Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  web services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote On the Use of Behavioural Equivalences for Web Services' Development
100%
EN
Web services are emerging as a promising technology for the development of next generation distributed heterogeneous software systems.We define a new behavioural equivalence for Web services, based on bisimilarity and inspired by recent advances in the theory of reactive systems. The equivalence is compositional and decidable, and it provides a firm ground for enhanced behaviouraware discovery and for a sound incremental development of services and service compositions.
PL
Artykuł porusza temat wiarygodności danych pobieranych z usług sieciowych. Przedstawiona została metoda oceny wiarygodności takich danych opierająca się na czterech metrykach: powszechności informacji, niezależności źródła informacji, prestiżu źródła oraz doświadczenia ze współpracy ze źródłem. Metoda ta ma zastosowanie przy integracji usług sieciowych pochodzących od wielu różnych dostawców. Metoda pozwala na automatyczną ocenę poziomu wiarygodności na podstawie informacji dotyczących pochodzenia danych (ang. data provenance).
EN
This paper is concerned with the believability of data acquired from web services. In the paper a method for estimating data believability is presented. The estimation is based on four metrics: information commonality, source independence, prestige of the source and experience with the source. Presented method supports the integration of web services provided by various vendors. The method makes possible to automatically determine the level of data believability on the basis of data provenance.
EN
A new way of service selection using heuristic evaluation of its attributes was provided. A selection algorithm and a neural network evaluating a particular service were presented. The described solution was illustrated by an example of sending a message.
PL
Tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej, harmonizacja istniejących baz danych oraz dążenie do interoperacyjności usług geoinformacyjnych wymagają, by także na proces generalizacji informacji geograficznej spojrzeć z nowej perspektywy. Budowa systemów typu desktop GIS jest systematycznie zastępowana tworzeniem systemów rozproszonych, budowanych w oparciu o powszechnie akceptowane standardy oraz architekturę opartą na usługach (SOA). Zdaniem autorów artykułu, także złożony proces generalizacji kartograficznej może być implementowany jako geoinformacyjna usługa złożonej transformacji danych przestrzennych, wykorzystująca jako elementy składowe standardy OGC. Usługa WFS jest w tak rozumianym procesie wykorzystywana zarówno do dostarczania danych źródłowych, jak i do wyprowadzania informacji uogólnionej. Usługa WMS pozwala na szybką, realizowaną zarazem zgodnie z określonym szablonem graficznym, wizualizację wyników generalizacji. Pozwala to użytkownikowi systemu na wstępną ocenę wizualną i ewentualną modyfikację parametrów procesu generalizacji. Kluczową rolę odgrywa jednak usługa WPS polegająca na udostępnianiu określonej funkcjonalności, umożliwiającej przetwarzanie informacji i/lub danych. Klient korzystający z takiej usługi przesyła dane i następnie otrzymuje zwrotnie przetworzone informacje. Autorzy artykułu, proponując własne rozwiązanie koncepcyjne i implementacyjne określone mianem WMGS, widzą potencjalne wykorzystanie usług WPS jako mechanizmu tzw. "wtyczek". Udostępnienie w sieci rozległej, poprzez usługę WPS, nowego algorytmu generalizacji, pozwoliłoby na jego wykorzystanie w zaproponowanej koncepcji systemu wykorzystującego architekturę SOA. Modyfikacja opracowanego systemu sprowadzi się bowiem do dodania nowego polecenia, którego implementacja ograniczałaby się do przekazania do gotowej już usługi parametrów i danych, a następnie odebrania wyników przetworzenia. Tak zdefiniowana usługa WPS pełniłaby rolę "wtyczki" (ang. plug-in, add-on), analogiczną do stosowanych powszechnie w przeglądarkach internetowych do rozszerzania ich możliwości o nową funkcjonalność. Zdaniem autorów opracowania wdrożenie zaproponowanej w artykule koncepcji systemu informatycznego, wykorzystującego architekturę opartą na usługach i realizującego proces generalizacji informacji geograficznej, byłoby niezwykle korzystne, nie tylko ze względów naukowych, ale i produkcyjnych. Wdrożony np. w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej system wykorzystujący usługę WMGS pozwoliłby na realizację procesu generalizacji, rozumianej jako opracowanie komponentów pochodnych źródłowej bazy danych georeferencyjnych, przez wykonawców tej bazy (firmy branżowe), wojewódzkie i regionalne ośrodki dokumentacji, a nawet użytkowników instytucjonalnych i prywatnych. Instytucje dysponujące podstawowym produktem, jakim jest komponent TOPO l O bazy referencyjnej mogłyby, wykorzystując zaproponowaną usługę WMGS, uzyskać dowolny poziom uogólnienia pojęciowego i dokładności geometrycznej komponentów pochodnych, a nawet przygotować odpowiednio zgeneralizowane dane przestrzenne do opracowania map ogólnogeograficznych i tematycznych w różnych skalach.
