion and implications of findings to sport and tourism destination scholars and marketers are presented.
5
100%
PL
Celem referatu jest naświetlenie procesów rewitalizacji towarzyszących organizacji wielkich wydarzeń w dwóch aspektach: 1) rewitalizacja jako motor lub jako skutek działań; 2) lokalność i regionalność procesów rewitalizacji. Omówieniu tych zjawisk służą przykłady miast-organizatorów wielkich wydarzeń, Sydney (IO 2000), Pekin (IO 2008), Londyn (IO 2012) oraz Gdańsk (Euro 2012) i Szczecin (The Tall Ships Races 2013). Kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób struktury wybudowane na jednorazowe wydarzenie (stadiony, hale wystawowe) mogą następnie zostać zintegrowane z tkanką miejską (fizycznie, funkcjonalnie i społecznie) oraz jak powinna zostać skonstruowana długofalowa strategia wykorzystania tych struktur. Coraz częściej strategie dotyczące organizacji wielkich wydarzeń (zwłaszcza takich jak Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Kontynentu lub Świata w Piłce Nożnej) obejmują fazę po ich zakończeniu, uwzględniając okres nawet kilkunastu kolejnych lat. Taka sytuacja miała przykładowo miejsce w Gdańsku, gdzie lokalizacja stadionu i związanej z nim infrastruktury transportowej była tylko jednym z aspektów transformacji dzielnicy Letnica. W niektórych przypadkach ten aspekt jest szczególnie silnie brany pod uwagę, jak np. podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
EN
The aim of the paper is to highlight the revitalisation processes accompanying the organisation of major events in two aspects: 1) revitalisation as a cause or result of actions; 2) local and metropolitan area impact of regeneration processes. Both issues are analysed via five case studies of cities hosting majorevents including Sydney (2000 Olympics), Beijing (2008Olympics), London (2012 Olympics), Gdańsk (Euro 2012), Szczecin (Tall Ships Races 2013). The key issue is to answer the question of how structures built for a one-time event (stadiums, exhibition halls) can then be integrated into the urban fabric (physically, functionally, socially) and what the most important aspects of a long-term strategy for the use of these structures are. Increasingly, organisation strategies for megaevents (e.g. Olympic Games, European Football Championships, Football World Cup) include the phase after event completion, even taking into account a period of several consecutive years. For example, this was the case with Gdańsk where the location of the stadium and related transportationinfrastructure was one of the key aspects of the transformation of its parent city district. In some cases, this aspect is particularly strongly taken into account, such as in the case of the 2012 Olympic Games in London.
PL
Ośrodki miejskie poszukują skutecznych sposobów przyspieszania rozwoju gospodarczego miasta. Szansę rozwoju dostrzegają w organizacji wielkich wydarzeń (mega-events). Ich przygotowanie wymaga jednak przeznaczenia z budżetu miasta znacznych środków pieniężnych na różnego rodzaju inwestycje. Dlatego często stawia się pytanie o sens ich ponoszenia lub zasadność organizacji wielkich wydarzeń przez ośrodki miejskie. Przedmiotem badań są wydatki publiczne Gminy Miejskiej Kraków przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne związane z przygotowaniami do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Celem badań jest przedstawienie korzyści ekonomicznych, które wiążą się bezpośrednio z organizacją wielkich wydarzeń. Zakres badań dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych powiązanych z EURO 2012, realizowanych na terenie miasta Krakowa w latach 2004–2012. Wyniki badań wyjaśniają znaczenie inwestycji w kontekście przygotowań do organizacji wielkich wydarzeń. Inwestycje są zmienną obrazującą bezpośrednie efekty ekonomiczne (direct economic impact) organizacji EURO 2012. Ich uruchomienie przynosi szereg korzyści ekonomicznych. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad zasadnością uwzględnienia wielkich wydarzeń w strategii rozwoju miasta.
EN
Urban centres are usually searching for effective means of accelerating local economic growth. Many perceive the hosting of major events as sources of such acceleration. However, preparations for such events involve significant municipal expenditures for investment purposes. This leads to the question of whether such events are worth the expense. The research subject in this case is the cost borne by the Urban Township of Kraków on behalf of infrastructure investment projects associated with the organization of the EURO 2012 European Football Championships. The purpose of the paper is to show the economic benefits directly associated with the organisation of major events in the city. The research area is the city of Kraków and its investment projects associated with the organisation of EURO 2012. The study period is the years 2004–2012. The research results help explain the economic significance of investment projects associated with preparations for major events hosted by the city of Kraków. The goal here is to assess the direct economic impact of EURO 2012 on the city. The economic benefits are discussed in the paper, which serves as a voice in the discussion of the sense of including major events in the development strategy of a city.
7
Content available remote A Systematic Literature Review on Ambush Marketing in Sport
88%
EN
The aim of the paper was to outline and evaluate the existing scientific achievements regarding the phenomenon of ambush marketing in sport, mark the dominating problematic areas, and create a literature database for the purposes of further research. The systematic literature review was conducted in the following stages: planning and conducting the review, analysis, and description of the results. The preliminary analysis included a combined number of 21,176 studies published between 1984-2013 in journals, books, and other sources included in analyzed databases, chosen using a meta-keyword: ambush. Analysis of the subject literature on the phenomenon of ambush marketing in sport allows for the classification of the works into three dominating research areas: identification of ambush marketing phenomenon, identification of the influence of ambush marketing practices on consumers, and identification of counter-ambush strategies. This review indicates the need for secondary research in social sciences in a more systematic way and more rigorously than it was done until now.
