Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proroctví
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Carl Schmitt mezi vědou a proroctvím
100%
EN
This article sets out the fundamental intellectual starting points of Carl Schmitt. It is concerned chiefly with his conception of law, the main features of his political philosophy, and his attitude to liberalism, parliamentarism, democracy, and the Nazi dictatorship. It also takes into account the way in which he used historical arguments to support his ideas. Particular attention is paid to the concept of the political, which Schmitt considered an independent sphere of human existence, one based on diff erentiating between friend and foe, an act performed by the wielder of sovereign political power. It is precisely the question of power and, linked to it, sovereign decision, which form the core of politics. Ethical or economic criteria must not enter this sphere. The natural framework in which the political is applied is the State, which appears outwardly in the sphere of foreign policy. In domestic policy the State is based on the identity of the ruler(s) and the ruled. In the twentieth century, however, according to Schmitt, this conception of politics and the State underwent a crisis with serious consequences, which lay either in the invasion of universalist tendencies undermining the special character of the State or in the subordination of politics (as the pure exercise of power) to particular interests, backroom deals, and compromises.
CS
Článek vytyčuje základní intelektuální východiska Carla Schmitta. Zabývá se především jeho koncepcí práva, hlavními rysy politické filosofie a jeho přístupem k liberalismu, parlamentarismu, demokracii a nacistické diktatuře. Bere také v potaz, jak k podepření svých tezí využíval historických argumentů. Zvláštní pozornost je věnována pojmu politično, které Schmitt pokládal za nezávislou sféru lidské existence, založenou na rozlišování přátel a nepřátel, prostřednictvím suverénního rozhodnutí držitele politické moci. A právě otázky moci a s tím spojených mocenských rozhodnutí, formují podstatu politiky. Etická a ekonomická kritéria nemusí do této sféry vůbec vstoupit. Přirozeným rámcem, kde je politično aplikováno, je stát, který se vnějškově vymezuje ve sféře zahraniční politiky. V domácí politice je stát založen na identitě vládce (vládců) a ovládaných. Podle Schmitta však ve dvacátém století prošla koncepce politiky a státu krizí se zásadními dopady, spočívající buď na invazi univerzalistických tendencí, které podemílají zvláštní charakter státu, nebo podřízení politiky (jako čistého uplatňování moci) partikulárním zájmům, zákulisním dohodám a kompromisům.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.