EN
The Web Map Generalization Service (WMGS) will allow to implement the geographic information generalisation process with the use of the so-called "cloud computing" idea. The computer system to be used for implementation will be a highly developed solution, which will utilise modern approach to the idea of spatial data processing with the use of services based on services accessible in Internet. In the process of implementation, the solutions developed in various programming languages such as Java, Flex, P L/SQL, as well as advanced solutions, e.g. spatial topological data model of Oracle data base system and the application server, will be complementarily utilised. The transformation process will be controlled using a specially designed command language; depending on users/ expectations the set of these commands will become the routine controlling the generalisation process. The proposed solution utilises a structure of layers. The first level is the data base system, where spatial data will be stored and which ensures the basic functionality related to manipulation of that data. The second layer ensures spatial data processing; all algorithms related to particular generalisation processes will be implemented in that layer. The interpreter of the code used to programme the generalisation process will also operate at that level. Utilisation of the command language, specially designed for that purpose, will allow to create various variants for the generalisation process, depending on types of processed data. The third layer of the system is responsible for provision of services related to the entire generalisation process. The services based architecture will allow to wider" open" the system, since - due to utilisation of normalised services delivery mechanisms, together with the "knowledge base" - creation of external solutions/applications will be possible; they will be able to utilise once developed mechanisms to other applications. The system users will be able to utilise the WMGS services in their own systems, as well as they will be able to control the generalisation process with the use of an "inspection window", implemented based on the WMS services.
5
51%
EN
The paper proposes a method to cover the world of web services with a uniform semantics, possibly simple but enabling to arrange complex flows of service invocations. The flows are built according to fully declarative user's intentions, specified in a language common for the descriptions of services and for the query. In the approach we model the world of services and of the subjects they operate on using a uniform knowledge database and an objectoriented manner. The current work describes the first phase of the composition: making an abstract plan, i.e., giving an answer how (with what types of services) the required effect can be obtained. The problem of creating a plan is converted to building a specialized graph.
EN
The following paper presents a context-aware application based on Event Driven Architecture (EDA). This application is dedicated for pervasive and ubiquitous environments. The most important problem for such applications is a process of scenario definition and behaviour patterns. The suitable method for scenario analysis and decomposition are described. A validation of scenarios based on Petri nets is also presented.
7
44%
EN
Telemedicine is one of the most innovative and promising applications of technology in contemporary medicine. Telemedical systems, a sort of distributed measurement systems, are used for continuous or periodic monitoring of human vital signals in the environment of living. This approach has several advantages in comparison to traditional medical care: e.g. patients experience fewer hospitalizations, emergency room visits, lost time from work, the costs of treatment are reduced, and the quality of life is improved. Currently, chronic respiratory diseases comprise one of the most serious public health problems. Simultaneously patients suffering from these diseases are well suitable for home monitoring. This paper describes the design and technical realization of a telemedical system that has been developed as a platform suitable for monitoring patients with chronic pulmonary diseases and fitted to Polish conditions. The paper focuses on the system's architecture, included medical tests, adopted hardware and software, and preliminary internal evaluation. The performed tests demonstrated good overall performance of the system. At present further work goes on to put it into practice.
8
Content available remote A Semantic Model for Matchmaking of Web Services Based on Description Logics
44%
EN
Matchmaking plays an important role in Web services interactions. The matchmaking based on keywords easily leads to low precision, Meanwhile, the current semantic service discovery methods perform service I/O based profile matching, there exists no matchmaker that performs an integrated service matching by additional reasoning on logically defined preconditions, effects, Qos and so on. In this paper, the semantic web services are described based on Description Logics, and the services description model is designed, which describes the various aspects (such as IOPEs, Qos and so on) of the web services. So the services matchmaking is transformed into the match of concepts. The service match algorithm is proposed and the description logics reasoner RacerPro is adopted for Web services discovery. We show how the semantic matching between providers and a requester is performed by a case study.
