Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cwiczenia fizyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena wpływu 36 godzinnego pozbawienia snu połączonego z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym na częstość skurczów serca. Badanie przeprowadzono u 11 zdrowych mężczyzn o zainteresowaniach proobronnych (19±1 lat, BMI 21,5±0,7 kg/m2, VO2max 55±2 ml/kg/min). Pierwsze badanie przeprowadzono dzień przed rozpoczęciem testu (obciążenie wzrastało od 50W do 200W). Końcowy pomiar dokonano 2 godziny po objedzie po 36 godzinnym śnie i intensywnych ćwiczeniach. Stwierdzono zmniejszenie częstości skurczów serca oraz obniżenie stopnia zmęczenia według skali Borga. U młodych mężczyzn uczestniczących w badaniach 36 godzinnego pozbawienia snu połączonego z długotrwałym, umiarkowanym wysiłkiem fizycznym stwierdzono obniżenie częstości skurczów serca i subiektywnego postrzegania wysiłku fizycznego. Może to być rezultatem stymulacji adrenergicznej.
EN
In contrast to the well known influence of isolated effects of long lasting exercise and sleep deprivation on physical performance there are few data on effect of those factors combined. Aim of the study was to evaluate the influence of 36 hours of exercise and sleep deprivation on selected physiological factors. Materials & methods. The study was conducted on 11 healthy volunteers at survival camp (age 19±1 (SE) yrs, BMI 21.5±0.7 kg/m2, VO2max 55±2 ml/kg/min). Entry measurement were done the day before the trial: submaximal exercise test (workload increased by 50W every 3 min to 200W). The final measurements took place 2 hours after dinner after 36 hrs without sleep and exercise of various intensity. Results. In the final measurements there were significantly lower heart rates at all submaximal workloads (p<0.001) and lower rates of perceived exertion on Borg's scale at 50 and 100W (p<0.05). Conclusion. In young men participating in the study one sleepless night combined with the long lasting exercise caused decrease in heart rate during submaximal exercise, which can be a result of adaptation to adrenergic stimulation.
DE
Die Autorin der Callaneticsübungen ist die Amerikanerin Callan Pinckney. Im Komplex der Konzeption haben wir 30 Übungen, die in 1 Stunde ausgeführt sein müssen. Der generelle Ziel der Übungen ist die schlanke Figur der Übenden. Die Übungen sollen in einem langsamen Tempo (mit Musik) durchgeführt werden. Die Callaneticsübungen können alle gesunde Menschen (im jeden Alter) ausführen. Doch die Callaneticsübungen müssen zum Alter und zu den physischen Möglichkeiten des Menschen angepaßt werden. Die Übungen können auch im Sportunterricht stattfinden. Diese können verkürzt werden (von 30 bis 14 Minuten Übungen). Diese Konzeption betrifft die Übenden die schon eine Zufriedenheit durch die Übungen erreicht haben.
PL
Starzenie się ludności Polski będzie stanowić jedno z najważniejszych wyzwań polityki zdro-wotnej i społecznej w nadchodzących latach. Obecnie uważa się, że aktywność fizyczna jest jed-nym z najważniejszych czynników gwarantujących osobom w okresie starości szansę na zdrowe i pomyślne starzenie się. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie w świetle literatury przedmiotu znaczenia aktywno-ści fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości. Prezentowana praca przedstawia informacje dotyczące prewencyjnego wpływu aktywności fi-zycznej na wybrane schorzenia wieku starczego; ćwiczenia dla osób w okresie starczym z choro-bami układu krążenia (w nadciśnieniu tętniczym i niewydolności mięśnia sercowego) oraz ćwi-czenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów i w osteoporozie. Podkreślono w niniejszej pracy fakt, iż pozytywne efekty przynosi jedynie regularne podejmo-wanie aktywności fizycznej. Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na to, że aktywność fi-zyczna może zapobiegać lub opóźniać występowanie wielu schorzeń wieku starczego.
EN
Introduction. Aging of the Polish population is one of the most important challenges of health and social policies in coming years. It is believed that physical activity is one of the most im-portant factors which guarantees older people a chance for healthy and successful aging. Objective. The aim of this paper was to present the literature on the significance of physical ac-tivity in prevention and treatment of selected diseases of the old age. Description. This paper presents important information on the preventive effect of physical activity on the diseases of the elderly; it also presents exercises for the elderly with cardiovascular diseases (hy-pertension and heart failure), and exercises for individuals with osteoarthritis and osteoporosis. Conclusions. This paper emphasizes the positive effects of regular physical activity. There is an increasing body of evidence which suggests that physical activity may prevent or delay the occur-rence of many diseases of the elderly.
20
63%
DE
Der amerikanische Arzt Dr Kenneth Cooper, der Aerobic entdeckte gab einen Anfang für die Entwicklung des Tanzes. Die Schauspielerin Jane Fonda hat die Konzeption des Tanzes verbreitet. Zusammenfassend die gymnastische Übungen, die in Aerobic auftreten soll man in folgende Reihenfolge ausführen: - im Stehen, Kniehen, Stützen, Sitzen und Liegen. Die Aerobicübungen können alle gesunde Menschen (im jeden Alter) ausführen. Doch die Aerobicübungen müssen zum Alter und zu den physischen Möglichkeiten des Menschen angepaßt werden.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.