EN
The aim of the paper was to outline and evaluate the existing scientific achievements regarding the phenomenon of ambush marketing in sport, mark the dominating problematic areas, and create a literature database for the purposes of further research. The systematic literature review was conducted in the following stages: planning and conducting the review, analysis, and description of the results. The preliminary analysis included a combined number of 21,176 studies published between 1984-2013 in journals, books, and other sources included in analyzed databases, chosen using a meta-keyword: ambush. Analysis of the subject literature on the phenomenon of ambush marketing in sport allows for the classification of the works into three dominating research areas: identification of ambush marketing phenomenon, identification of the influence of ambush marketing practices on consumers, and identification of counter-ambush strategies. This review indicates the need for secondary research in social sciences in a more systematic way and more rigorously than it was done until now.
10
Content available Wielkie imprezy sportowe. Korzysc czy strata?
63%
PL
Globalizacja i metropolizacja rozwoju oznacza rosnącą liczbę organizowanych megawydarzeń. Należą do nich wielkie imprezy sportowe, np. planowane w Polsce i na Ukrainie UEFA 2012. Czy i jaki wpływ może mieć taka impreza na rozwój? Celem artykułu jest przegląd wyników badań kosztów i korzyści podobnych imprez w przeszłości. Uzyskane informacje prowadzą do wniosku, że bilans EURO 2012 – jak w wielu omawianych przykładach – będzie najpewniej ujemny
EN
Among the features of globalization and metropolization of development, a growing number of mega-events can be observed. Among them are large sport events, as for instance UEFA 2012 in Poland and Ukraine (in preparation). What impact may such an event have on development? The main aim of this article is to present available conclusions of research on the cost-benefit analysis of previous events of a similar type. The data presented lead to a conclusion that – like in many discussed examples – the balance of EURO 2012 will be most likely negative.
EN
The collapse of the Soviet Union has led to historical transitions in Central and Eastern Europe. The political and economic transformation in countries located in this world’s region has caused their dynamic socioeconomic development and more stable position on the international stage. Regarding the potential of hosting the Olympic Games as an opportunity for infrastructural improvements, employment boost, and presentation of a positive image and traditions of a country, post-Soviet cities have entered the race for staging Olympic events. The main aim of this article is to analyse the bidding process for the 2022 Winter Olympic Games with an emphasis on case studies from two bidding cities with post-socialist history – Cracow and Almaty. Characteristic patterns and features of both cities’ bids, as well as differences between them are drawn, with conclusions on why these were unsuccessful. Cracow and Almaty’s bid paths in the 2022 Winter Olympics process were different. Cracow pulled out from the race during the applicant phase because of referendum results: the city residents were against the Olympics, while Almaty reached the final phase and lost to Beijing in final voting. It seems that post-socialist countries still have a weaker bargaining position in the bidding process than candidates with advanced and established economies.
PL
Upadek Związku Radzieckiego doprowadził do historycznych przemian w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rezultatem transformacji ustrojowej i gospodarczej w krajach postsocjalistycznych jest społeczno-gospodarczy rozwój tych państw i zaznaczenie ich pozycji na arenie międzynarodowej. Mając na uwadze potencjał wynikający z organizacji olimpijskiego wydarzenia, miasta postsocjalistyczne zaczęły zgłaszać swoje kandydatury na gospodarza igrzysk. Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu ubiegania się o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem dwóch miast z postsocjalistyczną historią – Krakowa i Ałmatów – wraz z nakreśleniem podstawowych cech procesu, różnic oraz przyczyn braku sukcesu. Główną metodą badawczą zastosowaną w pracy jest metoda deskryptywna polegająca na analizie dokumentów, raportów oraz informacji prasowych i medialnych. Analiza wspomnianego procesu w przypadku obu miast wskazała, że brak sukcesu Krakowa wynikał z negatywnego wyniku przeprowadzonego wśród mieszkańców lokalnego referendum. Jednak jego zorganizowanie było pokłosiem postępującego braku zaufania mieszkańców do olimpijskiego projektu, również ze względu na obawy związane z ogromnymi kosztami organizacji. Jeśli natomiast chodzi o Ałmaty, wciąż niedostateczny stan rozwoju gospodarczego oraz infrastrukturalnego oraz zbyt duża niepewność olimpijskich władz wobec kazachskiego konceptu igrzysk przeważyły o braku sukcesu w rywalizacji z Pekinem, globalną metropolią, gwarantującą realizację niezbędnych inwestycji. Wydaje się, że miasta postsocjalistyczne chcące kandydować na gospodarza największego wydarzenia sportowego na świecie wciąż mają słabszą pozycję przetargową niż kandydatury z państw doświadczonych w przeprowadzaniu olimpijskich wydarzeń bądź mających odpowiedni status społeczno-gospodarczy.
EN
The aim of this article is to present opinions of the managers of tourist accommodation establishments in Wrocław on their economic benefits from being one of the host cities of the European Football Championship. The study confirmed the fact that the European Football Championship was an important event for tourism sector, especially for hotel industry. In the survey which was conducted six months before the event, the managers highlighted positive changes in the tourism sector caused by EURO 2012. They expected both shortand long-terms significant benefits. The results were compared with the first estimates of attendance and spending of tourists who stayed in Wrocław during the tournament. The initial data show that, as it was expected, the EURO 2012 tournament generated benefits for the accommodation sector of tourism industry in Wrocław and it will also generate further economic benefits in the future, contributing positively to tourism development in the city.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.