9
Content available remote Entish : elingua for Service Description and Composition
44%
EN
A new technology for service description and composition in open and distributed environment is proposed. The technology consists of description language (called Entish) and composition protocol called entish 1.0. They are based on software agent paradigm. The description language is the contents language of the messages that are exchanged (between agents and services) according to the composition protocol. The syntax of the language as well as the message format are expressed in XML. The language and the protocol are merely specifications. To prove that the technology does work, the prototype implementation is provided. It is still under testing. However, it is available for use and evaluation via web interfaces starting with the website www.ipipan.waw.pl/mas/. The specifications were created on the basis of the requirements produced by the Service Description and Composition Working Group (www.ipipan.waw.pl/mas/sdc-wg ) of Agentcities.NET project. Related work was done by WSDL + BPEL4WS + (WS-Coordination) + (WS-Transactions), and DAML-S. Our technology is based on different principles. The language Entish is fully declarative contrary to BPEL4WS and DAML-S. A task (expressed in Entish) describes the desired static situation to be realized by the composition protocol.
PL
W pracy przedstawiono podejście do realizacji idei Web Services. W szczególności, do specyfikacji języka opisu oraz protokołu kompozycji usług. Oraz do ich realizacji poprzez tzw. miidleware, czyli system, w którym można podłączać usługi realizujące dowolne funkcje z jednej strony, a z drugiej strony można z nich korzystać poprzez specyfikację zadań. Do zadań nie są przypisywane usługi, które mogą je realizować : być może ich jeszcze nie ma lub były, ale aktualnie nie są dostępne, lub tez jest wiele usłu realizujących tę samą funkcję. Z punktu widzenia klienta, jak również z punktu widzenia dostarczyciela usług, system jest przezroczysty. Ważne jest, że ten middleware został zrealizowany i jest dostępny na www do sprawdzenia. W naszym rozumieniu jest to dowód na to, że język opisu Entish oraz protokół kompozycji entish 1.0 mogą być uważane za propozycję technologii realizującej ideę Web Services.
10
Content available remote Integration of heterogeneous web services in exceptional situations
44%
EN
Web services are intended to enable interoperability between heterogeneous distributed systems. Although the technology has been widely adopted and accepted, there are still differences between runtime platforms in exception structure and handling. This results in difficulties in effective handling of exceptions during Web services invocation. The paper presents a solution that enables coordinated exception handling between different environments, which involves communication between the client and server to exchange exceptional information and invocation of defined handling functions. The functions are supplied by dedicated libraries that extend heterogeneous runtime platforms. Additionally, IDE environments are augmented with facilities for development of Web services exception processing code. An implementation of the solution for IBM WebSphere Application Server and Microsoft Internet Information Server is presented
PL
Artykuł zawiera omówienie standardu Web Services Policy Framework (WS-Policy), który dostarcza model oraz syntaktykę umożliwiającą definiowanie polis dla usług webowych (Web Semices). Częściowa implementacja tego standardu znajduje się w Web Services Enhancements 2.0 i artykuł dotyczy głównie tej implementacji.
EN
The paper presents the Web Services Policy Framework (WS-Policy) which provides a general purpose model and corresponding syntax to describe and communicate the policies of a Web service. Partial implementation of this standard is provided by WSE 2.0 and the paper presents features of this implementations.
12
Content available remote VIRA: A CIMA Based System for the Operation of Remote Scientific Instruments
44%
EN
The common Instrument Middleware Architecture (CIMA) has been adopted and is being further developed as part of a project that includes the use of virtual instruments in a Web browser driven system for remote access to scientific instruments. Enhancements include distinct separation of concern for the modular components that make up the system, and a flexible message parcel schema.
13
44%
EN
This paper presents a multi-layered architecture of computer simulation software capable of utilizing grid and cloud resources, characterized in that the functionality of the system is distributed according to a service-oriented approach, and the system supports the execution of custom user-defined computing scenarios in grid or in cloud (by web services orchestration with an adherence to existing standards) but hides the complexity of direct web services management from the user with the help of the abstract workflow model and a web-accessible problem solving environment with a graphical workflow editor.
14
Content available remote Service oriented framework for development of complex engineering software
44%
EN
The service oriented architecture is commonly used in business software applications, but could also be successfully used while designing engineering packages. This paper describes a framework for development of complex engineering simulation software. It is designed on the basis of the service oriented architecture. Applications are built by composition of modules that realize particular step of simulation. Such modules are implemented with use of the Web Sendces tech-nology. The architecture of the described framework is based on two layers: abstract layer and concrete layer. Applications are constructed from building-blocks on the abstract layer. The concrete services from concrete layer are matched with abstract services on the basis of constraints and Quality of Services attributes. The problem of sending large amount of data was also considered. The results of the conducted research on sending data in different formats were presented. It was shown that using proper data structure avoid decrease in application efficiency. The last section presents the utility of service oriented architecture on the example of service called e-MeshGen that offers functionality of finite element mesh generator.
