Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura obszarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
1. W latach 1988-1996 utrzymywało się powolne tempo wypadania gospodarstw. Selekcji podlegały gospodarstwa różnej wielkości, ale największy był ubytek gospodarstw średnich. Nastąpiła ekonomizacja motywów likwidowania gospodarstw i urynkowieniu uległy sposoby likwidacji. 2. Decydujące znaczenie dla przemian agrarnych miały zmiany obszarowe między rolnikami oraz podaż gruntów z AWRSP. Zmiany obszarowe między rolnikami były dwukierunkowe z wyraźną przewagą tendencji do zwiększania obszaru. 3. Poprawa struktury obszarowej była zjawiskiem powszechnym (z wyjątkiem regionu południowo-wschodniego), ale bardzo nierównomiernym przestrzennie. Największy postęp wystąpił w terenach koncentracji gruntów skarbowych (zachodnia i północna Polska wraz z regionem środkowozachodnim). Natomiast na wschodzie i południu kraju poprawa struktury była bardzo skromna. Rozpiętości regionalne uległy istotnemu pogłębieniu. 4. Tendencjom do koncentracji towarzyszyły tendencje do rozdrobnienia. Wyrażały się one w powszechnym wzroście liczby gospodarstw w przedziale 1-2 ha, jednak ich udział w użytkach rolnych pozostał marginesowy. 5. Szczególną cechą przemian agrarnych w tym okresie był bardzo selektywny przyrost gospodarstw dużych, przy pokaźnej koncentracji gruntów w tej grupie.
EN
During 1950-1994 the number of farms over 1 hectare decreased in FRG (the territory before unification) by 67%, in the Netherlands by 56%, in Belgium by 73%, in Denmark by 66%, in France by 64% and in Italy by 37%. The average size of farm increased from 26% (Italy) to 191% (Belgium). The reduction in numbers of farms and acreage of agricultural land bas started in size groups including the smallest farms and then, step by step, has comprised the following size groups, where at the beginning an increase was observed.
EN
The study deals with two variants of future forecast of private farm acreage changes for the years 2005 and 2010. The forecast covers number and total size of the farms as well as their acreage patterns (1-2, 2-5, 5-7, 7-10, 10-15, and over 15 ha agricultural land). It was based on the models of tendency functions, including exponential and segmental model with linear segments and also on the statement that farms acreage polarization will be continued in the future. Elaborated scenarios introduce possible scales and rates of changes of private farms' size structure until 2010. Scenario I (moderate) forecasts the decrease in number of farms down to 1.818.000, and that will result in increasing average size of a farm from 6.92 ha in 1998 to 7.85 ha in 2010. That will be favourable for further polarization of acreage structure, resulting in increased share of agricultural land to the farms over 15 ha from 36% in 1998 to almost 50% in 2010. Scenario II (optimistic) shows double-quick pace of agrarian changes to the year 2010, manifesting in decrease of farm number down to 1.770.000, increasing average farm size to 9.03 ha, and high polarization of size structure, resulting in increased attachment of agricultural land to the farms over 15 ha to 63%.
PL
Celem artykułu było przedstawienie struktury obszarowej gospodarstw w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W opracowaniu pokazano zmiany struktury obszarowej gospodarstw w latach 2010–2013; ze względu na zmiany w metodologii gospodarstw w UE nie zastosowano wcześniejszych porównań. W analizie wykorzystano wskaźnik Giniego pokazujący poziom koncentracji użytków rolnych i liczby gospodarstw w poszczególnych grupach obszarowych. Poza tym przedstawiono wysokość nakładów siły roboczej (AWU na 100 ha UR), a także wydajność pracy w SO/AWU. Wyniki badań pokazały, iż największe nakłady siły roboczej można zauważyć w rolnictwie nowych krajów UE, czyli na Malcie, w Słowenii, na Cyprze, w Rumunii. AWU/100 ha UR wyniósł w 2013 r. w Polsce 13,3, podczas gdy w 28 państwach członkowskich 7,45. Świadczy to o znacznie większym zatrudnieniu w rolnictwie w Polsce niż w innych krajach UE. Średnia wydajność pracy w rolnictwie polskim wyrażona wskaźnikiem SO/AWU wynosiła z kolei ponad 11 tys. euro, co stanowiło trzykrotnie niższą wartość niż w 28 państwach UE (34,8 tys. euro/AWU). W analizach wykorzystano dane Eurostatu obejmujące 28 państw członkowskich UE.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.