PL
Architektura zorientowana obiektowo jest powszechnie stosowana do tworzenia aplikacji biznesowych, ale może być również z powodzeniem stosowana podczas projektowania pakietów inżynierskich. W artykule przedstawiono platformę umożliwiającą tworzenie złożonych aplikacji przeznaczonych do symulacji inżynierskich. Framework zaprojektowany został z wykorzystaniem architektury zorientowanej na usługi. Aplikacje są tworzone przez kompozycję modułów, które realizują określony etap symulacji. Moduły te implementowane są z wykorzystaniem technologii Web Services. Architektura opisanego systemu oparta jest na dwóch warstwach: abstrakcyjnej i konkretnej. Aplikacje konstruowane są z modułów na poziomie warstwy abstrakcyjnej. Usługi konkretne, z warstwy konkretnej, są dopasowywane do usług abstrakcyjnych na podstawie ograniczeń i parametrów QoS (jakości usług). W pracy zaprezentowano również problem przesyłania dużych ilości danych. Przedstawione zostały wyniki badań dotyczących przesyłania danych w różnych formatach. Wykazano, że przy odpowiedniej strukturze danych można uniknąć spadku wydajności aplikacji. Ostatnia część pracy prezentuje możliwości zastoso­wania architektury zorientowanej na usługi na przykładzie usługi o nazwie e-MeshGen, która oferuje funkcjonalność gene­ratora siatek elementów skończonych.
EN
The problem of user authentication and authorization is usually being solved in a single system. Federated environment assumes heterogeneity of systems, which brings the problem of mutual users and services authentication and authorization. In this article the authors presented security requirements for cross domain information exchange in federated environments and a method of secure access to information resources on the basis of web services. Special attentionwas paid to authentication and authorization of users and services. As opportunities, there were presented solutions verified in multinational experimentations and exercises.
16
Content available Service Recommendation on Wiki-WS Platform
44%
EN
The article presents the issues of recommendation services for users. The commonly used solutions shown include known classes of recommendation systems and information about their area of use and the most frequently used algorithms. The issue of choosing the services has been described based on the Wiki-WS platform including a model of cooperation with the recommendation system. The conclusion from the analysis of the proposed model and available algorithms is that there is a need to create a hybrid service recommendation algorithm in order to fulfill the requirements of those using a service platform like Wiki-WS.
17
Content available Sharing tactical data in a network-enabled coalition
44%
EN
The NATO Command, Control and Consultation Agency (NC3A) is a participant in a coalition project called the Shared Tactical Pictures (STP). The aim of STP is to develop methods and techniques to enable the sharing of a wide variety of information -e.g., ground surveillance sensors, airborne sensor platforms, recognized pictures, and much more - across a widely distributed network. As NATO changes its war-fighting paradigm from a well-known and stable alliance configuration to more flexible, coalition-based operations, solving the problem of information-sharing has never been more important. This paper discusses the technical and operational developments being explored in STP.
PL
Publikacja prezentuje zastosowanie technologii J2EE w tworzeniu aplikacji sieciowych ze wskazaniem na jej wielowarstwowość i wykorzystanie poszczególnych składników. Omówione są również aktualne kierunki jej rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostatnio wprowadzone nowości.
EN
The paper presents the J2EE architecture in a net application creation, also indicates the multilevel construction and role of the most important parts. The main attention is directed on current directions of the J2EE development. These news arę shortly described.
19
38%
PL
W artykule opisano koncepcję hybrydowej kompozycji usług dostarczanych za pomocą usług sieciowych. Proponowana koncepcja daje możliwość stosowania różnych technik tworzenia planu abstrakcyjnego dla całych procesów lub ich poszczególnych części.
EN
The paper describes the concept of hybrid networked services composition. The proposed concept allows to use different techniques to build an abstract composition plan for the whole processes or just process elements.
20
Content available remote Privacy Issues in SOAP Message Exchange Pattern for Social Services
38%
EN
A Web service is defined as an autonomous unit of application logic that provides either some business functionality or information to other applications through an Internet connection. Web services are based on a set of eXtensible Markup Language (XML) standards such as Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), Web Services Description Language (WSDL), and Simple Object Access Protocol (SOAP). NowadaysWeb services are becoming more and more popular for supporting different social applications, thus there are also increasing demands and discussions aboutWeb services privacy protection in information. In general, privacy policies describe an organization’s data practices on what information they collect from individuals (e.g., consumers) and what (e.g., purposes) they do with it. To enable privacy protection for Web service consumers across multiple domains and services, the World Wide Web Consortium (W3C) published a document called “Web Services Architecture (WSA) Requirements” that defines some specific privacy requirements for Web services as a future research topic. This paper presents a mathematical model to construct the privacy policies in SOAP Message Exchange Patterns (MEP) for social services. Further, this paper also presents the privacy policies in security tokens with SOAP messages.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.